J. Jaromin, Wartość królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych

J. Jaromin, Wartość królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych. Studium lingwistyczno-egzegetyczne, seria: Bibliotheca Biblica, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 2008, ss. 216 Książka Joanny Jaromin poświęcona została analizie sześciu przypowieści Jezusa zapisanych na kartach Ewangelii synoptycznych. Przypowieści te ukazują najwyższą wartość królestwa Bożego. Temat pozycji wydanej nakładem Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM w ramach …

Biblijna droga zaufania

W Starym Testamencie termin „zaufanie” posiada ten sam rdzeń co słowo amen, wyrażające ideę „stałości” i „wierności”. Abraham okazał się „stały” w swym postanowieniu pójścia za głosem Boga, przez co stał się „wiernym” Jego przyjacielem. Na kartach Nowego Testamentu termin „zaufanie” brzmi dokładnie tak, jak słowo „wiara” – pistis. A wiara w rozumieniu autorów natchnionych …

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej

Korzec, Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2013, ss. 294 Opracowań na temat pozycji dotyczących teologii biblijnej, obejmujących wszystkie księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, jest wciąż niewiele. Tematyka ta, choć jest częściowo opracowana na gruncie polskim, koniecznie domagała się studiów bardziej systematycznych. Zapotrzebowaniu temu wyszedł naprzeciw ks. Cezary Korzec, …

Czy Biblia mówi o spoczynku w Duchu Świętym?

Zmarły w 1996 roku kardynał Malines – Brukseli Léon Joseph Suenens, któremu papież Paweł VI powierzył troskę o katolicką Odnowę w Duchu Świętym, uważał „spoczynek w Duchu”[1] za zjawisko raczej z pogranicza sensacji niż fenomen boskiego pochodzenia[2]. Kardynał Paul Josef Cordes, wieloletni przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, jest nieco odmiennego zdania. Sądzi, że może ono …

JEROZOLIMSKIE PIELGRZYMOWANIE

Każdy, kto choć raz jechał nocą drogą z Tel Awivu do Jerozolimy, nie zapomni nigdy otaczającego go krajobrazu. W mroku widać jedynie zarysy wzgórz. Są łagodne, piaskowego koloru. I gdy zaczyna się już wydawać, że krajobraz jest jednolity, wręcz monotonny, oto nagle zza pagórków wyłania się prawdziwa góra, wyniosła – a na nie tysiące świateł …

Jezus jako Syn Boży

W wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej utrwaliło się przekonanie, zgodnie z intencją samego ewangelisty Marka, iż jego dzieło jest Ewangelią o synu Bożym. Marek daje podwaliny takiego przeświadczenia już w pierwszym zdaniu opisywanych przez niego wydarzeń: „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, synu Bożym” (Mk 1,1). Jak należy rozumieć sformułowanie „syn Boży”? Czy sam Jezus miał świadomość swego …

Józef Tadeusz Milik – wybitna postać w École Biblique de Jérusalem

W arabskiej części Jerozolimy, nieopodal Bramy Damasceńskiej, rozłożyła swe skrzydła Francuska Szkoła Biblijna i Archeologiczna, zarządzana przez ojców dominikanów. Długie lata spędził w niej Polak, absolutny geniusz paleografii i wybitny znawca antycznych języków. W École Biblique Józef Tadeusz Milik badał zwoje qumrańskie. W 1947 roku Beduini z plemienia Taamire dokonali największego odkrycia archeologii biblijnej. W …

Klassische griechische Biografie und Evangelium. Die Frage nach der literarischen Gattung

Die literarischen Forschungen über die Evangelien gehen auf den Beginn des Christentums zurück. Zum ersten Mal wagte Justin der Märtyrer ihre Gattung zu bestimmen und nannte die Evangelien avpomnemoneu,mata („Erinnerungen“; 1Apol. 66,3)[1]. Dasselbe Substantiv wurde früher von Xenophon (ca. 430-355) in seiner Arbeit über Sokrates verwendet; diese Arbeit wurde übrigens in gewissem Sinne das Muster …

Kochać „jak siebie samego” – czy to wystarczy? Dawne przykazanie w Jezusowej interpretacji

Najpopularniejszą formą komunikacji jest dialog. Właśnie dialog stanowi łożysko, w które wpleciona została – jak drogocenna złota nić w atłasowy materiał – Jezusowa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37). Jezus rozmawia z uczonym w Piśmie, który jest zatroskany o osiągnięcie życia wiecznego. Najpewniejsza droga – tłumaczy Jezus – to zachowanie przykazania miłości Boga i bliźniego: …

Odnowienie stworzenia w Pelagiusza Komentarzu do Listu św. Pawła do Rzymian (Rz 8, 18-22)

Wielu z współczesnych teologów apeluje o reinterpretację nauczania Pelagiusza, żyjącego w IV w. mnicha – kontestatora tez głoszonych między innymi przez Augustyna, który nota bene dał o nim początkowo dobre świadectwo[1]. Jest niemal pewne, że poglądy Pelagiusza nie były aż tak radykalne, jak jego następców – wyznawców pelagianizmu[2]. Postulat weryfikacji rozpowszechnionych przekonań o głoszonej przez …