Słowo blisko CiebieVideo

Historia biblijna w pigułce

Wykłady z historii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu trwają jeden semestr w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Razem – trzydzieści godzin wykładowych.

Czy można treść wykładu zamknąć w osiemnastu minutach? Oczywiście!

Tylko nie zdradźcie mnie studentom!

Share: