Publikacje redakcyjne

Publikacje redakcyjne

Tekstylia w Nowym Testamencie

fot. M. Rosik Anna Rambiert-Kwaśniewska, Tekstylia w Nowym Testamencie, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2022, ISBN 978-83-66545-39-7 oraz 978-83-7454-523-5, pp. 196 OPIS Istnieją w biblistyce tematy marginalizowane, ponieważ uchodzą za mało nośne teologicznie. Jednym z nich jest tematyka związana z tekstyliami – ich symboliką, siłą oddziaływania na wyobraźnię, możliwościami komunikacyjnymi, teologią. Z tej też przyczyny zagadnienie tkanin biblijnych było do XXI w. tematem niemal nieporuszanym. Nowe odkrycia archeologiczne oraz będące efektem poszerzenia grona badaczy uszczegółowienie badań biblistycznych zwróciło w końcu uwagę uczonych ...
AcademicaPublikacje redakcyjne

W. Bejda, Od Saula do Jozjasza

W. Bejda, Od Saula do Jozjasza. Monarchia biblijna w Starożytnościach żydowskich Józefa Flawiusza, w porównaniu z żydowską literaturą okresu drugiej świątyni i pismami rabinicznymi, Bibliotheca Biblica, PWT – TUM, ISBN 978-83-7454-446-7, Wrocław 2018, ss. 223. Opis książki Dlaczego Saul stał się według przez Józefa wzorem hellenistycznego władcy, Dawid zaś był krytykowany przez rabinów, a Salomon stał się potężnym magiem, który został oszukany przez demona Asmodeusza? Czytelnik pozna odpowiedzi na te pytania, a także zyska wyobrażenie, jak wieloaspektowo kształtował się i zmieniał obraz władców ...
Publikacje redakcyjne

Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego Szeolu

Paulina Nicko-Stępień Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego Szeolu Archeolog czyta Biblię Wrocław 2017, ss. 120. Opis Gdy sięgniemy do tekstów Starego Testamentu i porównamy je z wcześniejszymi tekstami semickimi, dostrzeżemy wiele podobieństw. Po wielu odkryciach archeologicznych nie jest zaskoczeniem, że autorzy biblijni w dużej mierze czerpali z innych tradycji semickich, w tym w tradycji mezopotamskiej. Skrybowie hebrajscy posługiwali się więc opowieściami znanymi na starożytnym Bliskim Wschodzie i przez wieki przekazywanymi ustnie z pokolenia na pokolenie. Przepisywali ...
Publikacje redakcyjne

Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości

Tomasz Zaklukiewicz Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości Bibliotheca Biblica Wrocław 2017, ss. 320 Opis Wiara w życie pozagrobowe jest i była dla człowieka źródłem nadziei. Świadomość istnienia retrybucji za jakość życia na ziemi towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Potwierdzenia życia post mortem szukano m.in. w Starym Testamencie. Niniejsza publikacja podejmuje próbę przebadania starotestamentowej koncepcji eschatologicznej zawartej także w Księdze Mądrości – nieśmiertelności sprawiedliwych. Ukazując Sitz im Leben księgi i rozumienia tematów eschatologicznych nie tylko w Izraelu, ale także ...
Publikacje redakcyjne

Mały słownik archeologii biblijnej

Mały słownik archeologii biblijnej Hugolin Langkammer Archeolog czyta Biblię TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2012 Opis Słownik – zgodnie ze swoim tytułem – mówi o miejscach, wydarzeniach i realiach świata Biblii widzianego oczyma archeologa. Opowiada o odkryciach i pracach badawczych, nadmienia o najważniejszych zabytkach i artefaktach, które czekają na pielgrzymów w ziemi biblijnej. Opracowane hasła zawierają maksymalnie skondensowane informacje, zapisane komunikatywnym językiem, z odnośnikami do Pisma Świętego, w którym Czytelnik odnajdzie szersze tło prezentowanych tematów. PDF KSIĄŻKI POBIERZ: TUTAJ
AcademicaPublikacje redakcyjne

Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana

Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana Jan Klinkowski Bibliotheca Biblica TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2012 Opis Na rynku pojawiła się bardzo interesująca analiza literacka Ewangelii Jana. Kunszt i precyzja egzegezy połączone są z pasją i osobistym zaangażowaniem autora. Warto przeczytać, tym bardziej, że aż do tej pory Ewangelia Jana nie była analizowana całościowo taką metodą w biblistyce polskiej! Życie ludzkie jest dramatem rozgrywanym na scenie świata. Jakie jest rozwiązanie tego dramatu? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Ewangelista Jan, sięgając ...
Publikacje redakcyjne

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa Anna Rambiert-Kwaśniewska Archeolog czyta Biblię TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2016 Opis Nie jest jasne, w jaki sposób chrześcijaństwo rozkrzewiło się w Rzymie. Jak wynika ze wzmianki Swetoniusza, w około dwadzieścia lat po śmierci Chrystusa musiało być już ono w Wiecznym Mieście na tyle znane, że spowodowało sprzeciw władcy imperium. Klaudiusz wypędził Żydów z Rzymu z powodu zamieszek powodowanych przez niejakiego „Chrestosa” (Claud. 25,4). Raczej nie ulega wątpliwości, że nową wiarę rozkrzewili ...
Publikacje redakcyjne

Charyzmat Tymoteusza

Charyzmat Tymoteusza bp Andrzej Siemieniewski Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2015   Opis Porywająca lektura książki potwierdza udaną próbę odpowiedzi autora na pytanie o to, kim jest pasterz. Bp A. Siemieniewski pomaga zrozumieć kapłań­stwo służebne. Już Wstęp – bardzo zachęcająca i solidna synte­za treści książki – przekonuje, że autor powie w interesujący sposób o wielu istotnych sprawach. Tytułowy charyzmat Tymo­teusza to termin użyty przez św. Pawła. Apostoł pisze o chary­zmacie raz danym, który trwa w obdarowanym przez całe życie. „Tymoteusz ...
Publikacje redakcyjne

„Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera

„Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera M. Jóźwiak Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2016   Opis  „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera jest publikacją, w której zagadnienia zostały omówione w sposób niewątpliwie nowatorski. Na monografię składają się trzy rozdziały. W pierwszym z nich Autorka omawia czas i miejsce powstania, autorstwo, język, strukturę dzieła oraz myśl przewodnią Księgi Hioba, prezentuje wzmianki o Hiobie, pojawiające się w pismach Ojców Kościoła do czasu powstania Komentarza do historii Hioba oraz starożytne komentarze do księgi ...
Publikacje redakcyjne

Perspektywa egzystencjalna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego

Perspektywa egzystencjalna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego T. Niemas Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2016   Opis Badania nad historią literatury pokazują, że na przełomie wieków zainteresowania zagadnieniami eschatologicznymi odżywają z dużym nasileniem. Dzieje się to oczywiście najczęściej w środowiskach związanych z różnymi nurtami i tradycjami religijnymi, niekoniecznie o rodowodzie chrześcijańskim. Zadaniem Kościoła jest wówczas udzielenie jasnej i wyważonej odpowiedzi na pytania, które zainteresowania te wywołują. W nurt takiej dobrze przemyślanej i naukowo ugruntowanej odpowiedzi wpisuje się książka Tomasza ...
Publikacje redakcyjne

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12a). ...

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12a) Relektura metaforyki sportowej w listach proto- i deuteropawłowych A. Rambiert-Kwaśniewska Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2014   Opis W swej znakomitej pracy autorka zajęła się metaforami sportowymi w listach proto- i deuteropawłowych. Po rzetelnym nakreśleniu kontekstu historycznego i literackiego dla swych badań, z dużą swadą analizuje teksty listów, w których powracają metafory sportowe, by ostatecznie pokusić się o zwięzłą, aczkolwiek precyzyjną syntezę teologiczną. Książka ta stanowi znakomite i twórcze studium, wpisujące ...
Publikacje redakcyjne

Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości ...

Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości  chrześcijańskiej  A. Siemieniewski Bibliotheca Biblica TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2014   Opis „Źródło czyste i stałe życia duchowego” – tak ojcowie II Soboru Watykańskiego nazwali Pismo Święte (KO 21). W jaki sposób tekst spisany przed tysiącami lat może stać się żywym źródłem? Czy to możliwe, aby księgi niezmienione od tak wielu wieków generowały nieustannie wciąż nowe duchowe doświadczenia i zaskakujące świeżością przejawy katolickiej duchowości? Aby odpowiedzieć na te pytania, ...
Publikacje redakcyjne

Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata

Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata Fides et ratio 2 red. M. Rosik i in. Wrocław 2013   Opis Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę odpowiedzi o nasz początek. Już od zarania dziejów myśli ludzkiej człowiek interesował się problemem początku. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe, gdyż samą ideę początku można rozumieć na wiele sposobów – chronologicznie, metafizycznie, antropologicznie, teologicznie itd. Dlatego też, gdy dziś stawiamy sobie na nowo pytanie o poczatek, musimy sięgnąć po wyniki badań wielu ...
Publikacje redakcyjne

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej C. Korzec Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2013   Opis Celem książki jest wykazanie, że teologie biblijne, które począwszy od J.Ph Gablera (1787) powstawały wśród niemieckojęzycznych protestanckich biblistów są świadectwem zachodzącej zmiany mentalnościowej. Egzegeci poszukiwali klucza hermeneutycznego najpierw dla ST i NT, a potem wspólnego dla całej Biblii. Propozycje były różnicowane. Za swoje zadanie ks. dr C. Korzec uważa wpierw opisanie procesu, który doprowadził opublikowania od końca XVIII wieku do czasów współczesnych ...
Publikacje redakcyjne

Religia starożytnego Izraela w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej

Religia starożytnego Izraela w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej K. Pilarczyk Archeolog czyta Biblię red. M. Rosik Wrocław 2013   Opis W historii politycznej starożytnego Bliskiego Wschodu Izrael rozumiany jako lud, następnie naród i królestwo (królestwa) w zasadzie nie odegrał znaczącej roli. Rzadko kiedy cieszył się niezależnością, autonomią i samorządnością. Na ogół pozostawał w cieniu wielkich imperialnych potęg, takich jak Egipt, Asyria, Babilonia, Persja, Syria, Rzym. Natomiast wyróżnia go siła religijnego oddziaływania. Z religii powstałych w starożytności na obszarze Bliskiego ...
Publikacje redakcyjne

Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI

Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI S. Zatwardnicki Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2014   Opis oseph Ratzinger (Benedykt XVI) jest zwolennikiem stosowania metody historyczno-krytycznej, którą traktuje jako oczywiste narzędzie w warsztacie egzegetycznym, którego używanie nie tylko zgadza się z wiarą, ale właściwie z niej wynika. Jednak metoda historyczno-krytyczna ma swoje granice, a także podlega różnego rodzaju uwarunkowaniom, z których należy zdawać sobie sprawę. W związku z tym papież dokonuje oceny metody zarówno z perspektywy wiary, jak i ...
Publikacje redakcyjne

Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza

Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza M. Rucki Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2014   Opis W adhortacji posynodalnej Verbum Domini1 Ojciec Święty Benedykt XVI mówi: „Pragnę jeszcze raz potwierdzić, że bardzo cenny dla Kościoła jest dialog z żydami. Byłoby dobrze, by tam, gdzie dostrzega się tego sposobność, stwarzać możliwości, również publiczne, spotkania i konfrontacji, które sprzyjałyby pogłębieniu wzajemnego poznania, obopólnego szacunku oraz współpracy, także w studium Pism świętych” (VD, 43). Spotkania takie, zwłaszcza powiązane ze ...
Publikacje redakcyjne

Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary

Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary  Fides et ratio 3  red. M. Rosik i in.  Wrocław 2014   Opis W Roku Wiary (11 października 2012 – 24 listopada 2013) Inicjatywa Akademicka Fides et ratio zainspirowana listem Porta Fidei papieża Benedykta XVI oraz nauczaniem Kongregacji Nauki Wiary zaproponowała cykl wykładów otwartych pod wspólnym tytułem Wiara pod lupą. Niniejsza publikacja zawiera teksty wykładów z cyklu Wiara pod lupą. Na osiem pytań dotyczących naszej wiary odpowidają pracownicy naukowi Papieskiego Wydziału Teologicznego ...
Publikacje redakcyjne

Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej

Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej A. Siemieniewski Fides et ratio 1 red. M. Rosik i in. Wrocław 2012   Opis Pierwsza publikacja nowej serii Fides et ratio, która ukazała się staraniem Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, omawia, w oparciu o teksty źródłowe, relacje między wiarą i myślą chrześcijańską, z jednej strony, a dawną i współczesną nauką, z drugiej. W niniejszej publikacji autor pokazuje, że u podstaw pozornego konfliktu między nauką a wiarą chrześcijańskąstoją ...
Publikacje redakcyjne

Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie

Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie H. Langkammer, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2013   Opis Czytelnik może zapyta, dlaczego książka napisana z okazji koœcielnego Roku Wiary nosi taki właśœnie tytuł. Odsyłam zatem do œśw. Pawła. To on zachęcił mnie, żebym monografię o wierze tak właśœnie zatytułował. W Liœście do Rzymian bowiem, w dziesiątym rozdziale pośœwięconym zagadnieniu «Nowej Sprawiedliwoœści» (10, 5-15), pisze: «Jeśœli ustami wyznasz: PANEM JEST JEZUS, a w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z ...
Publikacje redakcyjne

Tyr i Sydon

Archeolog czyta Biblię. Tyr i Sydon J. Jaromin red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2013   Opis Tyr i Sydon to największe miasta fenickie. Księgi biblijne najczęściej wymieniają je razem. Chociaż Pismo Święte nie wiąże z nimi zbyt wielu doniosłych czy przełomowych wydarzeń, to jednak warto przyjrzeć się ich historii, co pozwoli lepiej zrozumieć i głębiej wniknąć w wydarzenia historii zbawienia, w którą te pogańskie miasta także się wpisały. Z tego też powodu kolejny tomik serii „Archeolog ...
Publikacje redakcyjne

Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką

Archeolog czyta Biblię. Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką  A. Rambiert red. M. Rosik TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2013   Opis Czytelnik studiujący listy Pawła z Tarsu często myśli o autorze w błędnych kategoriach, uznając go, za przekazem Łukaszowym, wyłącznie za Żyda, który konwertował na chrześcijaństwo. Przy uważnej lekturze zostanie jednak zaskoczony licznymi odwołaniami do obrazów z życia codziennego miast greckich – w tym praktyk sportowych. Niniejsza książeczka koncentruje się właśnie na zagadnieniu sportu, ukazując ...
Publikacje redakcyjne

W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie

W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie M. Gołębiewski, red. M. Rosik, Wrocław 2012   Opis Przepowiadaniem Chrystusa i ciągłym wskazywaniem na Niego naznaczone jest pięćdziesiąt lat kapłańskiej posługi Dostojnego Jubilata. Z radością oddajemy w ręce Czytelników pisane świadectwo tego przepowiadania, którym jest część pasterskiego nauczania Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Sięga ono czasów posługi biskupiej w Koszalinie (1996 – 2004) i obejmuje posługę arcybiskupią w stolicy Dolnego Śląska. I choć ziemia koszalińsko-kołobrzeska i wrocławska nie są przecież pustynią, potrzeba, by i tu ...
Publikacje redakcyjne

Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów ...

Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela K. Zasański, red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2012   Opis Książka jest studium komparatystycznym, w którym zestawione zostały teksty opisów stworzenia świata i człowieka zawartych w Genesis, z mitami i kosmogoniami pochodzącymi z tradycji najbliższych sąsiadów Izraela, którymi, bez wątpienia byli Egipcjanie oraz ludy zamieszkujące tereny Mezopotamii (Sumerowie, Babilończycy i Asyryjczycy). Oczywiście zagadnienie biblijnych opisów stworzenia nie wyczerpuje się w tekstach z Księgi Rodzaju, ale ...
Publikacje redakcyjne

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu H. Langkammer red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Utrwaliło się, że najobszerniej Nativitas Domini – Narodzenie Pana – opisuje historia dzieciństwa Jezusa zawarta w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza. Stąd też obie Ewangelie Dzieciństwa są tematem obszernej pierwszej części książki. W Nowym Testamencie znajdują się jednak i inne teksty bezpośrednio odnoszące się do Bożego Narodzenia, jak choćby: Prolog do Janowej Ewangelii, niektóre listy Pawłowe czy Dzieje Apostolskie. Teksty te, jako ...
Publikacje redakcyjne

Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu

Archeolog czyta Biblię. Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu P. Woliński red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Filistyni pojawiają się na arenie historii ok. 1200 przed Chr., w przełomowym dla wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego okresie. Upadek imperiów, klęski żywiołowe, migracje, kryzys społeczno-ekonomiczny, zniszczone miasta, a w tym chaosie wiodącą rolę odgrywały tzw. Ludy Morza, m.in. Filistyni. Po okresie walk i wędrówek osiedlają się na południowym wybrzeżu Kanaanu, organizując się wokół pięciu miast-państw. Jako niesemicki, ...
Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest bardzo podobny. Autorzy prezentują najpierw obraz Boga kreślony słowami natchnionych pisarzy, następnie zajmują się antropologią poszczególnych zbiorów, ukazują zagadnienia związane z problematyką ludu Bożego, przymierza, ...
Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest bardzo podobny. Autorzy prezentują najpierw obraz Boga kreślony słowami natchnionych pisarzy, następnie zajmują się antropologią poszczególnych zbiorów, ukazują zagadnienia związane z problematyką ludu Bożego, przymierza, ...
Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi Historyczne

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi historyczne red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest bardzo podobny. Autorzy prezentują najpierw obraz Boga kreślony słowami natchnionych pisarzy, następnie zajmują się antropologią poszczególnych zbiorów, ukazują zagadnienia związane z problematyką ludu Bożego, przymierza, ...
Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, I, Teologia Pięcioksięgu

Teologia Starego Testamentu, I, Teologia Pięcioksięgu red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest bardzo podobny. Autorzy prezentują najpierw obraz Boga kreślony słowami natchnionych pisarzy, następnie zajmują się antropologią poszczególnych zbiorów, ukazują zagadnienia związane z problematyką ludu Bożego, przymierza, ...
Publikacje redakcyjne

Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon

Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon J. Czerski red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Niniejsza monografia znowu powraca do tematu obrazu (ikony) w Nowym Testamencie, gdyż dotąd brak całościowego opracowania tego zagadnienia. Opracowanie zawiera omówienie wszystkich tekstów Nowego Testamentu, w których występuje słowo „ikona / obraz” w znaczeniu teologicznym. Teksty zostały sklasyfikowane na cztery grupy: (1) stworzenie jako obraz (ikona) bóstwa; (2) człowiek obrazem (ikoną) Boga; (3) człowiek obrazem (ikoną) Chrystusa; (4) Chrystus obrazem (ikoną) ...
Publikacje redakcyjne

Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny

Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny H. Langkammer red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Marcin Luter ogłosił List św. Jakuba „słomianym listem” i wydarł go ze swojej Biblii. Autor monografii dowodzi, że jest zupełnie inaczej. Prezentuje wizję autora Listu św. Jakuba, który przekazuje tradycję o ziemskim Jezusie Chrystusie. Dotyczy to przede wszystkim Kazania na Górze z błogosławieństwami, przekazanymi przez Mateusza i Łukasza.   Spis treści Słowo wprowadzające Wstęp literacko-teologiczny Przekład z języka oryginalnego ...
Publikacje redakcyjne

Miasta Kościołów Apokalipsy

Archeolog czyta Biblię. Miasta Kościołów Apokalipsy J. Klinkowski TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2011   Opis Szlakami Azji Mniejszej przemierzali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. podążali nimi pierwsi chrześcijanie niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata, starając się kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara została poddana próbie w konfrontacji z religijnością grecko-rzymską oraz w zmaganiu się z propagowanym na Wschodzie kultem cesarskim. Autor zaprasza do wyruszenia szlakami zmagań duchowych pierwszych ...
Publikacje redakcyjne

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne M. Guzewicz red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2010   Opis W ostatnich latach obserwujemy wyraźnie proces dekadencji rodziny wraz ze wszystkimi jej składnikami. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest odchodzenie młodzieży, już w bardzo wczesnym okresie tego etapu życia, od wartości, którymi kierowały się wszystkie pokolenia przodków. Wychowanie zawsze było bardzo trudną dziedziną wysiłków społeczeństwa, a nade wszystko rodziców, ale w dzisiejszych uwarunkowaniach jest to trud napotykający na przeszkody nigdy wcześniej nie występujące. Pilną ...
Publikacje redakcyjne

Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej

Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej S. Stasiak red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2010   Opis Książka prezentuje ideologie wywyższenia w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej. W listach tych, napisanych po grecku, można znaleźć identyczną lub zbliżoną terminologię, wyrażającą w różnorodny i znacznie bardziej określony sposób wywyższenie, nie tylko w sensie religijnym. Autora zainteresowały te określenia, które zbliżały się także ideowo do terminologii używanej w tej materii przez św. Pawła. Aby uzyskać ...
Publikacje redakcyjne

Apokalipsa Św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice

Archeolog czyta Biblię. Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice H. Langkammer red. M. Rosik Wrocław 2010   Opis Apokalipsa św. Jana jest księgą profetyczną, księgą symboli, wizji i audycji. Czy w tego rodzaju szacie literackiej można dopatrzeć się realiów archeologicznych i historycznych? Inaczej mówiąc, czy natchniony wizjoner Apokalipsy nazywający się Janem nawiązuje do historii, a jeśli tak, to czy tę historię można zrozumieć bez nawiązania do realiów archeologicznych? Autor postanowił prześledzić teksty i odpowiedzieć na te właśnie ...
Publikacje redakcyjne

Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima. Przekład i komentarz

Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima. Przekład i komentarz M. Jóźwiak red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2010   Opis Magdalena Jóźwiak, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego, zajmuje się przekładem i wyjaśnieniami dzieł łacinskich. Przedmiotem Jej zainteresowań stały się Questiones Hebraicae in Genesim św. Hieronima. Autorka dokonała klarownego, pierwszego na język polski przekładu łacińskiego tekstu, który opatrzyła odpowiednim komentarzem we wstępie i w przypisach. Z dużym zadowoleniem należy przyjąć fakt swobodnego poruszania się po zawiłościach łaciny, a ...
Publikacje redakcyjne

Trójkąt ewangeliczny

Archeolog czyta Biblię. Trójkąt ewangeliczny J. Jaromin red. M. Rosik, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2010   Opis Ewangeliści podają, że po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus udał się do Galilei, ponieważ to Boży plan zbawienia kazał Mu tam właśnie działać. Szczególnymi miejscami działalności Jezusa były trzy miejscowości położone nad Jeziorem Galilejskim – Kafarnaum, Korozain i Betsaida – zwane często przez współczesnych uczonych „trójkątem ewangelicznym”. W trzech rozdziałach autorka zapoznaje nas z tymi starożytnymi miejscowościami. Poruszone przez autorkę kwestie historyczne, ...
Publikacje redakcyjne

Arka Przymierza. Od Synaju do Aksum

Archeolog czyta Biblię. Arka Przymierza. Od Synaju do Aksum J. Klinkowski red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2010   Opis Tym razem autor zabiera czytelnika na wędrówkę śladami Arki Przymierza. Rozpoczynamy ją u podnóża Góry Synaj. W zmiennych kolejach losu Narodu Wybranego, w epoce sędziów, Arka Przymierza była wsparciem, ale też doświadczała chwil zapomnienia. Król Dawid nadał jej obecności pośród ludu szczególne znaczenie. Centrum jego królestwa stała się Jerozolima, a w niej kult Boga, którego tronem była ...
Publikacje redakcyjne

Qumran – osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego

Qumran – osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego P. Łabuda, Archeolog czyta Biblię red. M. Rosik Wrocław 2009   Opis Zupełny przypadek zdecydował o jednym z najważniejszych odkryć archeologicznych naszych czasów, czyli odnalezieniu ponad 800 zwojów papirusowych i pergaminowych, ukrytych przed zbliżającymi się wojskami rzymskimi w grotach, w osadzie Qumran i jej najbliższej okolicy. Kolejny tom z serii Archeolog czyta Biblię opowiada o historii odkrycia, dziejach osady Qumran, o mieszkańcach i wspólnocie, przybliża obraz życia codziennego, obrzędów, świąt. Autor ...
Publikacje redakcyjne

Jezus Chrystus w świetle późniejszych pism Nowego Testamentu

Jezus Chrystus w świetle późniejszych pism Nowego Testamentu H. Langkammer OFM red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2009   Opis Książka o. prof. H. Langkammera kreśli obraz postaci Jezusa Chrystusa w tych księgach Nowego Testamentu, które uchodzą za pisma późniejsze. Z natur rzeczy jest to więc obraz przepracowany teologicznie. Wraz z upływem czasu refleksja teologiczna nad życiem, działalnością i dziełem Jezusa nieustannie się pogłębiała, stąd wniosek, że Autor dociera do najbardziej dojrzałego przedstawienia postaci Zbawiciela, jaki ukazuje Nowy Testament.   ...
Publikacje redakcyjne

Teologiczne znaczenie formuł pokutnych w Psałterzu

Teologiczne znaczenie formuł pokutnych w Psałterzu Z. Zdebski red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2009   Opis Tradycja Kościoła powszechnego zawsze przywiązywała wielką wagę do tzw. psalmów pokutnych. Biograf św. Augustyna notuje, że ten wielki teolog i duszpasterz przygotowywał się do śmierci odmawiając siedem psalmów pokutnych, które odtąd Kościół zachodni chętnie poddaje wiernycm jako wzór postawy skruszonego grzesznika względem Boga. Z uznaniem należy więc przyjąć pracę ks. dra Zdzisława Zdebskiego, podejmującą tematykę formuł pokutnych w Psałterzu. Zagadnienia te są ciągle ...
Publikacje redakcyjne

Kto spotyka Jezusa, spotka judaizm

Kto spotyka Jezusa, spotka judaizm S. Kołtan red. M. Rosik Wrocław 2009 Opis Autorzy niniejszej publikacji chcą opowiedzieć trochę historii. Chcą opowiedzieć o epizodach i zdarzeniach, które są ich zdaniem ważne i warto o nich mówić. Bo przecież zawsze warto mówić o tym, co ludzi zbliża, co sprawia, że lepiej się poznają, wyzbywają uprzedzeń i nabywają wzajemnego szacunku dla siebie i swoich przekonań.W ostatnich latach dialog chrześcijańsko-żydowski w środowisku wrocławskim wyraźnie się zdynamizował. Służą temu zarówno okazyjnie organizowane spotkania, jak ...
Publikacje redakcyjne

Pierwszy List do Koryntian

Pierwszy List do Koryntian J. Czerski red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2009   Opis Jest to nowoczesny, obszerny, krytyczno-egzegetyczny komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian Autor omawia zagadnienia historyczno – literackie w obszernym wprowadzeniu, a następnie dokonuje analizy egzegetycznej poszczególnych fragmentów listu. Egzegeza składa się z kilku etapów stale powtarzającego się schematu: przekład – krytyczne omówienie tekstu – analiza synchroniczna i diachroniczna – styl, gatunek, struktura tekstu – objaśnienie – teologia.   Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie ...
Publikacje redakcyjne

Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny Czytań Liturgii Godzin ...

Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny Czytań Liturgii Godzin Okresu Wielkanocnego A. Makarewicz red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2009   Opis Tematy eschatologiczne… jakże często sformułowania tego typu wywołują dziś skojarzenia nostalgiczne, jeśli nie wręcz pesymistyczne. Samo słowo „eschatologia” przywołuje obraz końca, może nawet zmierzchu i ostatecznej pustki. Jakież więc zaskoczenie dla czytelnika pracy zatytułowanej Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny czytań Liturgii godzin okresu wielkanocnego. Nie o pustce będzie tu mowa, ale raczej o ostatecznej pełni; ...
Publikacje redakcyjne

Herod Wielki – Wielki Budowniczy. Twierdze i miasta Heroda w ...

Archeolog czyta Biblię. Herod Wielki – Wielki Budowniczy. Twierdze i miasta Heroda w świetle badań archeologicznych P. Stojanowicz red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis Niewielka, ale wypełniona treścią, książeczka odnosząca się do Heroda Wielkiego i wielu budowli, które zostały wzniesione podczas jego rządów. Bardzo klarowna prezentacja dwóch rodzajów konstrukcji, jakie wznosił Herod: Twierdzy i Miast. Czytelnik może dokładnie zapoznać się z dokonaniami tego władcy – pasjonata budowania, mając również do dyspozycji, rysunki, wizualizacje i ...
Publikacje redakcyjne

Synagoga, jaką znał Jezus

Archeolog czyta Biblię. Synagoga, jaką znał Jezus J. Jaromin red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis Początki chrześcijaństwa związane są z judaizmem. Życie pierwotnego Kościoła toczyło się początkowo w cieniu Świątyni Jerozolimskiej i synagogi. Niejednokrotnie na kartach Ewangelii spotykamy Jezusa nauczającego w synagodze i najczęściej jest to jedyny kontakt chrześcijanina z tą instytucją. Jest ona jednak znacznie bardziej złożona, a przede wszystkim nie bez znaczenia dla chrześcijaństwa, dlatego też kolejny tomik serii „Archeolog czyta Biblię” ...
Publikacje redakcyjne

Teologia Nowego Testamentu, t. III, Listy Pawłowe, Katolickie i List ...

Teologia Nowego Testamentu, t. III, Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków Bibliotheca Biblica red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. ...
Publikacje redakcyjne

Teologia Nowego Testamentu, t. II, Dzieło Janowe

Teologia Nowego Testamentu, t. II, Dzieło Janowe Bibliotheca Biblica red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być – ...
Publikacje redakcyjne

Teologia Nowego Testamentu, t. I, Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

Teologia Nowego Testamentu, t. I, Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie Bibliotheca Biblica red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. Przyjęty podział ...
Publikacje redakcyjne

Życie wierzącego w myśli św. Pawła

Życie wierzącego w myśli św. Pawła Bibliotheca Biblica S. E. Jezierska red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis Książka s. prof. Ewy Jezierskiej OSU w sposób naukowy, aczkolwiek niezwykle przystępny, ukazuje spojrzenie Pawła, Apostoła narodów, na życie chrześcijanina zakotwiczone w Chrystusie. Zjednoczenie wierzącego ze Zbawicielem rozpoczyna się w sakramencie chrztu i pogłębia poprzez nieustanne poznawanie Chrystusa na różnych drogach: cierpienia, kontemplacji, zgłębiania nauczania, udział w Eucharystii, poprzez radości i trudności, poprzez działalność apostolską czy życie ...
Publikacje redakcyjne

Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła

Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła Bibliotheca Biblica R. Orłowski red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis Powołanie Pawła było jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce w pierwszych latach chrześcijaństwa. Geograficzna ekspansja Kościoła, w sposób, w jaki została ukazana w księgach Nowego Testamentu w dużej mierze związana była z posługiwaniem Apostoła Narodów. Rozpoczęcie działań misyjnych Pawła było konsekwencją niezwykłej przemiany, jaka miała miejsce w Jego życiu pod bramami Damaszku. Jeden z największych prześladowców chrześcijan stał ...
Publikacje redakcyjne

Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii Synoptycznych

Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych J. Jaromin red. M. Rosik TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis Tajemnicę Królestwa Bożego Jezus tłumaczył w przypowieściach. Wskazywał na moment jego przyjścia i aktualną obecność, na wzrost i jego dynamikę, przedstawiał opór, na który natrafia Królestwo Boże oraz potrzebę czujności, by nas nie zaskoczyło, wskazywał również na konieczność wysiłku dla Królestwa i postawę człowieka, który do niego dąży. Jezus nauczał głównie w przypowieściach, ponieważ człowiek nie jest w stanie ...
Publikacje redakcyjne

W poszukiwaniu grobu Jezusa

Archeolog czyta Biblię. W poszukiwaniu grobu Jezusa J. Jaromin red. M. Rosik TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008   Opis W ostatnim czasie z dość dużym rozmachem docierały do nas swoistego rodzaju „sensacje biblijne”, których głównym bohaterem stał się sam Jezus. Do tych najgłośniejszych należą: powieść Dana Browna, Kod Leonarda da Vinci, apokryficzna Ewangelia Judasza, czy też, nagłośnione przez Jamesa Camerona, rzekome odkrycie „zaginionego grobu Jezusa”! Ta ostatnia „rewelacja” została na szczęście najsłabiej nagłośniona, przynajmniej na razie, i już ...
Publikacje redakcyjne

Herod Wielki i jego epoka

Archeolog czyta Biblię. Herod Wielki i jego epoka red. Ks. Mariusz Rosik TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2007   Opis Wśród wielu postaci starożytności, które fascynują ludzi współczesnych, pozostaje Herod Wielki. Spoglądając z perspektywy czasu na jego życie i epokę trudno się ustrzec od popełnienia wielu błędów w ocenie jego dojścia do władzy i sposobowi jej sprawowania. Nasze jednak kryteria mogą być krzywdzące dla oceny życia człowieka, który musiał się zmagać z problemami swojej epoki, a przyszło mu żyć ...
Publikacje redakcyjne

Świątynia Jerozolimska

Archeolog czyta Biblię. Świątynia Jerozolimska red. ks. Mariusz Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2007 Opis Oddajemy do ręki kolejny tomik z serii „Archeolog czyta Biblię”, poświęcony świątyni w Jerozolimie. Do jego powstania przyczyniło się kilku autorow. Ks. Sławomir Stasiak zaprezentował Namiot Spotkania, ktory stał się pierwowzorem po?niejszej świątyni, oraz tzw. Drugą Świątynię, czyli przybytek odbudowany przez Żydow po powrocie z niewoli babilońskiej około 536 roku. Joanna Jaromin zatrzymała się w swych rozważaniach nad Pierwszą Świątynią, wybudowaną przez krola ...
Publikacje redakcyjne

„Thriller teologiczno-archeologiczny”. Poszukiwanie kodu czy prawdy

Archeolog czyta Biblię. „Thriller teologiczno-archeologiczny”. Poszukiwanie kodu czy prawdy Ks. Sławomir Stasiak red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2007   Opis Przychodzi kolej, by zmierzyć się od strony archeologicznej z bestsellerem Kod Leonarda da Vinci Dana Browna. Po pierwszych gwałtownych reakcjach, jakie wzbudziła książka Browna przyszedł czas na bardziej wyważone opinie, poparte naukową analizą danych propagowanych przez zwolennika spiskowej teorii dziejów chrześcijaństwa. Ks. Sławomir Stasiak, biblista, który wykształcenie zdobywał we Wrocławiu, Rzymie i Jerozolimie, błyskotliwie analizuje zasadnicze ...
Publikacje redakcyjne

W blaskach Nowej Ewangelizacji

W blaskach Nowej Ewangelizacji ks. abp M. Gołębiewski red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2006   Opis Autor niniejszej książki, Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, jest z wykształcenia i zamiłowania biblistą. Ta Jego pasja przebija z każdej stronicy prezentowanej publikacji. Przesiąknięte są one Pismem Świętym nie tylko dlatego, że homilie w naturalny sposób są wyjaśnieniem czytań mszalnych, ale również dlatego, że sposób myślenia i świat skojarzeń Autora krąży wokół Biblii. Klarowny styl i bogactwo skojarzeń, wątki biblijne i ...
Publikacje redakcyjne

Żyjemy dla Pana

Żyjemy dla Pana Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wrocław 2005, ss. 816   Spis treści Słowo Metropolity Wrocławskiego Życiorys Siostry Ewy Józefy Jezierskiej OSU Ks. Jan Adamarczuk, I Synod Diecezji Pińskiej O. Marian B. Arndt OFM, Madaba w krainie Moabu Ks. Jerzy Chmiel, Portret i testament biblisty. Paul Beauchamp (1924-2001) Ks. Michał Czajkowski, Imperatyw ekumeniczny Ks. Bogusław Drożdż, W stronę dookreślenia społeczeństwa pluralistycznego (refleksja etyczno-społeczna) Ks. Edward Górecki, Parafia ...
Publikacje redakcyjne

Duch i Oblubienica

Duch i Oblubienica Materiały z III Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej red. pracy zbiorowej Atla 2 Wrocław 1999 Spis treści Przedmowa ks. Andrzej Siemieniewski Wprowadzenie: Duch Święty duszą Kościoła Stanisław Rosik „Nie zostawię was sierotami…” (J 14,18). Duch Święty Paraklet kontynuatorem dzieła Jezusa w Kościele (ks. Henryk Lempa) Dwie Pięćdziesiątnice. Biblia czytana w Ziemi Świętej (ks. Mariusz Rosik) Inspiracja Ducha Świętego w nauczaniu Magisterium Kościoła (ks. Bolesław Orłowski) Charyzmaty Ducha Świętego w Kościele (ks. Andrzej Siemieniewski) Owoce Ducha Świętego ...
Publikacje redakcyjne

Dom na skale

Dom na skale Materiały z Forum: Małżeństwo-Rodzina-Wychowanie red. pracy zbiorowej Signum Wrocław 1997 Spis treści Przedmowa ks. Tomasz Hergesel Wprowadzenie Stanisław Rosik Podziękowania STWORZENI NA OBRAZ BOGA Biblia o małżeństwieks. Henryk Lempa Nierozerwalność małżeństwa w kontrowersji Jezusa z faryzeuszamiks. Mariusz Rosik Liturgia sakramentu małżeństwa światłem na życie w rodzinieks. Andrzej Siemieniewski Teologiczno-kanoniczne aspekty zawierania małżeństwaks. Michał Machał Duszpasterskie aspekty procesu o orzeczenie nieważności małżeństwaks. Bolesław Orłowski ZRODZENI DO MIŁOŚCI Rodzina miejscem wzrastania powołania życiowego.ks. Aleksander Radecki Głos w sprawie adopcjiGrażyna ...
Publikacje redakcyjne

Ukaż mi, Panie, swą twarz

„Ukaż mi Panie swą twarz” Materiały z Forum: Oblicza modlitwy red. pracy zbiorowej Signum Wrocław 1996 Spis treści Ks. Bolesław Orłowski Przedmowa Stanisław Rosik Wprowadzenie Korzenie Ks. Aleksander Radecki Znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina. Formy modlitwy Ks. Andrzej Siemieniewski Modlitwa kształtowana liturgią Ks. Mariusz Rosik Kazanie na Górze o modlitwie Iwona Stawarska Jeżeli ustami swoimi wyznasz Ks. Czesław Morański Synowskie spotkanie z Bogiem w wolności, którą rządzi miłość. Refleksje Stanisław Rosik Dar naszych warg. Kultura jako przestrzeń komunikacji między człowiekiem ...
Publikacje redakcyjne

Oblicza miłosierdzia w Biblii

Oblicza miłosierdzia w Biblii red. J. Jaromin Bibliotheca Biblica Red. serii: M. Rosik Wrocław 2016, ss. 412 Opis Prezentowana książka, pod redakcją Joanny Jaromin, jest zbiorem artykułów biblistów, którzy w sposób naukowy i jednocześnie przystępny dla każdego czytelnika starają się przybliżyć różne aspekty miłosierdzia Bożego, objawionego w Piśmie Świętym i w szeroko pojętej tradycji Kościoła. Publikacja jest konkretną i bardzo praktyczną odpowiedzią na zaproszenie papieża Franciszka, skierowane do całego Kościoła, aby w obecnym roku pogłębić tak istotny i niezbywalny dla ...