Księga Psalmów. Wprowadzenie

Księga Psalmów to zbiór stu pięćdziesięciu pieśni o charakterze religijnym, podzielonych na pięć części, z których każda kończy się doksologią. Podział ten odpowiada strukturze Pięcioksięgu. Choć tradycja autorstwo przypisuje królowi Dawidowi, nie ulega wątpliwości, że psalmy mają wielu autorów i powstawały w różnych epokach. Sto piętnaście psalmów posiada tytuły; wiele z nich podaje okoliczności powstania utworu lub uwagi o charakterze liturgicznym bądź muzycznym. Niektóre z psalmów powstały w okresie monarchii lub nawet wcześniej, inne sięgają okresu niewoli babilońskiej. Pod względem literackim wiele psalmów należy do gatunku hymnów pochwalnych lub dziękczynnych, a także do lamentacji indywidualnych bądź zbiorowych. Są w zbiorze także psalmy dydaktyczne, mądrościowe, prorockie czy królewskie. Pod względem teologicznym psalmy poruszają wszystkie ważne tematy Biblii Hebrajskiej, od stworzenia począwszy, poprzez ideę wybrania, przymierza, monoteizmu czy mesjanizmu.

Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.

Polub stronę na Facebook