Na granicy światła

Na granicy światła
Biblijne wątki „Wiedzy krzyża” Edyty Stein
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2005, ss. 168

Opis

Przedmiotem analiz autora są biblijne cytaty i motywy wykorzystane przez Edytę Stein w jej kluczowym dziele „Kreuzeswiessenschaft”. Najpierw dokonuje interpretacji egzegetycznej tych tekstów, a następnie wskazuje na ich interpretację u Stein. Do badanych tekstów należą: Ciasna brama i wąska droga (Mt 7,14), Odrzucenie nieprawych (Mt 7,23), Opuszczenie przez Boga (Mt 27,46), Wyrzeczenie się wszystkiego (Łk 14,33), Słowo krzyża (1 Kor 1,17.22-25), Rozeznawanie duchów (1 Kor 12,10), Podniesienie do trzeciego nieba (2 Kor 12,2), Życie Chrystusa w duszy (Ga 2,20). Analizowane motywy i symbole biblijne są następujące: krzyż, droga, sen, ogień, góra. Osobny rozdział poświęcony został księdze Pieśni nad Pieśniami, po którą Stein sięga wyjątkowo często.

Spis treści

Wstęp
I. Z Biblii wyjęte
Ciasna brama i wąska droga (Mt 7,14)
Odrzucenie nieprawych (Mt 7,23)
Opuszczenie przez Boga (Mt 27,46)
Wyrzeczenie się wszystkiego (Łk 14,33)
Słowo krzyża (1 Kor 1,17.22-25)
Rozeznawanie duchów (1 Kor 12,10)
Podniesienie do trzeciego nieba (2 Kor 12,2)
Życie Chrystusa w duszy (Ga 2,20)

II. Czytanie symboli
Krzyż
Droga
Sen
Ogień
Góra

III. W świecie przeciwstawień
Światło i ciemność – dzień i noc
Zmysły i duch

IV. Pieśń nad pieśniami – człowiek zatopiony w Bogu
Zasadnicze kierunki interpretacji Pieśni nad pieśniami
Edyta Stein o miłości oblubieńczej

Zakończenie

Wybrana bibliografia

Na granicy światła. Biblijne wątki Wiedzy krzyża Edyty Stein, TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2005, ss. 168.