M. SERRETTI, BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA

BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA  – CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU BOGA M. Serretti, Rozpoznawanie Boga, tłum. M. Kowalski, Verbum, Kielce 2006, ss. 181. Nikos Kazantsakis w swej znakomitej powieści Grek Zorba zauważa: „Bóg przybiera co chwilę inną formę i chwała temu, kto potrafi Go rozpoznać pod każdą z tych postaci”. Massimo Serretti, już nie w formie powieści, …

Biblijne inspiracje różańcowych Tajemnic Światła

W październiku 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Kościele Rok Różańca Świętego. Okazją do jego uroczystej proklamacji stało się opublikowanie listu papieskiego Rosarium Virginis Mariae, w którym Autor zaproponował dołączenie do tradycyjnych trzech części modlitwy różańcowej, części czwartej, w skład której wchodzą tzw. Tajemnice Światła: 1. Chrzest Jezusa w rzece Jordan, 2. Gody …

Antyczna biografia grecka a Ewangelia. W kwestii gatunku literackiego

Genologiczne badania nad ewangeliami sięgają początków chrześcijaństwa. Po raz pierwszy o próbę określenia ich gatunku pokusił się Justyn Męczennik, nazywając ewangelie apomnemo­neumata („wspomnienia”, „rzeczy warte zapamiętania”; 1Apol. 66,3)[1]. Tego samego rzeczownika użył wcześniej Ksenofont w swej pracy o Sokratesie; praca ta stała się zresztą w pewnym sensie wzorcem antycznych biografii[2]. Określenie ewangelii tym samym terminem, …

Через пятьдесят дней

Каждый год, в лучах весеннего солнца, через пятьдесят дней после Пасхи, Церковь отмечает праздник Сошествия Святого Духа. Это радостное торжество, уходящее корнями в религиозные обычаи Израиля, напоминает нам о произошедшем в горнице, в которой Апостолы вместе с Марией пребывали в молитве и молении (Деян. 1,13), ожидая исполнения обетования от Отца. Десятью днями раньше сам Иисус, …

Letteratura giudaica dei primi secoli sulla persona di Gesù

  Nonostante sia opinione comune che Gesù e i suoi discepoli fossero al centro dell’interesse dei Giudei nel I secolo, in realtà non fu così. Gesù era per i Giudei uno dei molti insegnanti itineranti; in quanto Maestro di Nazareth, egli divulgava il suo insegnamento fra il popolo. Gli scritti e i documenti giudaici del …

„Се человек”. Короткий отчёт по делу Иисуса из Назарета

Результаты археологических исследований показывают, что зал, в котором Каиафа принимал посетителей, способен был поместить несколько десятков человек. Его дом находился где-то посредине между долиной Енном и Голгофой. Каиафа получил должность первосвященника по желанию римского прокуратора Валерия Грата. Согласно словам Евангелия от св. Иоанна (Ин 18,13) Каиафа был зятем Анны. Хотя Анна в то время уже …