Czy Biblia jest nielogiczna?

W jaki sposób interpretować przypowieści w Piśmie Świętym? Czy słowa Biblii są nielogiczne? Jak lepiej odczytywać przekaz Słowa Bożego? Czy różnice kulturowe mają wpływ na prawidłową interpretację przypowieści? Jak owocniej czytać Pismo Święte? Jak słowa Biblii wprowadzać w życie? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Kto pójdzie do nieba?

Dlaczego ludzie potrzebują zbawienia? W jaki sposób Jezus może nas zbawić? Kto dostąpi zbawienia? Jakie są warunki bycia zbawionym? W jaki sposób dostać się do Nieba? Czy zbawienie zależy od naszych czynów? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Starożytna historia Żydów (ok. 1850 przed Chr. – 135 po Chr.)

Starożytna historia Żydów (ok. 1850 – ok. 1050) W drugim tysiącleciu przed Chr. dominowały dwa style życia: miejski i koczowniczy. Na tych, którzy zamieszkiwali miasta, ciążył obowiązek reperacji murów miejskich, trzymania straży przy bramach i płacenia podatków na utrzymanie armii oraz prace melioracyjne i reparacyjne. Ci, którzy decydowali się na styl życia nomadów, pozbawieni byli …

Dlaczego Bogu na mnie zależy?

Jak kochać bliźnich, jak najlepiej pomagać potrzebującym, jak dawać miłość innym? Czy moje serce też potrzebuje pomocy? W jaki sposób oddać swoje rany Jezusowi? Czy Jezus może mi pomóc? Czy Bóg może mnie uzdrowić? Czy Kościół jest nam potrzebny? Po co mi sakramenty? Polub stronę na Facebook

Dlaczego cierpią niewinni?

Co Pismo Święte mówi o cierpieniu człowieka? Dlaczego niewinni cierpią? Dlaczego dobrych ludzi spotyka zło? Skąd wzięło się cierpienie? Czy Bóg chce abym cierpiał? Czy cierpienie to następstwo grzechu? Dlaczego znów czuję ból? Czy Jezus może mi pomóc w cierpieniu? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Po co Kościołowi papież?

Co Pismo Święte mówi o modlitwie za papieża? Dlaczego mam się modlić za Ojca Świętego? Co oznacza w Biblii cudowny połów ryb? Co oznaczają symbole biblijne? Dlaczego Jezus powiedział Piotrowi, że będzie łowił ludzi? Dlaczego Piotr został nazwany Skałą? Czy Kościół jest wieczny? Czy Kościół przetrwa? Zapraszam! Polub stronę na Facebook  

Po co mi w życiu Jezus?

Co Pismo Święte mówi o spotkaniu człowieka z Jezusem? Co może mi dać żywa relacja z Bogiem? Jaką moc ma Jezus? Czy wiara pomaga w życiu? Jak modlitwa może zmienić moje życie? Czy odpuszczanie grzechów może pomóc w uzdrowieniu? Czy Jezus może mnie uzdrowić? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania przyglądając się spotkaniu Jezusa z …

W Trójcy jedyny

Jakie są biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej? Dlaczego Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach? Co to znaczy Bóg w Trójcy jedyny? Kto był pierwszy w Trójcy Świętej? Czy każda Osoba w Trójcy brała udział w stworzeniu świata? Jak utrzymywać relację z Bogiem w trzech Osobach? Co dogmat o Bogu Trójjedynym może wnieść do …

Czy Jezus pokona chorobę?

Dlaczego cierpimy, skoro Jezus pokonał śmierć na krzyżu? Jaki jest sens cierpienia? Czy Bóg może mnie uzdrowić? Dlaczego Bóg nie uzdrawia każdego? Jaki jest sens modlitwy o uzdrowienie? Kiedy Bóg pokona całkowicie nasze cierpienie i choroby? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

O przekładach Biblii – dyskusja panelowa

Panel dyskusyjny tłumaczy Biblii! Tego jeszcze nie było! Niesamowita okazja zobaczyć i posłuchać osób, które są aktywnie zaangażowane i odpowiedzialne za powstanie 4 różnych przekładów Biblii na język polski: Biblii Tysiąclecia, Biblii Towarzystwa Świętego Pawła, Biblii Ekumenicznej i Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Szczecińskiego Tygodnia Reformacji w październiku 2023 roku. …

Jak zbudować dom na skale?

Co to znaczy budować dom naszej wiary na skale? Jak w trudnościach odnajdywać siłę w Bogu? W jaki sposób naśladować Jezusa i szukać woli Bożej? Które cytaty z Pisma Świętego podnoszą na duchu? Jak rozwijać się duchowo i owocnie wzrastać w Kościele? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Co to znaczy wziąć swój krzyż?

Co to znaczy wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa? Czy nasze cierpienia i choroby to właśnie nasze krzyże? Dlaczego cierpimy, czy choroby pochodzą od Boga? Do czego zachęca nas Chrystus, mówiąc o wzięciu swojego krzyża i pójściu za Nim? Zapraszam! Polub stronę na Facebook