By czytać Biblię sercem

Aby czytać Biblię, warto zarezerwować sobie właściwy czas na lekturę. Właściwy to znaczy taki, kiedy nie będziemy zbyt zmęczeni, gdyż zmęczenie utrudnia percepcję, ale też taki, gdy nie będziemy zbyt pobudzeni i zajęci sprawami codziennego dnia, gdyż to z kolei utrudnia skupienie. Niektórzy wybierają spokój wieczoru, inni wolą czytać Biblię o brzasku dnia. Niektórzy czynią …

Jezus całuje w usta

Apokryficzna Ewangelia Filipa zawiera intrygującą wzmiankę, którą poszukiwacze sensacji zazwyczaj tłumaczą w następujący sposób: „Maria Magdalena była towarzyszką Zbawiciela. Chrystus miłował ją bardziej niż uczniów. Całował ją często w usta”. Cały kłopot w tym, że papirusowa kopia apokryfu znalezionego w Egipcie w Nag Hammadi jest uszkodzona i w miejsce terminu „usta” z powodzeniem można włożyć …

Heroizm czy desperacja? Masada

„Dawno temu, waleczni mężowie, powzięliśmy postanowienie, że nie będziemy służyć Rzymianom, ani nikomu innemu oprócz samego Boga, bo On jeden jest prawdziwym i sprawiedliwym panem ludzi. A oto teraz nadszedł czas, który żąda potwierdzenia tego przekonania czynem. Obyśmy tylko nie okryli się hańbą w tej chwili próby” (Józef Flawiusz, De bello judaico 7,323) – takimi …

Biblia w ewangelizacji na przykładzie Wade’a Burlesona

KALINA WOJCIECHOWSKA i MARIUSZ ROSIK SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁU BIBLIJNEGO W EWANGELIZACJI „NAJLEPSZY POWÓD DO MODLITWY” PASTORA WADE’A BURLESONA Początki organizowanych pod auspicjami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP tygodni ewangelizacyjnych w Dzięgielowie sięgają końca lat 50. XX w. Wcześniej (1950-58) tygodniowe spotkania ewangelizacyjne odbywały się w Bytomiu-Miechowicach. TE są zatem cykliczną, a zarazem największą tego rodzaju otwartą dla …

Objawienie Gabriela. Co mówi archeologia o Mesjaszu

Teologowie o orientacji liberalnej wierzą – nie wiedzą, ale wierzą, gdyż tezy tej nie potrafią naukowo udowodnić – że mowa o aniołach w Biblii to jedynie swoista figura literacka. Gdy autor natchniony nie wiedział, jak przedstawić prawdy pochodzące z objawienia Bożego, po prostu wprowadzał na scenę anioła i wszystko stawało się proste. Pomijając fakt, że …

Jak uchronić miasto? Tunel Ezechiasza

„Nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy” (2Krl 18,6) – taką pochwałą obdarzył autor Drugiej Księgi Królewskiej niejakiego Ezechiasza, króla Judy. Ezechiasz, syn Achaza, panował w latach 727-698 przed Chr. W historię swego narodu wpisał się przede wszystkim gorliwą walką o czystość kultu. Niszczył miejsca kultyczne na wyżynach, gdzie składano ofiary pogańskim bogom, …

Co szumiało niebo? Wieczernik

Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto całkowicie zniszczone. Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół wieczernika. To tu Chrystus spożywał Ostatnią Wieczerzę ze swymi uczniami i tu dokonał się cud Pięćdziesiątnicy. Łukasz, relacjonując te ostatnie wydarzenia, zauważa w odniesieniu do uczniów znajdujących się w sali na górze: „wszyscy zostali napełnieni …

POST

Forma praktyk pokutnych polegająca na powstrzymaniu się lub ograniczeniu z motywów religijno-moralnych spożywania posiłków, stanowiąca przejaw chrześcijańskiej postawy pokutnej i akt cnoty umiarkowania. W Starym Testamencie Zasadniczo post oznacza praktykę religijną polegającą na powstrzymaniu się od spożywania posiłków i napojów przez określony wcześniej czas. Podejmowany jest przede wszystkim po to, aby „upokorzyć swoją duszę” (Kpł …

ZMARŁYCH POGRZEBAĆ. ZWYCZAJE POGRZEBOWE W PALESTYNIE CZASÓW JEZUSA

Właściciele firm budowlanych kujących drogi w dzisiejszym Izraelu stają niemal codziennie przed nie lada problemem. Bardzo często okazuje się, że linia wytyczona pod budowę autostrady lub drogi miejskiej biegnie przez dawne cmentarzysko. Wystarczy niekiedy zaledwie kilkanaście minut pracy koparki, by odkryć ludzkie kości złożone tuż pod powierzchnią ziemi. W takiej sytuacji należy albo zmienić wytyczony …

Po co komu miasto w mieście? Mea Szearim

Jest w Jerozolimie miejsce zupełnie niezwykłe, wyjęte jakby z innego świata, bardzo różne od współczesnych uporządkowanych żydowskich osiedli i pełnych rozgardiaszu dzielnic arabskich. To Mea Szearim – dzielnica Stu Bram, zamieszkiwana przez ortodoksyjnych Żydów. Pomysłodawcą założenia ortodoksyjnej dzielnicy był Konrad Schick. Pierwsi przybysze zawitali w „dzielnicy czystych dusz” w XIX stuleciu. Pochodzili z Polski i …

Po co wszedł do wody? Betania za Jordanem

Każdy, kto odwiedzał Ziemię Świętą jeszcze przed końcem ubiegłego stulecia i zamierzał upamiętnić chrzest Jezusa w Jordanie, prowadzony był przez przewodników niemal do źródeł rzeki na północy Izraela. Po podpisaniu traktatu pokojowego pomiędzy Haszymidzkim Królestwem Jordanii a Izraelem w 1994 roku sytuacja całkowicie się zmieniła. Traktat daje możliwość prowadzenia wykopalisk na terenach nietkniętych niemal do …

Maryja i starotestamentowi bohaterowie łaski

Ciekawe, że kiedy Biblia mówi o ludziach wypełnionych Bożą łaską, za każdym razem pojawia się fraza złożona z dwóch wyrazów, np. pleres charitos. Tymczasem w przypadku Maryi użyty został termin, który ewangelista Łukasz wymyślił przypuszczalnie sam, aby wyraźnie odróżnić Matkę Jezusa od innych postaci obdarzonych łaską. Słowa, które znaczą Wśród ewangelistów to Łukasz uchodzi za …

HEROD WIELKI WCIĄŻ ZASKAKUJE

Wydaje się, że Herodzie Wielkim napisano powiedziano już wszystko. A tymczasem król – okrutnik wciąż zaskakuje. Nawet zza grobu. Dosłownie – zza grobu, który nie tak dawno odkryto i zidentyfikowano. Był maj 2007 roku. Po trzydziestu latach poszukiwań izraelscy archeolodzy odnaleźli monumentalny grobowiec. Wykopaliskom w Herodion położony, dwanaście kilometrów na południe od Jerozolimy przewodził profesor …

1 Kor 1, 22-25

Niezrozumienie mądrości Bożej przez Greków i Żydów przejawia się w odrzuceniu głoszenia słowa dobrej nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego nie leży absolutnie na drodze religijnych poszukiwań tak Greków, jak i wyznawców judaizmu. Pierwsi poszukują znaków, aby poznać i przyjąć Bożą obecność i Jego działanie. Drudzy to ci, którzy „szukają mądrości”. Możliwa …

1 Kor 10, 1-6.10-22

Apostoł Paweł nawiązuje do wydarzenia wyjścia Izraelitów z Egiptu i wędrówki przez pustynię, by zobrazować swoją tezę, iż z powodu zatwardziałości serca można zostać odrzuconym przez Boga, czego konsekwencją jest śmierć. Exodus posłużył Pawłowi za konkretny przykład uzasadniający tę tezę. Stanowi on jednocześnie przestrogę przed bałwochwalstwem. Jak wielu Izraelitów pomarło na pustyni z powodu grzechu …