Eden – dramat początku

Z tym najbardziej podstawowym pytaniem – skąd zło w ogóle? – łączy się pytanie bardziej szczegółowe: skąd zło na świecie? Nie chodzi więc już o sam pierwiastek zła w wymiarze duchowym (bunt aniołów), ale o pytanie o zło w świecie zamieszkałym przez ludzi. Biblijny mit o upadku pierwszych ludzi (Rdz 3,1-24) daje najbardziej zasadniczą, aczkolwiek …

Co mówi Duch Święty do Kościoła w Polsce?

Apostoł Paweł więziony w Rzymie zdaje sobie doskonale sprawę, że zbliża się czas jego odejścia z tego świata. W 67 roku po Chr. pisze swój ostatni list. Jest to jego duchowy testament. Kieruje go do swojego wieloletniego towarzysza podróży i wiernego przyjaciela. To Paweł ustanowił Tymoteusza biskupem w Efezie. W tym ostatnim piśmie przypomina mu, …

Ewa Józefa Jezierska OSU (9 IX 1935 – 31 V 2018)

Józefa urodziła się 9 września 1935 r. w Bydgoszczy, jako córka Sabiny i Czesława Jezierskich. Na chrzcie św. w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa, 6 października tegoż roku otrzymała imiona Ewa Zofia. W krótkim czasie rodzina przeniosła się do Gdyni, gdzie przyszło na świat rodzeństwo – najpierw brat Jacek, później siostra Irena. Cztery lata później …

Co Jezus robił w Fenicji? Tyr

Dawna Fenicja dziś (fot. M. Rosik) Na terenach Żyznego Półksiężyca początki kultury zwanej później fenicką zaznaczają się już na trzy tysiąclecia przed Chr. Obejmowała swym zasięgiem terytoria dzisiejszego Libanu, Syrii i Izraela. Zakwitła po przezwyciężeniu kryzysu politycznego i społecznego około 1100 roku p.n.e. Starożytny świat ma Fenicji wiele do zawdzięczenia. Tyr położony czterdzieści kilometrów na …

Piękny, wolny i zbuntowany

Początków zła na świecie nie można wyjaśnić bez odniesienia do dramatu ogrodu Eden. W chrześcijańskiej perspektywie każda próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie o początek zła na ziemi musi dotknąć opowiadania z Księgi Rodzaju o upadku pierwszych rodziców (Rdz 3,1-24). Myśl ludzka jednak sięga dalej i pyta o zaistnienie zła w ogóle: posługując się mitycznym obrazem …

He Is Risen!

He Is Risen! Jesus’ Resurrection in the Eyes of the New Testament Writers, Wydawnictwo „Chronicon”, ISBN 987-83-950403-3-7, Wrocław 2018, ss. 117. ABOUT THE BOOK And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith (1 Cor 15:12) – wrote Saint Paul. This book shows how three of the authors of the …

Atlas biblijny

Atlas biblijny, red. A. Linsenbarth, Instytut Geodezji i Kartografii – Wydawnictwo Bernardinum, Warszawa – Pelplin 2018, ISBN 978-83-60024-23-2, ss. 327 Rozmiłowany w przygodzie pilot, podróżnik i pisarz zarazem, Antoine de Saint-Exupéry w Ziemi, planecie ludzi pisał: „Jeśli w jakiejś glebie, a nie w żadnej innej, pomarańcze zapuszczają głębokie korzenie i wydają obfite owoce, to tamten teren …

Zbawienie nie tylko dla Żydów? Samaria

Kto na porośniętych niskimi krzewami wzgórzach Samarii wyciągnie ze swego plecaka przewodnik, by na wskazanej przez indeks stronie odnaleźć hasło „Samaria”, ten łatwo odnajdzie tam także określenie „kraina tranzytu”. Górzysty krajobraz opada łagodnie na zachodzie w dolinę nadmorską, na wschodzie zaś przylega do wąskiej doliny Jordanu. Nie ma jasnej granicy ani z Judeą, ani z …

Dlaczego świat cierpi?

W Ukunda Village, Kenia (fot. M. Rosik) Jednym z najcenniejszych obrazów kolekcji Art Institute of Chicago jest dzieło Niedzielne popołudnie na wyspie La Grande Jatte Georges’a Seurat’a. Powstały w latach osiemdziesiątych XIX stulecia obraz to jeden z najwybitniejszych przykładów dzieła sztuki namalowanego w technice określanej w historii sztuki jako puentylizm (kropkowanie, plamkowanie). Kompozycja malarska obrazu …

Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926-2013

Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926-2013. Studium historyczno-porównawcze (Mińsk: „Pro Christo”, 2017). Ss. 412. ISBN 978-985-7074-60-0 Sobór Watykański II zachęcał, aby przez częstą lekturę Pisma Świętego „rozbudzać serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Świętego” (KL 24) tak, aby ci wszyscy, którzy „zajmują się pracowicie posługą słowa, dzięki wytrwałej lekturze i starannemu studium przylgnęli …

Przemienienie i coś jeszcze? Tabor

Tabor wypiętrza się na wysokość niemal sześciuset metrów w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu płaskiej Doliny Jezreel. Właśnie dlatego widoki ze szczytu zachwycają. W starożytności stanowiła znakomity punkt obserwacyjny i obronny. Nic dziwnego, że Debora wybrała ten właśnie szczyt, by z niego zaatakować Siserę, zręcznie przebijając skroń wodza wojsk nieprzyjacielskich palikiem. Tabor był także miejscem …

Ebionici

Badacze wczesnochrześcijańskich herezji najczęściej sytuują ebionitów wśród wyznawców Chrystusa, którzy – błądząc – postanowili zachowywać żydowskie prawa i zwyczaje. Niekiedy ugrupowanie to obejmuje się niejednoznacznym określeniem „chrześcijaństwo żydowskie”. Ugrupowanie znane jest przede wszystkim ze wzmianek w pismach ojców Kościoła, którzy nie wahają się nazywać ich heretykami. Ojcowie Kościoła wspominają o ebionitach, ale wzmianki te niekiedy …

Zaczerpnąć wody ze strumienia

O życiu ze Słowem Bożym, ekumenicznej lekturze Biblii i trudnościach w jej rozumieniu z ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia Wojciech Iwanowski Księże Profesorze, numer wakacyjny miesięcznika „Nowe Życie” poświęcony jest tematowi Pisma Świętego. Jak często chrześcijanie – katolicy czytają Pismo Święte? Czy znamy Biblię? Po Soborze Watykańskim II w Kościele pojawia się coraz więcej ruchów …

MĄDROŚĆ ZSTĘPUJĄCA Z GÓRY. KOMENTARZ STRUKTURALNY DO LISTU ŚW. JAKUBA

Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa 2018, ss. 304 współautor: K. Wojciechowska Opis W historii egzegezy List św. Jakuba bardzo często był komentowany w korelacji z listami św. Pawła. O ile Apostoł Narodów wielokrotnie podkreśla w swych pismach, że człowiek jest zbawiony przez wiarę, nie za pomocą …

Miasto Piotra czy Jezusa? Kafarnaum

Żydowski historyk, a zarazem jeden z dowódców oddziałów powstańczych, które w 66 roku wszczęły rozruchy przeciw Rzymowi, Józef Flawiusz wybrał sobie Kafarnaum za miejsce, w którym leczył ranę zadaną podczas jednej z bitew. Nazwa miejscowości oznacza tyle, co „wioska Nahuma”. Dawniej przebiegała tędy Via Maris, droga łącząca Damaszek z Egiptem. To jedno z najczęściej wymienianych …