Książki

Pismo Święte – Czym jest i jak je czytać? Wiara i Życie

Pismo Święte – Czym jest i jak je czytać?
Wiara i Życie
PALABRA. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów
Wrocław 2007, ss. 60

 

Opis

Nie ulega wątpliwości, że Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Faktycznie jest ona zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Księga ta rodziła się w kulturze zupełnie innej od kultury zachodniej i w mentalności odmiennej niż ta, która została ukształtowana przez wzorce filozoficznej myśli Grecji i prawniczej myśli Rzymu.(…)

(…) z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. (…) Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Ze wstępu

 

Spis treści

Wstęp
Biblia – książka z antykwariatu czy księga życia?
Autor Biblii – Bóg czy człowiek?
Jak czytać, by zrozumieć?
Jak czytać, by doznać przemiany?
Czy czytanie to spotkanie?
Czy czytanie Biblii może być niebezpieczne?
Konkluzja
Księgi Pisma świętego
Modlitwy codzienne
Mały Katechizm

Share: