30 czerwca 2021 w Lublinie odbyła się debata ekumeniczna na temat „Biblia w dialogu ekumenicznym” w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu”. Dyskutowali ks. prof. M. Uglorz (CHAT Warszawa) i prof. K. Mielcarek (KUL Lublin).

Fragment dysputy dotyczył komentarzy ekumenicznych autorstwa prof. K. Wojciechowskiej (CHAT Warszawa) i prof. M. Rosika (PWT Wrocław).

W tym samym dniu ukazała się recenzja książki Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (Warszawa 2020). Jej autor, dr Dominik Tomczyk, pisze m.in.:

Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy jest doskona- łym uzupełnieniem brakujących szczegółowych komentarzy do Judowego tekstu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szkoda jedynie, że tego typu prace nie wykraczają poza językowe granice naszego kraju. Pewne jest, że tłumaczenie dzieła na język angielski otworzyłoby drzwi do odkrywania myśli teologicznych zawartych w liście nie tylko badaczom, ale wszystkim zainteresowanym.

Z radością informujemy, że nasza książka została przyjęta do druku w renomowanym międzynarodowym wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht Verlag i będzie opublikowana po angielsku jeszcze w tym roku!

Dziękujemy wszystkim, którzy nam kibicują!

A poniżej recenzja komentarza do Listu Judy.