Paweł odwołuje się do Cezara (Dz 25)

W uroczystej mowie przed trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do Cezara. Warto przy tym postawić sobie pytanie, czy Paweł był retorem? W odpowiedzi na pytanie, na ile świadomie Paweł stosował elementy retoryki greckiej czy hebrajskiej, pomóc może rozstrzygnięcie kwestii wykształcenia apostoła. Niektóry sądzą, że Paweł był wykształconym retorem, inni zaprzeczają takiej możliwości. Eugeniusz Dąbrowski pisał:

„Jego mowy i pisma późniejsze stoją na takim poziomie myśli ówczesnej, wykazują tyle kontaktu z kulturą helleńską znaną naówczas, że jest wprost nie do pomyślenia, aby filozofowie, retorowie i gramatycy nie formowali umysłu Pawła już w okresie wczesnej młodości. Przeciwnie, jeśli ma się na uwadze późniejszą działalność Pawła i rozumie się należycie atmosferę helleńskiego miasta, w której wzrastał, to musi się przyjąć, że odbył on normalny kurs nauki obowiązujący w mieście greckim każdego obywatela zdolnego do piastowania urzędów publicznych”.