Tag: 2017

AcademicaArtykuły

Wino i kobiety wykoleją mądrych

„Wino i kobiety wykoleją mądrych” (Syr 19,2). Napój bogów czy złodziej rozumu?, Extra Ecclesia 2 (2017) 16-20.
AcademicaArtykuły

Maryjny entuzjazm życia Ewangelią

Na Moście Anioła, Rzym (fot. M. Rosik) Termin „entuzjazm” pochodzi od dwóch greckich słów: en („w”) i theos („Bóg”). Etymologia tego wyrazu zdecydowanie więc poszerza zwyczajowe, powszechnie przyjęte rozumienie terminu. W entuzjazmie nie chodzi bowiem ...
Artykuły

ZAMIAST WSTĘPU

„Dlaczego pisze się wiersze? Dlatego, że temu, kto je pisze wydaje się, że ma coś ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać. Jestem księdzem szczęśliwym, więc i moje ...
Książki

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi Wydanie II, Wrocław 2017, ss. 48 Opis Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek ...
Książki

Wyspy Północy. Dziennik z podróży

Wyspy Północy. Dziennik z podróży Wydawnictwo „Chronicon” Wrocław 2017, ss. 152 plus 70 kolorowych fotografii Opis Chłopięce wyobrażenia o dalekiej Północy przynajmniej częściowo skonfrontować mogłem z rzeczywistym życiem zwyczajnie wybierając się na Północ. Grenlandia, Islandia, ...
Artykuły

Gdzie mieszkał Jan Chrzciciel? Ain Karem

Miasteczko, które niegdyś znajdowało się 8 km od centrum Jerozolimy, dziś, od 1964 roku, stanowi już jej przedmieścia. Od najdawniejszych czasów tradycja chrześcijańska łączy je z postacią Jana Chrzciciela i Jego rodziców, Zachariasza i Elżbiety, ...
Artykuły

Odejść od tłumu

Początek XV wieku. Agnetenberd niedaleko Kolonii. Do klasztoru kanoników regularnych wstępuje Tomasz. Jego rodzony brat Jan był tam już przeorem. Tomasz fascynuje się Biblią. Zaczyna ją kopiować. Całe Pismo Święte przepisał cztery razy. A później ...
Artykuły

„Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie” (Ps 48,2-3). O religijnej symbolice gór

Fenomen istnienia gór we wszystkich niemal religiach budził różne koncepcje i idee kultyczne. Według dawnych wierzeń, nie tylko greckich, góry zamieszkiwane były przez duchy. Kategorie „na górze” i „na dole” (świat górny i dolny) obecne ...
Artykuły

Jak ginęły miasta? Sodoma i Gomora

Morze Martwe w literaturze antycznej znane jest także jako Morze Lota (od biblijnego bohatera), Morze Słone lub Asfaltowe. De facto jest to zbiornik zamknięty o długości 76 km, szerokości 16 km i obwodzie 230 km. ...
Artykuły

Krew w religijności Żydów i chrześcijan

Urodzony w Witebsku w 1887, a zmarły w Paryżu w 1985 roku, żydowski malarz Marc Chagall pisał: „Od młodości fascynowała mnie Biblia. Zawsze mi się wydawało i nadal wydaje, że jest największym źródłem poezji wszystkich ...
Artykuły

Blood in Jewish and Christian Religion

The Jewish painter Marc Chagall (1887, Vitebsk – 1985, Paris) once wrote: “Since my early youth I have been fascinated by the Bible. It has always seemed to me and it seems to me still ...
Artykuły

Jak zdobywano miasto? Jerycho

W dzisiejszym Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Jerycho jest najstarszym miastem świata. Nie podzielaliby go pewnie ani miłośnicy prastarych kultur, których ślady znajdują się jeszcze w chińskich kantonach, ani środkowoamerykańscy Indianie, powołujący się na swe ...
Artykuły

JABNE. CO WYDARZYŁO SIĘ W TYM MIEŚCIE POD KONIEC I ...

W jednym z najpiękniejszych regionów Izraela, na równinie Szaronu, leży Jabne, niewielkie miasteczko, które rozłożyło swe ramiona niedaleko błękitnych wód Morza Śródziemnego. Niemal czterdziestotysięczna miejscowość przyciąga turystów nie tylko ciepłym, łagodnym klimatem. Zwolennicy archeologii odkrywają ...
Artykuły

WPROWADZENIE

„Wprowadzenie”, w: M. Gołębiewski, Dziennik pisany sercem, I, Silva rerum, Wrocław 2017, 5-7. Sędziwością u ludzi jest mądrość. (Mdr 4,9) To był wrzesień 2001 roku. Zjazd Biblistów Polskich odbywał się w tym roku w Gnieźnie. Właśnie ukończyłem ...
Publikacje redakcyjne

Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego Szeolu

Paulina Nicko-Stępień Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego Szeolu Archeolog czyta Biblię Wrocław 2017, ss. 120. Opis Gdy sięgniemy do tekstów Starego Testamentu i porównamy je z wcześniejszymi tekstami semickimi, dostrzeżemy wiele ...
Artykuły

By czytać Biblię sercem

Aby czytać Biblię, warto zarezerwować sobie właściwy czas na lekturę. Właściwy to znaczy taki, kiedy nie będziemy zbyt zmęczeni, gdyż zmęczenie utrudnia percepcję, ale też taki, gdy nie będziemy zbyt pobudzeni i zajęci sprawami codziennego ...
Artykuły

Jezus całuje w usta

Apokryficzna Ewangelia Filipa zawiera intrygującą wzmiankę, którą poszukiwacze sensacji zazwyczaj tłumaczą w następujący sposób: „Maria Magdalena była towarzyszką Zbawiciela. Chrystus miłował ją bardziej niż uczniów. Całował ją często w usta”. Cały kłopot w tym, że ...
Artykuły

Heroizm czy desperacja? Masada

„Dawno temu, waleczni mężowie, powzięliśmy postanowienie, że nie będziemy służyć Rzymianom, ani nikomu innemu oprócz samego Boga, bo On jeden jest prawdziwym i sprawiedliwym panem ludzi. A oto teraz nadszedł czas, który żąda potwierdzenia tego ...
Artykuły

Biblia w ewangelizacji na przykładzie Wade’a Burlesona

KALINA WOJCIECHOWSKA i MARIUSZ ROSIK SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁU BIBLIJNEGO W EWANGELIZACJI „NAJLEPSZY POWÓD DO MODLITWY” PASTORA WADE’A BURLESONA Początki organizowanych pod auspicjami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP tygodni ewangelizacyjnych w Dzięgielowie sięgają końca lat 50. XX w. ...
Artykuły

Objawienie Gabriela. Co mówi archeologia o Mesjaszu

Teologowie o orientacji liberalnej wierzą – nie wiedzą, ale wierzą, gdyż tezy tej nie potrafią naukowo udowodnić – że mowa o aniołach w Biblii to jedynie swoista figura literacka. Gdy autor natchniony nie wiedział, jak ...
Artykuły

Jak uchronić miasto? Tunel Ezechiasza

„Nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy” (2Krl 18,6) – taką pochwałą obdarzył autor Drugiej Księgi Królewskiej niejakiego Ezechiasza, króla Judy. Ezechiasz, syn Achaza, panował w latach 727-698 przed Chr. W historię swego ...
Artykuły

Co szumiało niebo? Wieczernik

Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto całkowicie zniszczone. Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół wieczernika. To tu Chrystus spożywał Ostatnią Wieczerzę ze swymi uczniami i tu dokonał się cud ...
Artykuły

POST

Forma praktyk pokutnych polegająca na powstrzymaniu się lub ograniczeniu z motywów religijno-moralnych spożywania posiłków, stanowiąca przejaw chrześcijańskiej postawy pokutnej i akt cnoty umiarkowania. W Starym Testamencie Zasadniczo post oznacza praktykę religijną polegającą na powstrzymaniu się ...
Artykuły

ZMARŁYCH POGRZEBAĆ. ZWYCZAJE POGRZEBOWE W PALESTYNIE CZASÓW JEZUSA

Właściciele firm budowlanych kujących drogi w dzisiejszym Izraelu stają niemal codziennie przed nie lada problemem. Bardzo często okazuje się, że linia wytyczona pod budowę autostrady lub drogi miejskiej biegnie przez dawne cmentarzysko. Wystarczy niekiedy zaledwie ...
Artykuły

Po co komu miasto w mieście? Mea Szearim

Jest w Jerozolimie miejsce zupełnie niezwykłe, wyjęte jakby z innego świata, bardzo różne od współczesnych uporządkowanych żydowskich osiedli i pełnych rozgardiaszu dzielnic arabskich. To Mea Szearim – dzielnica Stu Bram, zamieszkiwana przez ortodoksyjnych Żydów. Pomysłodawcą ...
Artykuły

Po co wszedł do wody? Betania za Jordanem

Każdy, kto odwiedzał Ziemię Świętą jeszcze przed końcem ubiegłego stulecia i zamierzał upamiętnić chrzest Jezusa w Jordanie, prowadzony był przez przewodników niemal do źródeł rzeki na północy Izraela. Po podpisaniu traktatu pokojowego pomiędzy Haszymidzkim Królestwem ...
Artykuły

Maryja i starotestamentowi bohaterowie łaski

Ciekawe, że kiedy Biblia mówi o ludziach wypełnionych Bożą łaską, za każdym razem pojawia się fraza złożona z dwóch wyrazów, np. pleres charitos. Tymczasem w przypadku Maryi użyty został termin, który ewangelista Łukasz wymyślił przypuszczalnie ...
Artykuły

HEROD WIELKI WCIĄŻ ZASKAKUJE

Wydaje się, że Herodzie Wielkim napisano powiedziano już wszystko. A tymczasem król – okrutnik wciąż zaskakuje. Nawet zza grobu. Dosłownie – zza grobu, który nie tak dawno odkryto i zidentyfikowano. Był maj 2007 roku. Po ...
Artykuły

1 Kor 1, 22-25

Niezrozumienie mądrości Bożej przez Greków i Żydów przejawia się w odrzuceniu głoszenia słowa dobrej nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego nie leży absolutnie na drodze religijnych poszukiwań tak Greków, jak i wyznawców ...
Artykuły

1 Kor 10, 1-6.10-22

Apostoł Paweł nawiązuje do wydarzenia wyjścia Izraelitów z Egiptu i wędrówki przez pustynię, by zobrazować swoją tezę, iż z powodu zatwardziałości serca można zostać odrzuconym przez Boga, czego konsekwencją jest śmierć. Exodus posłużył Pawłowi za ...
Artykuły

Jezus z biczem w ręku

Nowojorska katedra św. Patryka zagubiona jest pośród drapaczy chmur. Mimo to wygląda dostojnie, zwłaszcza gdy jej strzeliste wieże odbijają się refleksem w szklanych ścianach wieżowców. Gdy kiedyś miałem okazję zajrzeć do wnętrza kościoła położonego przy ...
Artykuły

Piekło – niebo. Bóg miłosierny czy sprawiedliwy?

Nie ma piekła Dla tych, którzy wierzą Że jest piekło Ale jest dla tych Którzy myślą, że go nie ma Czesław Miłosz Trzy scenariusze Gdy myślę o sądzie Bożym, przyłapuję się na tym, że uciekam ...
Artykuły

Gdzie sfrunął anioł? Bazylika Zwiastowania

Nazaret jest dziś głównym miastem Galilei. Choć tu wychował się Jezus, za Jego czasów była to niewielka wioska położona w pobliżu Via Maris, głównego szlaku wiodącego z północy do Egiptu. Dziś miasto zamieszkiwane jest głównie ...
Artykuły

Grzechy naszych przodków

Są chrześcijanie, którzy utrzymują, że grzeszne życie przodków może skutkować bezpośrednim wpływem złych duchów na następne pokolenia, a także powodować choroby, złe stany psychiczne, depresję czy skłonność do popełniania tych samych grzechów. Zwolennicy takich tez ...
Artykuły

Psalmy złorzeczące

Wypowiedzianemu słowu przypisywano w starożytności moc sprawczą. Wierzono, że gdy ktoś został pobłogosławiony – spotka go pomyślność i dobrobyt, gdy zaś kogoś przeklinano – spadnie na niego nieszczęście. Przekonanie to obecne jest również w Biblii, ...
Artykuły

Wspólnota w Qumran, pierwsi chrześcijanie i szkielet Jana Chrzciciela

Redakcja „BIBLII Krok po Kroku” rozmawia z ks. prof. Mariuszem Rosikiem z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Wiemy, że w czasach Jezusa byli faryzeusze, saduceusze i uczeni w Piśmie. A teraz dowiadujemy się jeszcze o ...
Artykuły

Jak drogą niósł krzyż? Droga Krzyżowa

Na wyłożonym kamieniami dziedzińcu klasztoru franciszkanów znajdują się dwie kaplice związane z męką Chrystusa: Kaplica Biczowania i Kaplica Skazania. Pierwsza z nich powstała w wiekach średnich, jednak bieg historii sprawił, że została zniszczona. Odbudowali ją ...
Artykuły

Judasz – motywy zdrady i bezdroża żalu

Fresk w kościele Santa Croce, Florencja (fot. M. Rosik) W historii interpretacji Biblii postać Jezusowego zdrajcy cieszyła się niekiedy niezdrową i naznaczoną paradoksami fascynacją. Niejednokrotnie skazywano go na wieczne potępienie, choć nie brakowało zwolenników apokatastazy, ...
Artykuły

Co Piotrowi w duszy gra? Jezioro Galilejskie

W „Talmudzie” mówi się, że kto nie widział Jeziora Galilejskiego, nie widział w życiu niczego pięknego. Cicha muzyka trzcin poruszanych przez wiatr doskonale oddaje nazwę zbiornika. Genezaret to po hebrajsku „harfa”. Inni twierdzą, że nazwa ...
Artykuły

Jezus jako pedagog

W pewnej hinduskiej szkole przeprowadzono interesujący eksperyment. Dwunastoletnim dzieciom, które nigdy nie miały styczności z Ewangelią, przeczytano osiem błogosławieństw, prosząc, by uważnie słuchając starały się zapamiętać jak najwięcej z nich. Ku zaskoczeniu badających, po jednorazowym ...