Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 14,1 – 28,20)

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu.
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 14,1 – 28,20)
Biblos
Tarnów 2009, ss. 161

 

Opis

Druga część duszpasterskiego przewodnika ks. Mariusza Rosika do Ewangelii św. Mateusza obejmuje takie tematy, jak „Dalsza działalność Jezusa w Galilei i na pograniczu” (dotycząca gównie kształtowania apostołów), „Działalność w Judei i Jerozolimie”, „Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.

 

Spis treści

1. Ścięcie Jana Chrzciciela
2. Pierwsze rozmnożenie chleba
3. Jezus kroczy po jeziorze
4. Kwestia czystości
5. Kobieta kananejska
6. Uzdrowienia nad jeziorem i drugie rozmnożenie chleba
7. Kwas faryzeuszów i saduceuszów
8. Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania
9. Warunki naśladowania Jezusa
10. Przemienienie Jezusa
11. Uzdrowienie epileptyka
12. Druga zapowiedź męki i kwestia podatku
13. Spór o pierwszeństwo i kwestia zgorszenia
14. Zabłąkana owca i upomnienie braterskie
15. Obowiązek przebaczenia
16. Małżeństwo i stan bezżenny
17. Błogosławieństwo dzieci i kwestia bogactwa
18. Przypowieść o robotnikach w winnicy
19. Trzecia zapowiedź męki i prośba synów Zebedeusza
20. Niewidomy pod Jerychem
21. Uroczysty wjazd do Jerozolimy i wydarzenia mu towarzyszące
22. Przypowieść o synach i o rolnikach w kontekście pytania o władzę
23. Przypowieść o uczcie weselnej
24. Podatek należny Cezarowi
25. Spory z saduceuszami i faryzeuszami
26. Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom
27. Zapowiedź zburzenia świątyni
28. Powtórne przyjście Chrystusa, czyli Paruzja
29. Przypowieści o czujności
30. Sąd Ostateczny
31. Od ostatniej zapowiedzi męki do zdrady Judasza
32. Ostatnia wieczerza
33. Jezus w Ogrodzie Oliwnym
34. Przesłuchanie Jezusa przed Sanhedrynem
35. Jezus przed Piłatem i śmierć Judasza
36. Jezus odrzucony i wyszydzony
37. Ukrzyżowanie Jezusa
38. Wydarzenia towarzyszące śmierci Jezusa i pogrzeb
39. Pusty grób Jezusa
40. Ostatni nakaz JezusaDuszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza