Zasadnicze wątki apokaliptyczne apokryfów Starego Testamentu

Rozwijająca się ze szczególną intensywnością od II wieku przed Chr. apokaliptyka żydowska znalazła swe odbicie w pomnikach literackich swego czasu. Są nimi zarówno księgi biblijne, jak i pisma apokryficzne[1]. Warto postawić sobie pytanie, jaki obraz przekonań dotyczących czasów ostatecznych wyłania się z literatury apokryficznej i na ile jest on zbieżny z tradycją utrwaloną na kartach …

Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

Heflik, A. Mrozek, L.Natkaniec-Nowak, B. Szczepanowicz, Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Pochodzenie – miejsce w Biblii – symbolika, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 182. W Biblii symbolika kamienia jest niezwykle bogata. Mogły służyć jako kamienie pamiątkowe, stele, kamienie węgielne pod sanktuaria. Zakrywały studnie i wejścia do grobowców. Wyrabiano z nich misy, moździerze, przedmioty domowego …

I Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego

Sprawozdanie z Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Warszawa, 8 kwietnia 2006. W dniu 8 kwietnia odbył się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski, Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w intencji Dzieła Biblijnego …

Nowy Komentarz biblijny – spotkanie autorów

Sprawozdanie ze spotkania autorów serii Nowego Komentarza Biblijnego do ksiąg Nowego Testamentu Dnia 29 grudnia br. Odbyło się we Wrocławiu sympozjum komentatorów ksiąg Nowego Testamentu Nowego komentarza biblijnego, który zaczął się już ukazywać w wydawnictwie Edycja Świętego Pawła. Redaktorami nowego komentarza są: ks. prof. Antoni Paciorek (KUL), ks. prof. Roman Bartnicki (UKSW), ks. prof. Tadeusz …

Sesja Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary

Sesja Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski Dnia 25 maja  w Domu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. Spotkaniu przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Marian Gołębiewski, przewodniczący sekcji. Wzięli w nim udział: ks. prof. Józef Kudasiewicz, ks. prof. Henryk Witczyk, …

Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego [nr 10]

Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 10 (2006) ss. 254 Kilka tygodni temu ukazał się jubileuszowy, bo dziesiąty z kolei numer czasopisma biblijnego Srciptura Sacra, którego redaktorami są B. Polok i K. Ziaja. Bieżący numer odznacza się dużą różnorodnością tematyki podejmowanej w poszczególnych tekstach. Jerzy Kołaczewski jest autorem tekstu zatytułowanego „Podstawy jedności małżeńskiej …

Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego [nr 8-9]

Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 8-9 (2004-2005), red. B. Polok [i inni], ss. 292. Od niemal dziesięciu już lat na polskim rynku teologicznym istnieje czasopismo biblijne Scriptura Sacra, wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Warto zajrzeć do ostatniego, podwójnego numeru pisma, w którym różnorodność podejmowanych zagadnień jest imponująca. Ułożone zostały według klucza …

PER BESKOW, Osobliwe opowieści o Jezusie

Per Beskow, Osobliwe opowieści o Jezusie. Analiza nowych apokryfów, tłum. J. Wolak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 209. Nowa książka Pera Beskowa traktuje o temacie niezwykle żywotnym; dotyczy apokryfów, jednak nie tych dawnych, tradycyjnie obejmowanych tą nazwą, lecz apokryfów nowych, powstających w zwłaszcza w ostatnich stuleciach. Sam autor to wybitny teolog rodem ze Szwecji. Przez …

Najnowsze odkrycia archeologii biblijnej – mistyfikacja czy wyzwania dla wiary?

Sensacyjne doniesienia medialne o odkryciach archeologicznych związanych z Biblią niezwykle rzadko są rzetelnie udokumentowane. Właściwa ocena znaleziska domaga się wielu lat żmudnych badań. Postawienie hipotez jest jeszcze trudniejsze, wymaga bowiem odpowiedzi na rodzące się wątpliwości, znaki zapytania i obiekcje. W niniejszym opracowaniu zatrzymano się na czterech znaleziskach, co do których postawiono kuszące posmakiem sensacji hipotezy. …

Maryja w świetle antropologii Nowego Testamentu

1. Biblijne oblicze antropologii Antropologia jest nauką stosunkowo nową: pojawiła się w XIX wieku, a metodologiczną ścisłość uzyskała w wieku XX[1]. Słowniki biblijne akcentują zasadniczo kulturowy aspekt tej nauki. Kulturowa gałąź antropologii zajmuje się przede wszystkim badaniem społeczeństw od ich prostych do bardziej skomplikowanych form, oraz wierzeń i organizacji społecznej. Nauki biblijne korzystają z antropologii …

Konferencja Moderatorów „Bibelwerk” w Bratysławie

W dniach 6-8 września 2006 roku odbyło się w Bratysławie spotkanie dyrektorów i odpowiedzialnych Dzieła Biblijnego („Bibelwerk”) w krajach Europy Środkowej. Obecni byli przedstawiciele Austrii, Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji i Polski. Polskie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II reprezentowali ks. prof. PWT dr hab. Mariusz Rosik z Wrocławia i …

NIEWIELE MNIEJSZY OD ANIOŁÓW?

Kiedy biblista zamierza zbadać określony temat na kartach natchnionej księgi, zazwyczaj bierze do ręki konkordancję, by sprawdzić w niej występowanie kluczowych słów w zagadnieniu, nad którym się pochyla. Gdyby ktoś jednak otworzył konkordancję pod hasłem „godność”, mógłby poczuć się nieco zawiedziony. Zazwyczaj bowiem Biblia mówi nie tyle o godności człowieka jako takiej, ile o „godnościach”: …

Fenickie miasta na szlaku Jezusa

Fenickie miasta na szlaku Jezusa. Tyr i Sydon w Ewangelii według św. Marka Na terenach Żyznego Półksiężyca początki kultury zwanej później fenicką zaznaczają się już na trzy tysiąclecia przed Chr. Obejmowała swym zasięgiem terytoria dzisiejszego Libanu, Syrii i Izraela. Zakwitła po przezwyciężeniu kryzysu politycznego i społecznego około 1100 roku p.n.e. Starożytny świat ma Fenicji wiele do …

Dariusz Iwański, The Dynamics of Job’s Intercession

Dariusz Iwański, The Dynamics of Job’s Intercession, Analecta Biblica 161, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2006, ss. 391 Na biblijnym rynku wydawniczym ukazała się niedawno książka młodego biblisty polskiego, który ukończył studia na Papieskim Instytucie Biblijnym i Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Przez kilka lat pracował później w USA, wykładając biblistykę na jednym z tamtejszych uniwersytetów. Praca ks. …

„Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”

„Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”. O „złotej zasadzie” raz jeszcze Choć sama nazwa „złota zasada” sięga siedemnastego wieku, to myśl, którą zasada ta wyraża jest dużo wcześniejsza. Antyczni formułowali ją na dwa sposoby, negatywnie i pozytywnie. „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” lub „czyń innym tak, jakbyś chciał, aby tobie …