W roku liturgicznym

Serdecznie zapraszam na garść refleksji dotyczących misteriów i czytań liturgicznych różnych momentów roku liturgicznego. Mam nadzieję, że przyczynią się one do pogłębienia relacji z Bogiem i utwierdzą w życiu wspólnoty Kościoła.

II Niedziela Adwentu roku B

W roku liturgicznym

Roboty na drodze, czyli prostowanie dróg ku niebu Kto odwiedzi Ziemię Świętą, często może usłyszeć powiedzenie: „Jerozolima się modli, Jafa pracuje, a Tel Awiw się bawi”. W Jerozolimie dziś pozostał po dawnej świątyni jedynie Mur Płaczu, do którego z całego świata przybywają pobożni Żydzi, by się modlić. Jafa to największy port przeładunkowy w Izraelu i…

Czytaj dalej »

01.12. Karol de Foucauld

Audio, W roku liturgicznym

Karol de Foucauld to założyciel Zgromadzenia Małych Braci i Małych Sióstr Jezusa. Jego życie naznaczone było licznymi paradoksami. Wciąż marzył o założeniu wspólnoty, ale zmarł całkowicie osamotniony. Mówił: „To, o czym marzę w sekrecie, to coś bardzo prostego, małego liczebnie, przypominającego pierwsze wspólnoty pierwotnego Kościoła. Mała rodzina, małe ognisko monastyczne, maleńkie i bardzo proste”. Na…

Czytaj dalej »

I Niedziela Adwentu roku B

Audio, W roku liturgicznym

O pianiu kogutów W judaizmie pierwszego stulecia pojawiały się różne kalkulacje, co do czasu przyjścia Mesjasza. Zazwyczaj bazowały one na opisie stworzenia świata w przeciągu sześciu dni i przekonaniu wypływającym z Biblii Hebrajskiej, iż dla Boga tysiąc lat jest, jak jeden dzień. Ukazując przyjście Mesjasza w metaforze pana powracającego do domu, Jezus wzywa: „Czuwajcie więc,…

Czytaj dalej »

34 Niedziela w ciągu roku A

Audio, W roku liturgicznym

Jak orły wysoko Edgar  Mitchell  w  1971  roku,  jako pilot Apollo 14, został szóstym człowiekiem, który postawił swą nogę na srebrnym globie. Astronauta tak wspomina tamte chwile: „Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, kiedy patrzyłem za  Ziemię,  było  jej  niewiarygodne  piękno. Nawet najbardziej spektakularne  fotografie  nie  są  w  stanie tego oddać. To był majestatyczny…

Czytaj dalej »

20.11. Rafał Kalinowski, prezbiter

Audio, W roku liturgicznym

W Usolu Syberyjskim (fot. M. Rosik) „Człowiek „zdobyty przez Chrystusa” (…), którego duch po wszystkich ciężkich doświadczeniach poprzedniego życia (…) odkrywa pełne znaczenie Chrystusowych słów z wieczernika „(…) nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”: oddaje życie… za rodaków, dla większej wspólnej sprawy, [ponieważ] „Ojczyznę ziemską ukochał tak,…

Czytaj dalej »

11.11. Marcin z Tours, biskup

Audio, W roku liturgicznym

„[…] miłosierny gest św. Marcina wynika z tej samej logiki, która skłoniła Jezusa do rozmnożenia chlebów dla zgłodniałych rzesz, a przede wszystkim do dania samego siebie jako pokarmu dla ludzkości w Eucharystii, będącej najwyższym znakiem miłości Boga, Sacramentum caritatis. Jest to logika dzielenia się z innymi, która w autentyczny sposób wyraża miłość bliźniego. Niech św.…

Czytaj dalej »

XXXII Niedziela w ciągu roku A

Audio, Video, W roku liturgicznym

W starożytnym Izraelu małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu, któremu towarzyszyć musiał pisany dokument. Formuła zawarcia małżeństwa brzmiała mniej więcej tak: „Ona będzie moją małżonką, a ja będę jej mężem, począwszy od dzisiaj aż na wieki”. W wigilię dnia zaślubin pan młody wraz ze swoimi przyjaciółmi udawał się do domu ojca pani młodej. Przyodziany w…

Czytaj dalej »

04.11. Karol Boromeusz, biskup

Audio, W roku liturgicznym

Bazylika św. Karola Boromeusza w Rzymie (fot. M. Rosik) „Pamiętajcie, bracia, że nic nie jest tak potrzebne ludziom Kościoła, jak modlitwa myślna. Ona to poprzedza wszystkie nasze czynności, towarzyszy im i po nich następuje. Jeśli udzielasz sakramentów, myśl, bracie, o tym, co czynisz. Jeśli odprawiasz Mszę św., zastanów się, co ofiarujesz. Śpiewasz w chórze, pomyśl,…

Czytaj dalej »

XXXI Niedziela w ciągu roku A

Audio, W roku liturgicznym

Rozszerzanie filakterii – zawężanie serc Tuż przed wejściem do synagogi usytuowanej przy najświętszym miejscu wyznawców judaizmu – Murze Płaczu – ustawiono kilka stolików, przy których sprawni skrybowie kaligrafują hebrajskie teksty na karteczkach, wkładanych później do filakterii. Filakterie, zwane po hebrajsku teffilin, to ozdobne pudełeczka, które Żydzi w czasie uroczystych modlitw przywiązują sobie do czoła i…

Czytaj dalej »

24.10. Antoni Maria Claret

Audio, W roku liturgicznym

„Miłość Chrystusa przynagla nas i wzywa, abyśmy ulatywali jakby na skrzydłach świętej gorliwości. Prawdziwy miłośnik Boga miłuje także bliźniego. (…) Jest człowiekiem, który gorąco pragnie i z całych sił dąży do tego, aby wszystkich ludzi rozpalić ogniem Bożej miłości. Niczym nie daje się odstraszyć, raduje się niedostatkiem, podejmuje trudy, przyjmuje utrapienia. Pośród fałszywych oskarżeń jest…

Czytaj dalej »