Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi
Wydanie III,
Wrocław 2018, ss. 48

Opis

Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób absolutnie pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje subiektywne odczucia, gdyż właśnie taka jest natura siedmiu ustanowionych przez Chrystusa znaków. Przyjąć Bożą łaskę płynącą z sakramentu można na tyle, na ile otwarte jest nasze serce, jednak w sposób obiektywny łaska ta zawsze jest udzielana.

Eucharystia to sakrament spotkania – z Bogiem i człowiekiem. Bóg jest rzeczywiście obecny i aktywny pośród ludu zbierającego się, by uczestniczyć w Eucharystii. Możemy mówić przynajmniej o różnych formach obecności Chrystusa. Pierwsza to obecność pod postaciami chleba i wina. Druga – w Słowie Bożym, zgodnie z soborową Konstytucją o liturgii świętej: „Jezus jest obecny w swoim Słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi”. Chrystus obecny jest także w całym zgromadzeniu. Obiecał przecież: „Gdzie dwaj albo trzej zbierają się w Imię moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Czwarta forma obecności Pana to obecność w osobie przewodniczącego liturgii kapłana, który na mocy święceń jest szczególnym narzędziem w ręku Boga. Ewangelia Marka opowiada o kobiecie cierpiącej na upływ krwi. Przez dwanaście lat jej życie było złamane przez chorobę. Przez dwanaście lat cierpiała fizycznie. Przez dwanaście lat była obolała duchowo, gdyż Prawo zakazywało jej wstępu do świątyni. Pomimo tego nie straciła zdolności do marzeń. Szczególnie pielęgnowała jedno z nich: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa” (Mk 5,28). Jezus spełnił to marzenie.

Jesteśmy w o wiele szczęśliwszej sytuacji. Możemy co dzień w Komunii świętej dotykać nie tylko płaszcza Jezusa, ale Jego samego! Przeżywana świadomie Eucharystia – to najbardziej uzdrawiające i przemieniające spotkanie.

Spis treści

ZAPOWIEDŹ I USTANOWIENIE

SAKRAMENT SPOTKANIA

EUCHARYSTIA CZY MSZA ŚWIĘTA?

OBRZĘDY WSTĘPNE

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

OJCZYZNA CHRZEŚCIJAN