Pakiet „Nowe Życie”

Pakiet „Nowe Życie”. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi
Wydawnictwo eSPe
Kraków 2018, ss. 171

Opis

Wydarzenie, które odmieniło całe życie późniejszego apostoła narodów trwało zaledwie kilka sekund! Kilka sekund, które wstrząsnęły Szawłem bardziej niż ziemia drżąca pod stopami! Aby dostrzec cudowny plan zbawienia, który Bóg zrealizował przez Jezusa, Szaweł musiał stracić wzrok. Gdy olśniła go światłość z nieba, upadł na ziemię. Gdy się podniósł, nic już nie widział. I wtedy wszystko stało się jasne. Światło, które spowodowało, że stracił wzrok, olśniło jednocześnie jego umysł pełnym zrozumieniem Bożego dzieła dokonanego przez Jezusa.

Dla Pawła rozpoczęła się najwspanialsza przygoda odkrywania własnej tożsamości w Chrystusie. Był gotowy oddać za nią życie! Wcześniej był dumny z wrogiej postawy wobec chrześcijan, co sam wyznaje Panu: „zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach” (Dz 22,19). Po przylgnięciu do Tego, którego wcześniej prześladował, sam pięciokrotnie nadstawiał swój grzbiet pod bicz: „pięciokrotnie biłem bity po czterdzieści razów bez jednego” (2Kor 11,24).

Niniejszy zbiór zawiera symboliczną liczbę trzydziestu dziewięciu refleksji. Wyrażam głęboką nadzieję – o której spełnienie się modlę – że rozważania oparte o słowa apostoła Pawła wyjęte z jego listów pozwolą nam odkryć, kim jesteśmy w Chrystusie. Oby uświadomiły nam także, kim możemy się stać dzięki Niemu i czego możemy się od Niego nauczyć. Innymi słowy, niech odsłonią nam fascynującą prawdę o naszej tożsamości w Chrystusie.

Spis treści

ZAPROSZENIE

W CHRYSTUSIE

… jestem dzieckiem Boga

… odkrywam miłość Ojca

… jestem ocalony

… wszystko uznaję za stratę

… odkrywam moc imienia Jezus

… przemieniam się w Niego samego

… staję się sprawiedliwością Bożą

… jestem większy od aniołów

… jestem usprawiedliwiony

… wyznaję to, w co wierzę

… doświadczam wolności

… umacniam się duchowo naturalnymi środkami

… uznaję naturalne poznanie Boga

… otrzymałem życie w Duchu Świętym

… odkrywam swój charyzmat

… jestem mocny

… wszystko może służyć ku mojemu dobru

… uczę się kochać

… jestem piewcą miłości braterskiej

… uczę się okazywać miłość w sposób należyty

… praktykuję miłość bez obłudy

… uczę się przebaczać

… uczę się służyć

… oglądam świat oczyma Boga

… staję się wyrozumiałym

… przemieniam swój sposób myślenia

… zyskuję niegasnącą radość

… jestem szczęśliwym dawcą

… wyświadczam dobro słowem

… błogosławię prześladowców

uczę się modlić nieustannie

… trwam w dziękczynieniu

… każdy dzień jest dniem zbawienia

… należę do Kościoła o widzialnej strukturze

… mam Matkę w niebie

… jestem przeznaczony do chwały

… nawet po śmierci mogę zostać oczyszczony

… nadzieję zbawienia mają ci, których kocham

będę żył wiecznie