29.05. Urszula Ledóchowska

Julia Maria, święta uśmiechu i pogody ducha, urodziła się 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Jej rodzina to zasłużona rodzina hrabiowska, polsko-szwajcarska. Była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, nazywanej matką czarnej Afryki. Jej bratem był Włodzimierz Ledóchowski, przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego. Była stryjeczną bratanicą kardynała i prymasa Polski Mieczysława Halki-Ledóchowskiego. Jak potoczyło …

21.05. Jan Nepomucen

Na Śląsku i Czechach, przy kościołach, szczególnie na mostach, rozdrożach dróg, na placach miast niezwykle często można zobaczyć pomnik przedstawiający figurę kapłana trzymającego duży krzyż, czasem klucz lub list, z wieńcem z gwiazd. Łącznie w Europie naliczono blisko dwanaście tysięcy takich pomników, dwa tysiące w Polsce. Najsłynniejsza figura znajduje się na słynnym moście Karola w …

VII Niedziela wielkanocna A. Wniebowstąpienie Pańskie

Dekret Cyrusa a dekret Chrystusa W 538 przed Chr. król perski Cyrus uwolnił żydowskich jeńców, by mogli powrócić do Jerozolimy i zająć się odbudową świątyni. Powracający z niewoli babilońskiej wygnańcy zaczęli tworzyć nową wspólnotę zgromadzoną wokół domu Jahwe, a do całej religii Izraela przylgnął wówczas termin „judaizm”. Cyrus dekretował: „Wszystkie państwa ziemi dał mi Jahwe, …

15.05. Maciej apostoł

Apostoł Maciej głosił dobrą nowinę w Etiopii (fot. M. Rosik) Według Dziejów Apostolskich, św. Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa, który był obecny przy Jezusie od dnia chrztu Janowego do wniebowstąpienia. Po zdradzie Judasza, zaproponowano jego osobę jako kandydata na dwunastego apostoła. Los padł właśnie na niego i tak został apostołem (Według Złotej legendy, …

08.05. Stanisław, biskup i męczennik

Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie około 1030 r, miał pochodzić z rodu Turzynów, mieszkających w ziemi krakowskiej. Studia rozpoczął w domu rodzinnym, prawdopodobnie studiował też w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim a następnie za granicą w Liege w Belgii lub Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. Gdy został kanonikiem katedry założył Rocznik krakowski, czyli …

30.04. Pius V

„(…) w XVI wieku ogromne siły Turków groziły narzuceniem prawie całej Europie jarzma przesądów i barbarzyństwa. Wówczas to najwyższy pasterz, św. Pius V, rozbudziwszy wśród wszystkich książąt chrześcijańskich pragnienie obrony wiary, starał się przede wszystkim z największą gorliwością uzyskać dla chrześcijaństwa przychylność najpotężniejszej Matki Bożej. Tak szlachetny przykład ofiarowany niebu i ziemi w tamtych czasach …

23.04. Wojciech

„Św. Wojciech, biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego ze swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią Piastów. Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku …

16.04. Bernadetta Soubirous

„Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. W dwa dni po urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do I Komunii Świętej. I wtedy – …

09.04. Maria, żona Kleofasa

Maria, żona Kleofasa, należała do najbliższego grona osób towarzyszących Jezusowi. Była towarzyszką Jego wędrówek i troszczyła się o Jego doczesne potrzeby razem z innymi kobietami. Przypuszczalnie dbała o Jego pożywienie, o dach nad głową czy zwykłe pranie odzieży. Wytrwała przy Nim aż do śmierci, o czym świadczy jej obecność pod krzyżem. Jako jedna z pierwszych …

02.04. Franciszek z Paoli

„Franciszek urodził się 27 marca 1416 r. we Włoszech, w miejscowości Paola w Kalabrii. Jego rodzina była uboga, choć religijna. Dostał na imię Franciszek, ponieważ rodzice wyprosili do modlitwą do św. Franciszka z Asyżu. W podziękowaniu za syna, spełniając uczyniony ślub, oddali go do klasztoru franciszkanów, kiedy Franciszek miał 12 lat” (za: brewiarz.pl”). Jak dalej …

26.03. Dobry łotr

„Święty Dyzmas (w prawosławiu Rach) to jeden z dwóch łotrów, powieszonych na krzyżu obok Jezusa. Informację o nim przekazuje św. Łukasz w swojej Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, Dyzmas skarcił go mówiąc, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. Zwrócił się do Jezusa, prosząc, …

19.03. Józef Oblubieniec NMP

Józef stoi u początków nowego przymierza. Oblubieniec Maryi na kartach Ewangelii jawi się jako postać ogarnięta słowem Bożym. Oczekuje na nie tak bardzo, jak Izraelici oczekiwali każdego dnia na mannę na pustyni. Karmi się słowem Bożym tak, jak Izrael karmił się tajemniczym pokarmem: każdego dnia dzienną porcją, nie zaś jeden raz spożywając cały zapas. Tylko …

17.03. Patryk

„Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku, w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się języka irlandzkiego. Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas …

08.03. Jan Boży

„W portugalskiej mieścinie zwanej Montemayor El Nuevo, o świcie 8 marca 1495 roku, przyszedł na świat Jan Ciudad. Po pięćdziesięciu pięciu latach w 1550 roku, zakończył swe ziemskie życie jako Jan Boży. Życie Jana Bożego przypadło na czasy poznawania nowych światów. Przyszły Święty urodził się zaledwie trzy lata po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Być …

23.02. Polikarp

Kościół św. Polikarpa w Izmirze – dawnej Smyrnie (fot. M. Rosik) Polikarp był uczniem Jana apostoła, umiłowanego ucznia Jezusa i zarazem autora przepięknej sentencji: „W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą, a każdy, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” (1 J 4,18). To wszechogarniająca miłość …