Mieć Ojca i Syna – struktura, główna idea teologiczna oraz zasada hermeneutyczna Drugiego Listu Jana

Autorzy: K. Wojciechowska, M. Rosik  Abstrakt Drugi List Jana należy do najrzadziej komentowanych pism Nowego Testamentu, przy czym zdecydowana większość komentarzy ma charakter linearny. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę spojrzenia strukturalnego na tę krótką księgę. Po omówieniu proponowanych przez badaczy struktur listu (część pierwsza) zaproponowali własną strukturę księgi, dzięki której udało się wyłonić główną ideę …

Sakramentalny wymiar Jezusowego gestu obmycia nóg?

Jezus nie zamierzał ustanowić chrześcijaństwa jako odrębnej religii Jeszcze do niedawna badacze przyjmowali tradycyjny obraz wyłaniania się chrześcijaństwa z religii żydowskiej, obraz, który można by streścić następująco: Jezus był Żydem i adresował swoje przesłanie do swych żydowskich naśladowców i zwolenników, którzy utworzyli „pierwotne chrześcijaństwo” jako jedno z ugrupowań w „judaizmie”, podobnie jak faryzeusze czy esseńczycy. …

Jak kochać, gdy nie mam siły?

Co to jest miłość? Jak ją okazywać? Jaką rolę w miłości odgrywają uczucia, akceptacja, tolerancja? Które przykazanie jest najważniejsze i jak je realizować? Dlaczego Jezus w swoim nauczaniu nie zatrzymuje się na słowach „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, ale idzie dalej? Jak okazywać miłość tym, którzy nie są nam życzliwi, jak mądrze rezygnować ze …

Kwestia chrześcijańska w środowisku Jabne pod koniec I w. po Chr.?

Streszczenie: Autor artykułu stawia pytanie, czy w środowisku Jabne pod koniec I stulecia podejmowano kwestię chrześcijańską. W celu znalezienia odpowiedzi stara się ustalić na podstawie źródeł, co wydarzyło się w akademii w Jabne w tym czasie (1). W literaturze dotyczącej tej problematyki wyczytać można, że w Jabne odbył się synod, który ustalił kanon świętych ksiąg …

Jak przebaczyć?

Jak przebaczyć? Czym jest przebaczenie, do jakiego wzywa nas Jezus? Jakie są kroki, by prawdziwie przebaczyć? Jakie znaczenie w przebaczeniu mają emocje? Czy warto za wszelką cenę dążyć do pojednania? Jakie znaczenie w relacji z Bogiem mają relacje z innymi ludźmi? Co robić, gdy ktoś odrzuca próbę pojednania? Kiedy rozmawiać, a kiedy milczeć? Zapraszamy na …

Relacja Tradycji Kościoła do Pisma Świętego

Wyobraźmy sobie Pawła, który przybył do Koryntu podczas swojej drugiej podróży misyjnej i spędził tu osiemnaście miesięcy w latach 51-52 po Chr. Łukasz relacjonuje: „Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał …

Kult obrazów?

Dekalog, czyli 10 przykazań zna każdy z nas. Ale czy wszyscy chrześcijanie postrzegają i tak samo liczą przykazania? Co z zapisem: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!” (Wj 4, 20)? Czy to …

Potężniejszy niż dynamit

Dla portalu Aleteia „Otrzymaliśmy Ducha, który jest mocą potężniejszą niż dynamit” – mówi ks. prof. Mariusz Rosik: biblista, teolog i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W naszej rozmowie dzieli się osobistym doświadczeniem mocy Ducha Świętego, a także  radzi, jak nawiązać z Nim kontakt i po czym konkretnie rozpoznawać Jego działanie. *** Magdalena Prokop-Duchnowska: …

Usłyszeć Boga

Prorok Amos był zwykłym pasterzem owiec. Na osiem wieków przed Chrystusem, Bóg skierował do niego takie oto słowa: Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą …

Jak i kiedy działa Duch Święty?

Jak działa Duch Święty? Kiedy to robi? Duch Święty jest Osobą Boską, którą często najmniej znamy. Wiemy, że podczas Chrztu Jezusa w Jordanie Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy, wiemy, że zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków. Ale co więcej? Jak Duch Święty działa w życiu każdego i każdej z nas? Otrzymaliśmy „Ducha mocy …

Czy chrześcijanin może być bogaty?

Czy katolik może być bogaty materialnie? Co Biblia mówi na temat bogactwa, finansów? Czy dobrze jest być bogatym? „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” – o co chodzi w tym ewangelicznym przykładzie? W nowym komentarzu biblijnym ks. Mariusz Rosik porusza kwestie związane z tym tematem. Posłuchaj. Możesz dostać …

Dlaczego Komunia święta to Ciało Chrystusa?

Maj to czas pierwszych Komunii Świętych. Często zastanawiamy się, jaki prezent na pierwszą Komunię Świętą podarować bliskiemu nam dziecku, w co się ubrać, gdzie zorganizować przyjęcie. Tymczasem warto pochylić się nad istotą tego sakramentu. Czym jest Komunia Święta? Dlaczego przyjmujemy Ciało Chrystusa, a nie tylko Jego symbol? Co na ten temat powiedział sam Jezus? Posłuchaj …

Kto odpuszcza grzechy?

Kiedy Jezus ukazał się apostołom w wieczerniku w niedzielę zmartwychwstania, rzekł do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Wydarzenie to jest konstytutywne dla sakramentu zwanego sakramentem pojednania. Najbardziej powszechne określenie sakramentu głosi, że jest on „widzialnym znakiem niewidzialnej łaski”. Kto przyjmuje sakrament, ten …

Niepokalane Poczęcie w Biblii?

Niepokalane Poczęcie Maryi to jeden z dogmatów maryjnych w Kościele katolickim. Co Biblia mówi o Niepokalanym Poczęciu Maryi? Jakie fragmenty Pisma Świętego je potwierdzają? Co oznacza słowo kecharitomene i dlaczego jest tak ważne w kontekście Maryi? Co to znaczy, że Maryja jest pełna łaski? „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę” – powiedział Bóg do węża …

Niezbędnik biblijny. Pismo Święte – księga po księdze

Niezbędnik biblijny. Pismo Święte – księga po księdze, Oficyna Wydawnicza „VOCATIO”, Warszawa 2022. WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO Nie ulega wątpliwości, że Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Faktycznie jest ona zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Najstarsze fragmenty Starego Testamentu pochodzą z XII wieku przed Chr., najmłodsze partie Nowego Testamentu sięgają być …