Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata

Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata
Fides et ratio 2
red. M. Rosik i in.
Wrocław 2013

 

Opis

Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę odpowiedzi o nasz początek. Już od zarania dziejów myśli ludzkiej człowiek interesował się problemem początku. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe, gdyż samą ideę początku można rozumieć na wiele sposobów – chronologicznie, metafizycznie, antropologicznie, teologicznie itd. Dlatego też, gdy dziś stawiamy sobie na nowo pytanie o poczatek, musimy sięgnąć po wyniki badań wielu nauk. Publikacja jest dziełem naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy (teologię, filozofię i astronomię).

 

Spis treści

Wstęp

Po co pytać o początek?

Czy Bóg stworzył świat w siedem dni?

Ojcowie Kościoła czytają Księgę Rodzaju

Kreacjonizm filozoficzny a ewolucjonizm

Czy ewolucja ma koniec?

Od Wielkiego Wybuchu do Wielkiego Rozdarcia, czyli o ciemnych sprawach wszechświata