Trudno uwierzyć, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Czy Bóg rzeczywiście zaplanował małżeństwo Ozeasza i nierządnicy Gomer?

Księgę Ozeasza wielu współczesnych biblistów uznaje za najstarszą księgę prorocką. Tezę taką potwierdzają zapisy Talmudu. Są oczywiście przeciwnicy takiego poglądu, jednak nie ulega wątpliwości, że w zbiorze Dwunastu Proroków Księga Ozeasza jest księgą programową, gdyż stanowi syntezę całego zbioru. Przedstawienie przymierza z Bogiem na podobieństwo relacji małżeńskiej stanowiło absolutną nowość w mówieniu o więzi narodu wybranego z Jahwe. „Wzgląd na więź Boga z Izraelem, przedstawiana na wzór małżeństwa, stanowi trzon nauczania wielu proroków i pozwala, by w języku metaforycznym i symbolicznym ukazywać powinności i zobowiązania wynikające z zawarcia przymierza oraz napiętnować niewierności Izraela i usprawiedliwiać karanie go przez Boga, wzywając do powrotu i nawrócenia.

I czy miłość zmienia ludzkie serca? Zapraszamy na kolejną niecodzienną, trudną i bardzo szaloną opowieść o miłości Ozeasza i Gomer… A może to historia o kimś zupełnie innym?

Polub stronę na Facebook