Starotestamentowe tło cudów Jezusa

Każdy cud dokonany przez Jezusa widziany jest oczyma świadków jako bezpośrednia interwencja Boga w sytuację człowieka, który cierpi. Celem poznania znaczenia cudów dokonanych przez Jezusa należy więc najpierw nakreślić zasadnicze linie rozumienia cierpienia w judaizmie I stulecia. Judaizm miał już za sobą długą drogę zmagania się z pytaniem o cierpienie, zwłaszcza, gdy było to cierpienie ludzi niewinnych. Jak na to pytania odpowiadał? Jakie novum na tym tle stanowi działalność taumaturgiczna Jezusa?