„Świątynia Boga w niebie się otwarła” (Ap 11, 19). Pięć obrazów jednej idei

Od chwili śmierci Jezusa każdy, kto w Niego uwierzy i otworzy się na dar odkupienia, może osiągnąć zbawienie. Zerwana przez grzech łączność z Bogiem staje się znów możliwa. Śmierć krzyżowa jawi się więc jako kluczowy moment historii zbawienia. Autorzy natchnieni ksiąg Nowego Testamentu w różny sposób oddawali tę zasadniczą prawdę chrześcijaństwa. Za pomocą obrazów i …

The Greek Motif of the Cyclic Journey in the Gospel of Luke?

The motif of the cyclical journey appears not only in Greek works but is a motif that is often used by literature in general. Basically, the topographical or geographical composition of a work is such that the story ends in the same place as it began but with the characters changed by what transpired. Their …

Ukryte życie Jezusa według Talmudu

Tradycja żydowska wczesnych wieków nie zachowała wielu wzmianek o Jezusie. Z punktu widzenia judaizmu Jezus był jednym z wędrownych nauczycieli, gromadzących wokół siebie grupy uczniów. A ponieważ oficjalny rozbrat chrześcijaństwa z judaizmem nastąpił w 49 roku, po tzw. Soborze Jerozolimskim, żydowskie źródła nie zdążyły do tego czasu zapisać obszernego materiału dotyczącego Jego postaci. Kiedy nadszedł …