List do Galatów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Galatów.

„Poza wstępem, zawierającym adres i pozdrowienie (Ga 1,1-5), i własnoręcznie przez św. Pawła napisanym zakończeniem (Ga 6,11-18), list obejmuje dwie części. Część apologetyczno-dogmatyczna (Ga 1,6-5,12), zapowiadając główny temat w adresie (Ga 1,1-5), argumentami historycznymi (Ga 1,6-2,21) i biblijnymi (Ga 3,1-5,12) uzasadnia autorytet apostolski św. Pawła i wiarygodność głoszonej przez niego Ewangelii o powołaniu do Kościoła pogan, którzy już są wolni od zachowania przepisów rytualnych i ceremonialnych ST, gdyż otrzymali usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Część moralna (Ga 5,13-6,10) traktuje o prawdziwej wolności chrześcijańskiej.
List korzysta obficie z tekstów ST, co jest zrozumiałe w polemice ze zwolennikami judaizmu. Nadto wyróżnia się wśród listów Pawłowych charakterem bardziej urzędowym, co się tłumaczy okolicznościami, jakie go wywołały” – czytamy we wstępie do listu w Biblii Tysiąclecia.

Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.

Polub stronę na Facebook