Oczekując miłosierdzia

Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy,
Wydawnictwo Naukowe CHAT, Warszawa 2020, ISBN 978-83-60273-53-1, ss. 459.
[współautor: K. Wojciechowska].

Skład i projekt okładki: M. Wilk
Korekta: W. Frankiewicz
Tłumaczenie „Summary”: M. Konopko

OPIS

W historii egzegezy List św. Judy bardzo często był komentowany w korelacji z listami Piotra, zwłaszcza z Drugim Listem pierwszego biskupa Rzymu, a to ze względu na paralelne wątki obydwu pism. W renomowanych seriach komentarzy biblijnych zazwyczaj jeden tom poświęca się tym trzem pismom (Jd, 1-2 P). Tym razem stało się inaczej. Licząca zaledwie dwadzieścia pięć wierszy księga doczekała się obszernego komentarza, w którym autorzy starali się zwrócić uwagę nie tylko na podkreślane przez wielu komentatorów wątki parenetyczne, ale także (a nawet przede wszystkim) na treść teologiczną, która – jak wykazały analizy – koncentruje się zasadniczo wokół soteriologii i chrystologii.

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

WPROWADZENIE

Świadectwa tekstowe i kanoniczność

Autor

Czas powstania

Autorstwo
Doktryna oraz instytucjonalizacja Kościoła
Idee fałszywych nauczycieli
Relacja do Pawła
Rozumienie pojęcia apostoł
Relacja do 2 Listu Piotra

Odbiorcy

Słownictwo i styl

Gatunek

Struktura

KOMENTARZ STRUKTURALNY

  1. Zbawienie (Jd 1-3)
  2. Bezbożność i sąd (Jd 4)

A’. Zbawienie (Jd 5ab)

B’. Bezbożność i sąd (Jd 5c)

B”. Bezbożność i sąd (Jd 6-19)

Część a. Sąd wpisany w początki historii zbawienia (Jd 6-7)

Część b. Odwołanie do sytuacji odbiorców (Jd 8-13)

Tryplet cz. 1 (Jd 8-9)

Tryplet cz. 2 (Jd 10-11)

Tryplet cz. 3 (Jd 12-13)

Część c. Eschatologiczny sąd zapowiadany od początku historii zbawienia (Jd 14-15)

Część b’. Odwołanie do sytuacji odbiorców (Jd 16)

Część a’. Czasy ostateczne (Jd 17-18)

Część b’’ Odwołanie do sytuacji odbiorców (Jd 19)

A”. Zbawienie (Jd 20-25)

Część a. Synkryzja (Jd 20-23)

Część b. Teza soteriologiczna (Jd 24-25a)

Część c. Doksologia (Jd 25b)

ZAKOŃCZENIE

SUMMARY

Polub stronę na Facebook