Maryjny entuzjazm życia Ewangelią

Na Moście Anioła, Rzym (fot. M. Rosik) Termin „entuzjazm” pochodzi od dwóch greckich słów: en („w”) i theos („Bóg”). Etymologia tego wyrazu zdecydowanie więc poszerza zwyczajowe, powszechnie przyjęte rozumienie terminu. W entuzjazmie nie chodzi bowiem tylko o zapał, o pasje, o fascynację. Entuzjazm ma w sobie coś boskiego! Entuzjasta to ktoś, kto ma w sobie …

ZAMIAST WSTĘPU

„Dlaczego pisze się wiersze? Dlatego, że temu, kto je pisze wydaje się, że ma coś ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać. Jestem księdzem szczęśliwym, więc i moje wiersze nie mogą być nieszczęśliwe” – wyznał kiedyś w wywiadzie ks. Jan Twardowski. Pod oboma tymi stwierdzeniami – że pisze …

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi Wydanie II, Wrocław 2017, ss. 48 Opis Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób absolutnie pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje …

Wyspy Północy. Dziennik z podróży

Wyspy Północy. Dziennik z podróży Wydawnictwo „Chronicon” Wrocław 2017, ss. 152 plus 70 kolorowych fotografii Opis Chłopięce wyobrażenia o dalekiej Północy przynajmniej częściowo skonfrontować mogłem z rzeczywistym życiem zwyczajnie wybierając się na Północ. Grenlandia, Islandia, Spitzbergen, Wyspy Owcze, Szetlandy, Lofoty i Wyspy Westmana – to docelowe punkty podróży opisanych w niniejszej książce, którą mam zaszczyt …

Gdzie mieszkał Jan Chrzciciel? Ain Karem

Miasteczko, które niegdyś znajdowało się 8 km od centrum Jerozolimy, dziś, od 1964 roku, stanowi już jej przedmieścia. Od najdawniejszych czasów tradycja chrześcijańska łączy je z postacią Jana Chrzciciela i Jego rodziców, Zachariasza i Elżbiety, choć nie brak i takich, którzy twierdzą, że Chrzciciel pochodził z Hebronu. Świadkiem tej tradycji jest choćby nazwa Ain Karem, …

Odejść od tłumu

Początek XV wieku. Agnetenberd niedaleko Kolonii. Do klasztoru kanoników regularnych wstępuje Tomasz. Jego rodzony brat Jan był tam już przeorem. Tomasz fascynuje się Biblią. Zaczyna ją kopiować. Całe Pismo Święte przepisał cztery razy. A później zabrał się za spisywanie własnych refleksji. O naśladowaniu Chrystusa to absolutne arcydzieło myśli ascetycznej wywodzącej się z Nadrenii. Teolog i …

„Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie” (Ps 48,2-3). O religijnej symbolice gór

Fenomen istnienia gór we wszystkich niemal religiach budził różne koncepcje i idee kultyczne. Według dawnych wierzeń, nie tylko greckich, góry zamieszkiwane były przez duchy. Kategorie „na górze” i „na dole” (świat górny i dolny) obecne są niemal we wszystkich religiach starożytności. Świat górny utożsamiano z niebem, światłem, dobrem, oświeceniem. W niektórych wierzeniach rozpowszechniła się nawet …

Jak ginęły miasta? Sodoma i Gomora

Morze Martwe w literaturze antycznej znane jest także jako Morze Lota (od biblijnego bohatera), Morze Słone lub Asfaltowe. De facto jest to zbiornik zamknięty o długości 76 km, szerokości 16 km i obwodzie 230 km. Położone jest w największej depresji na Ziemi (396 m p.p.m.). Jego głębokość dochodzi do 400 metrów. Zawiera najwięcej na świecie …

Krew w religijności Żydów i chrześcijan

Urodzony w Witebsku w 1887, a zmarły w Paryżu w 1985 roku, żydowski malarz Marc Chagall pisał: „Od młodości fascynowała mnie Biblia. Zawsze mi się wydawało i nadal wydaje, że jest największym źródłem poezji wszystkich czasów. Biblia jest jak rezonans natury i tę tajemnicę próbowałem przekazać… Lecz ja Biblii nie czytałem, ja ją śniłem”. Z …

Jak zdobywano miasto? Jerycho

W dzisiejszym Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Jerycho jest najstarszym miastem świata. Nie podzielaliby go pewnie ani miłośnicy prastarych kultur, których ślady znajdują się jeszcze w chińskich kantonach, ani środkowoamerykańscy Indianie, powołujący się na swe zamierzchłe korzenie. Najstarsza budowla, kamienna wieża z wewnętrznym systemem schodów, pochodzi z neolitu. Ma więc około dziesięć tysięcy lat. Nie …

JABNE. CO WYDARZYŁO SIĘ W TYM MIEŚCIE POD KONIEC I WIEKU?

W jednym z najpiękniejszych regionów Izraela, na równinie Szaronu, leży Jabne, niewielkie miasteczko, które rozłożyło swe ramiona niedaleko błękitnych wód Morza Śródziemnego. Niemal czterdziestotysięczna miejscowość przyciąga turystów nie tylko ciepłym, łagodnym klimatem. Zwolennicy archeologii odkrywają ruiny budowli krzyżowców, natomiast pobożni Żydzi chętnie odwiedzają grobowiec rabbiego Gamaliela. To właśnie tu, w Jabne, szukać należy początków judaizmu …

WPROWADZENIE

„Wprowadzenie”, w: M. Gołębiewski, Dziennik pisany sercem, I, Silva rerum, Wrocław 2017, 5-7. Sędziwością u ludzi jest mądrość. (Mdr 4,9) To był wrzesień 2001 roku. Zjazd Biblistów Polskich odbywał się w tym roku w Gnieźnie. Właśnie ukończyłem studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i zostałem zaproszony na sympozjum. Ostatniego dnia spotkania organizatorzy zachęcili, by włączyć się …

Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego Szeolu

Paulina Nicko-Stępień Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego Szeolu Archeolog czyta Biblię Wrocław 2017, ss. 120. Opis Gdy sięgniemy do tekstów Starego Testamentu i porównamy je z wcześniejszymi tekstami semickimi, dostrzeżemy wiele podobieństw. Po wielu odkryciach archeologicznych nie jest zaskoczeniem, że autorzy biblijni w dużej mierze czerpali z innych tradycji semickich, w …