M. Szela-Badzińska, Septuaginta. Tłumaczenie, zbiór świętych ksiąg czy Biblia pierwotnego Kościoła?, Archeolog czyta Biblię, red. M. Rosik, Wydawnictwo TUM – Wydawnictwo PWT, Wrocław 2024, ISBN 978-83-66545-59-5 / ISBN 978-83-7454-549-5, ss. 111.

Opis

Septuaginta – święty tekst w języku greckim sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Dzieło o wielkim znaczeniu nie tylko dla wspólnot wiernych. Dla żydów z czasów Ptolemeuszy to nowe stworzenie Biblii, umożliwiające rozpowszechnienie pism hebrajskich w helleńskim świecie. Dla rodzącego się Kościoła – jego pierwszy Stary Testament, skarbnica cytatów i terminów Testamentu Nowego oraz klucz otwierają- cy świat na przyjęcie Ewangelii. Dla ojców Kościoła – fundament pojęć teologicznych i pomoc w dyskusjach egzegetycznych i apologetycznych. Dla pierwszych narodów przyjmujących chrześcijaństwo – podstawa przekładu tłumaczeń Biblii na ich języki. Dla Kościołów wschodnich – zasadniczy kanon biblijny. Dla Kościoła zachodniego – źródło tekstów wtórnokanonicznych. Dla zborów protestanckich – zbiór ksiąg do celów porównawczych. Dla nieuznających jej natchnienia – przekład o niezwykłych walorach i świadek pierwotnych biblijnych pism. Tekst, którego popularność nie maleje, lecz przyciąga nowych badaczy, otwiera nowe projekty translatorskie (również na język polski) i zdobywa nowych czytelników. Księga, której historia zasługuje na naszą uwagę.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

  1. List Arysteasza
  2. Jaki tekst został przetłumaczony przez Siedemdziesięciu?
  3. Język Septuaginty
  4. Zachowane teksty, kodeksy i wydania Septuaginty
  5. Wybrane różnice między tekstem hebrajskim a tekstem greckim
  6. Tłumaczenia Septuaginty na inne języki
  7. Znaczenie Septuaginty w różnych okresach czasu i dla różnych grup wyznaniowych

Zakończenie

Spis tabel i rysunków

Bibliografia

Źródła ilustracji

Polub stronę na Facebook