Ze wzgórz Samarii

Ze wzgórz Samarii
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2005, ss. 166

Opis

Książka ma za podstawę Jezusową przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która stała się dla autora okazją do nakreślenia szerokiej perspektywy poruszanych w niej zagadnień i wątków. Autor ukazuje najpierw Samarię jako krainę geograficzną i relacjonuje historię Samarytan; ukazuje także Jerozolimę i Jerycho, o których mowa w przypowieści, jako miejsce wydarzeń historii zbawienia. Następnie prezentuje instytucję kapłaństwa i lewitów, a wreszcie szeroko omawia przesłanie przypowieści, akcentując w nim odniesienia egzystencjalne.

Spis treści

WSTĘP

TOPOGRAFIA MIŁOSIERDZIA

JEROZOLIMA
Święte Miasto grzesznych ludzi

PUSTYNIA JUDZKA
Tańczące piaski historii

JERYCHO
Miasto palm i drzew migdałowych

POSTACIE DRAMATU

PEWIEN CZŁOWIEK
Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha

ZBÓJCY
Wpadł w ręce zbójców

KAPŁAN
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan

LEWITA
Podobnie i lewita, zobaczył go i minął

SAMARYTANIN
Pewien zaś Samarytanin wzruszył się głęboko

GOSPODARZ
„Miej o niego staranie”

PRZESŁANIE EPIZODU

MIŁOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA BOGA
Sokrates ochrzczony

MIŁOSIERDZIE W CZYNIE
Oliwa i wino na rany

ALEGORIA ROZSZYFROWANA
Chrystus leżący przy drodze

W POSZUKIWANIU KONTEKSTU

NIEUDANA PROWOKACJA
„Ten, który mu okazał miłosierdzie”

REDEFINICJA BLIŹNIEGO
„Kto jest moim bliźnim?”

UCZYĆ SIĘ MIŁOŚCI OD NIEPRZYJACIÓŁ
„Idź, i ty czyń podobnie”

ZAKOŃCZENIE

Polub stronę na Facebook