Spacer po Bożym Ogrodzie

Spacer po Bożym Ogrodzie
Dziesięć reguł studium Biblii
Biblioteka „Życia Konsekrowanego” 4
red. serii: J. Tupikowski
Warszawa-Wrocław 2004, ss. 87

 

Opis

W 1799 roku od egipskiego brzegu odpływał okręt a Napoleonem i jego oficerami na pokładzie. Rok wcześniej cesarz przybył do Egiptu ze swoim wojskiem, zamierzając zdobyć go dla Francji. Jego misja jednak skończyła się fiaskiem. Przyniosła jednak jeden niezwykły skutek. Pośród zabytków wywożonych z Egiptu znalazła się kamienna tablica znaleziona nad Nilem, zapisana tajemniczymi hieroglifami. Początkowo udało się odczytać z tekstu jedynie dwa czy trzy imiona. Po długoletnich badaniach i studiach porównawczych zdołano rozszyfrować następne kilkanaście imion królów, by ostatecznie rozwikłać cały tekst. Uczynił to Jean-Francois Champollion. W ten sposób po raz pierwszy udało się rozwiązać zagadkę hieroglifów egipskich. Podobnie bywa z naszą lekturą Biblii. Początkowo rozumiemy niewiele, prawie nic. Z czasem, przez dłuższe czytanie, medytację i modlitwę dochodzimy do głębszego odczytania znaczenie teksu. A w końcu słowo Boga staje się światłem na drogach naszego życia – zaczyna wskazywać drogę. Warto więc podjąć wysiłek zmierzający do odkrywania bogactwa ksiąg biblijnych. Temu właśnie celowi służy niniejsza publikacja. Choć ukazuje się w biblioteczce „Życia Konsekrowanego”, przeznaczona jest nie tylko dla osób odnajdujących drogę wiary w murach klasztorów i zgromadzeń zakonnych czy w seminariach duchownych. Adresowana jest do każdego, kto na co dzień poszukuje woli Boga i dla kogo odkrywanie bogactwa ksiąg natchnionych staje się fascynującą przygodą.

 

Spis treści

WSTĘP

DZIESIĘĆ REGUŁ STUDIUM BIBLII

1. Właściwy przekład

2. Tekst i jego kontekst

3. Miejsca paralelne

4. Rozwój idei biblijnych

5. Rodzaje literackie

6. Różne sensy tekstu

7. Okoliczności powstania dzieła

8. Komentarze

9. Różne tradycje w jednym tekście

10. Fundamentalizm w Biblii?

SPACER PO BOŻYM OGRODZIE

1. Kwitnący ogród Boga

2. Szukać i poznać

3. Aniołowie i cheruby

4. Boski zakaz

5. Okrycia ze skór i porzucone szaty

Konkluzja

LECTIO DIVINA

1. Lectio

2. Meditatio

3. Oratio

4. Contemplatio

5. Consolatio

6. Discretio

7. Deliberatio

8. Actio

WYBRANA BIBLIOGRAFIA