W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił nań Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. 28 stycznia 1369 roku przeniesiono relikwie świetego do Tuluzy. Przy jego grobie wypisano słowa ułożonej przez niego modlitwy.


Panie,

Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam,

że czas biegnie szybko.

Zachowaj mnie od zgubnego mniemania,

ze muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym,

czynnym, lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam,

ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły

i dodaj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy.

Nie śmiem Cie prosić o lepszą pamięć,

ale prosze Cię o większą pokorę

i mniej niezachwianą pewność,

gdy moje wspomnienia wydają sie sprzeczne z cudzymi.

Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi,

choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach

i niespodziewanych zalet w ludziach.