Kolejna para, której przyglądamy się w „Biblijnych romansach… i nie tylko” to dzielna niewiasta i jej mąż, których historia opisana została w 31 rozdziale Księgi Przysłów.

Autor księgi zanotował: „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Ufa jej serce małżonka, któremu na zyskach nie zbywa. Nie czyni mu ona źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, starannie pracuje rękami. Podobnie jak okręt kupiecki żywność sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, a obowiązki swoim służebnicom. Myśli o roli i ją kupuje, z zarobku rąk swoich zasadza winnicę. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek z swej pracy; jej lampa wśród nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu śniegu się nie boi, bo cały dom odziany na lata” (Prz 31,10-21).

Czy idealna żona istnieje? Czy opisana w Biblii dzielna niewiasta to wzór także dla współczesnych kobiet?

Polub stronę na Facebook