Nierozerwalność małżeństwa w kontrowersji Jezusa z faryzeuszami (Mk 10, 2-12; Mt 19,3-10)

W perykopie zawierającej wypowiedzi Jezusa odnoszące się do małżeństwa (Mk 10,2-12; Mt 19,3-10) już od samego początku zarysowana jest kontrowersja z judaizmem. Zarówno Mateusz, jak i Marek zanotowali, że faryzeusze przyszli do Jezusa chcąc wystawić Go na próbę. Być może faryzeusze chcieli skłócić Jezusa z Herodem, który miał drugą żonę, a który przebywał wtedy na …

Dom na skale

Dom na skale Materiały z Forum: Małżeństwo-Rodzina-Wychowanie red. pracy zbiorowej Signum Wrocław 1997 Spis treści Przedmowa ks. Tomasz Hergesel Wprowadzenie Stanisław Rosik Podziękowania STWORZENI NA OBRAZ BOGA Biblia o małżeństwieks. Henryk Lempa Nierozerwalność małżeństwa w kontrowersji Jezusa z faryzeuszamiks. Mariusz Rosik Liturgia sakramentu małżeństwa światłem na życie w rodzinieks. Andrzej Siemieniewski Teologiczno-kanoniczne aspekty zawierania małżeństwaks. …