M. Healy, List do Hebrajczyków, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tłum. E. Litak, Wydawnictwo „W drodze”, ISBN 9788379066117, Poznań 2023, ss. 416 [red.].

Jaki jest sens Jezusowej śmierci na krzyżu? I jakie ma ona znaczenie dla nas? Spośród wszystkich ksiąg Nowego Testamentu właśnie List do Hebrajczyków dostarcza najbardziej dogłębnej i przenikliwej analizy tej tajemnicy, leżącej w samym sercu chrześcijańskiej wiary.(…) List do Hebrajczyków został skierowany do wspólnoty składającej się z chrześcijan zmagających się z rozmaitymi problemami. W przeszłości cechowali się oni żarliwością, lecz doznali zniechęcenia, żyjąc pośród wrogiej im kultury i w zagrożeniu dalszymi prześladowaniami. Niektórzy spośród nich przestali regularnie uczestniczyć w liturgii, a byli też tacy, których kusiło odstąpienie od wiary.

Opis

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Mary Healy – urodzona w 1964 r. – doktor teologii, światowej sławy biblistka, studiowała na Franciszkańskim Uniwersytecie Steubenville, na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie i w założonym z inicjatywy Jana Pawła II Międzynarodowym Instytucie Teologicznym (ITI) w Gaming (Austria). Doktorat z teologii biblijnej obroniła w 2000 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W tym czasie niejednokrotnie krzyżowały się nasze drogi, gdyż od 1997 do 2001 roku studiowałem na Biblicum oddalonym od Gregoriany o 30 metrów! Mary Healy wykłada Pismo Święte w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Detroit oraz w St. Paul Center for Biblical Theology.

Spis treści

Wstęp od redaktorów serii

Skróty i oznaczenia

Wprowadzenie

Schemat Listu do Hebrajczyków

Ostateczne słowo Boga (1,1–4)

Większy od aniołów (1,5–14)

Na krótko stał się mniejszy od aniołów (2,1–18)

Pielgrzymi i współuczestnicy (3,1–19)

Odpoczynek ludu Bożego (4,1–16)

Jezus, nasz wielki arcykapłan (5,1–10)

Wezwanie do dojrzałości (5,11–6,10)

Kapłaństwo na wzór Melchizedeka (7,1–28)

Prawdziwy przybytek i Nowe Przymierze (8,1–13)

Odpowiedź Boga na problem grzechu (9,1–28)

Zostaliśmy raz na zawsze uświęceni (10,1–18)

Ze śmiałością wchodźmy w Bożą obecność (10,19–39)

Pochwała wiary (11,1–40)

Karcenie przez kochającego Ojca (12,1–29)

Miłe Bogu ofiary w życiu codziennym (13,1–25)

Polecane lektury

Słowniczek

Indeks tematów duszpasterskich

Spis tekstów wyróżnionych

Polub stronę na Facebook