Siedem Bożych darów. Całkiem inne kazania dla młodzieży

Siedem Bożych darów. Całkiem inne kazania dla młodzieży
Ks. Mariusz Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2007, ss. 87

 

Opis

Refleksje homiletyczne przeznaczone dla młodzieży dotyczą żywotnych tematów, które zaprezentowane zostały jako Boże dary przeznaczone dla otwartego serca. Są wśród nich dar miłości Boga i Jego Słowa, dar modlitwy i Eucharystii, dar Ducha świętego i przebaczenia otrzymywanego od Boga i okazywanego innym. Kazania są nie tylko prezentacją darów, ale zawierają także praktyczne odniesienia do codziennego życia.

 

Spis treści

DAR MIŁOŚCI BOGA
DAR SŁOWA BOGA
DAR MODLITWY
DAR EUCHARYSTII
DAR PRZEBACZENIA BOŻEGO
DAR PRZEBACZENIA LUDZIOM
DAR DUCHA ŚWIĘTEGO