Miriam z Nazaretu. Pierwsza Charyzmatyczka

fot. M. Rosik

Miriam z Nazaretu. Pierwsza Charyzmatyczka, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2020

ISBN 978-83-8201-001-5, ss. 278.

Opis książki

Maryi przysługuje tytuł Oblubienicy Ducha Świętego. Bóg jest miłością. Duch Święty jako osobowa miłość zstępuje, by okryć Maryję swym cieniem. Można tu widzieć nawiązanie do ludowych tradycji, w których oblubieniec przychodzi do domu wybranki serca, by przeprowadzić ją do siebie i wziąć ją pod swą opiekę. Właśnie tego dokonuje Duch Święty: okrywa niczym cieniem swą troską Maryję, Wybrankę Boga i swą Oblubienicę.

Pod koniec VI w. nieznany z imienia pielgrzym z Piacenzy odwiedził Nazaret. W swoich zapiskach zanotował: „Żydówki są tu piękniejsze niż gdziekolwiek indziej w kraju”. Nie ma podstaw wątpić, że tak samo było sześć wieków wcześniej, gdy bose stopy Maryi dotykały nazaretańskich dróg, a Jej sprawne ręce kołowrotkiem wyciągały wodę ze studni, by napełnić przyniesiony z domu dzban. Właśnie o Niej jest ta książka. O najpiękniejszej mieszkance Nazaretu. Miriam. Pierwsza Charyzmatyczka. Zapraszam!

Spis treści

ZAPOWIEDŹ

Najpiękniejsza

MIRIAM

Dziewczyna z Nazaretu

Oblubienica Józefa cieśli

Miriam z rodowodu Zbawiciela

Wypełniona łaską

Odnaleziona przez łaskę

Roztropnie pytająca Boga

Pani pięknej radości

Matka oczekująca

Matka Syna Bożego

Dziewica na zawsze

Osłonięta w dziewictwie mocą Najwyższego

Zjednoczona z Bogiem w modlitwie

Rodząca Jezusa w Betlejem

Medytująca sprawy Boże w sercu medytująca

Z duszą mieczem przeszytą

Przyjmująca wędrowców ze Wschodu

Wędrująca do Egiptu

Niewiasta z Kany Galilejskiej

Ewa Nowego Przymierza

Świętująca szabat

Poszukująca Jezusa

Słuchająca słowa Bożego

Bolesna spod krzyża

Rodząca Kościół Chrystusowy

Piękna Pani z wieczernika

Królująca w niebie

Obleczona w słońce

Matka Mistycznego Chrystusa

Świątynia Boga

Wierna ikona Kościoła

Niepokalanie Poczęta

Arka Nowego Przymierza

Niosąca pomoc bezinteresownie

Jaśniejąca światłem tajemnic Chrystusa

ZAKOŃCZENIE

Niosąca Ducha

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

Czytaj całą trylogię

Miriam z Nazaretu ks. prof. Mariusza Rosika jest rewelacyjna! Nareszcie mamy książkę, która w sposób przystępny, ale w głęboko teologicznej i biblijnej narracji wprowadza nas w tajemnicę Miriam, Matki Boga-Człowieka. To lektura dla każdego, kto na drodze wiary i niewiary musi się z Nią spotkać. Ta książka rozpala serce, jest jak podróż w odkrywaniu sekretu Miłości Boga do Miriam i wywyższenia Jej w historii zbawienia w Jej jedynej i niepowtarzalnej misji i przeznaczeniu.

Ks. Dominik Chmielewski SDB

Jestem przekonany, że książka, którą trzymasz w dłoniach, okaże się skarbem dla wszystkich, którzy szukają głębszego zrozumienia maryjnych prawd wiary. Głęboka biblijna analiza pomoże Ci spojrzeć na Matkę Słowa w sposób, w jaki nie patrzyłeś na Nią nigdy wcześniej.

Marcin Zieliński, lider wspólnoty „Głos Pana”

Polub stronę na Facebook