Jakiej wiary chce ode mnie Bóg?

Kompromis czy radykalizm? Do czego zaprasza Cię Jezus? Czy pierwsi chrześcijanie mieli z tym problem? Co Bóg podaruje tym, którzy trzymają się Jego nauki? Drobne niewierności przygotowują w sercu miejsce dla coraz większych bożków. Ostatecznie możesz zmierzyć się z potężną pokusą utraty wiary. Refleksja na temat listu do Kościoła w Tiatyrze. Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Tajemnice Pisma Świętego

Rozmowa nagrana podczas rekolekcji biblijnych „Jezus w przestrzeni spotkań – oczyma Jana Ewangelisty”, które wygłosił ks. prof. Mariusz Rosik w czerwcu 2024 r dla Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej. Z ks. Mariuszem rozmawia Barbara Majkowska, absolwentka Szkoły Biblijnej. Zapraszamy! Polub stronę na Facebook

Jak przetrwać z Jezusem życiowe burze?

Kościół Świętego Krzyża, Wrocław (fot. M. Rosik) Jak pozostać wiernym Jezusowi pomimo codziennych trudności? Czy mogę spodziewać się od Boga nagrody za swoją wierność? Co Bóg obiecuje tym, którzy idą za Nim? Zapraszamy na kolejny odcinek komentarzy biblijnych! List do kościoła w Pergamonie. Polub stronę na Facebook

Jak kochać mimo trudności?

Jak praktykować miłość Bożą w codziennym życiu, mimo napotykanych przeciwności? Jak utrzymać bliską relację z Bogiem, gdy mierzymy się z problemami? Co robić, by być bliżej Boga? Zapraszamy na specjalny odcinek Komentarzy Biblijnych! Ks. Mariusz Rosik pomoże nam lepiej zrozumieć treść Listów do siedmiu Kościołów z Apokalipsy. Przed nami list do Kościoła w Smyrnie. Polub …

Jak znaleźć kierunek w życiu?

„Czy pamiętasz, skąd spadłeś? – zadaje zaskakujące pytanie ks. Mariusz Rosik w najnowszym Komentarzu Biblijnym. Pytania o cel naszego życia dotyczą każdego z nas. Co jest celem mojego życia? Co jest celem życia chrześcijańskiego?  Dokąd zmierzam? Zapraszamy na specjalny odcinek Komentarzy biblijnych! Ks. Mariusz Rosik pomoże nam lepiej zrozumieć treść Listów do siedmiu Kościołów z …

Géza Vermes (1924-2013). Wspomnienie

W jednym z ostatnich wykładów mówił: „Jeśli ktoś z państwa nie widział jeszcze żadnego ze zwojów znad Morza Martwego, dziś ma ku temu okazję” – i wskazywał na swój krawat, na którym nadrukowano fragment jednego z manuskryptów qumrańskich. Géza Vermes urodził się w Makó na Węgrzech w 1924 roku w żydowskiej, aczkolwiek niepraktykującej rodzinie. W …

Jezus – wędrujący Bóg?

Dlaczego Jezus ukazał się akurat uczniom, którzy szli, byli w ruchu? Jakie znaczenie ma to w kontekście naszego życia? Czy w Biblii często czytamy o wędrówkach i jaki jest ich sens? Przed wysłuchaniem audycji warto przyjrzeć się koncentrycznej budowie Łukaszowej perykopy. Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Co to znaczy nosić krzyż? Historia Hioba

Jak należy rozumieć symbol krzyża? Powszechnie w interpretacji logion Jezusowy odnoszony jest często do choroby. Czy taka interpretacja jest właściwa? Odpowiedź daje spojrzenie na kontekst, w którym dużo miejsca zajmują zapowiedzi prześladowań. Zdanie to pada bowiem w mowie misyjnej, skierowanej do uczniów wyruszających na głoszenie dobrej nowiny. Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Dlaczego zło, cierpienie i śmierć?

Droga do Nieba – rozmowy o życiu i śmierci (cz.9) Gość EWTN: ks. prof. Mariusz Rosik. Rozmawia: Ewa Pietrus. Oto tematy poruszane w rozmowie: biblijnie o historii zbawienia; dlaczego zło, cierpienie i śmierć (fizyczna, duchowa) pojawiły się na świecie?; grzech pierwszych rodziców a grzech pierworodny; Eden a niebo; przyjście Jezusa i dokonane zwycięstwo nad szatanem …

Co mi da nałożenie rąk?

O czym mówią Dzieje Apostolskie? Jak wyglądało życie pierwotnego Kościoła? Czy Apostołowie modlili się wstawienniczo i nad kim? Co spotkało Ananiasza i Safirę? Czy dziś możemy modlić się wstawienniczo za osobą, która trwa w grzechu śmiertelnym? Polub stronę na Facebook

Jak działa translator w Biblii?

Jak dobrze rozumieć słowa Jezusa z Ewangelii? W jakim języku mówił Chrystus? Jak tłumaczono słowa Jezusa? Czy tłumaczenie słów Ewangelii może się różnić? Co mówił Jezus? Jak odczytywać przesłanie słów Boga z Biblii? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Czy Biblia jest nielogiczna?

W jaki sposób interpretować przypowieści w Piśmie Świętym? Czy słowa Biblii są nielogiczne? Jak lepiej odczytywać przekaz Słowa Bożego? Czy różnice kulturowe mają wpływ na prawidłową interpretację przypowieści? Jak owocniej czytać Pismo Święte? Jak słowa Biblii wprowadzać w życie? Zapraszam! Polub stronę na Facebook