W roku liturgicznym

W roku liturgicznym

Pascala Pignault przypadek szczególny

fot. archiwum M. Rosik Pascal Pingault był niegdyś człowiekiem z marginesu. Świadomą decyzją zerwał swe więzy z Kościołem i rozpoczął życie wśród narkomanów, alkoholików, wagabundów. Pasjonował się religiami Wschodu. Pewnego dnia spotkał przyjaciół, którzy przeżyli radykalne nawrócenia. Chcąc sprawdzić, czy ich przeżycie jest autentyczne, udał się za ich radą do wspólnoty Małych Braci Ewangelii Karola de Foucauld. Życie braci koncentruje się wokół Eucharystii. Pingault tak wspomina tamten pobyt: „Nigdy nie widziałem wystawionego Najświętszego Sakramentu, nie brałem udziału w żadnej adoracji, ...
W roku liturgicznym

Justyn Męczennikiem zwany

Justyn poniósł śmierć męczeńską w Rzymie ok. 165 roku (fot. M. Rosik) Justyn, zwany później Męczennikiem, przyszedł na świat około setnego roku we Flavia Neapolis, mieście dawniej zwanym Sychem, w Samarii. Niedługo później wybudowano tu świątynię ku czci Zeusa oraz amfiteatr, którego sylwetka pojawia się na mozaikowej mapie w Madabie. Justyn, z pochodzenia Grek, typowy przedstawiciel zamożnego mieszczaństwa, postanowił uniknąć skutków wojennej zawieruchy i wyruszył do Azji Mniejszej. Jego celem stał się Efez. Niezależny finansowo, nie musiał trapić swej głowy ...
AudioGłos na pustyniW roku liturgicznym

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Salvador de Bahia, Brazylia (fot. M. Rosik) W audycji „Głos na pustyni” (co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50) zapraszam na refleksję na Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Listen to Niedziela Bożego Miłosierdzia # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   II W A II W B II W C
AudioW roku liturgicznym

Zapotrzebowanie na formację biblijną

W audycji „Dziś w Kościele” gościem w Radiu „Rodzina” był ks. Mariusz Rosik. Rozmawia red. Maciej Bierć. „Wspólnota Hallelu Jah z Wrocławiu jest autorem projektu „Słowo blisko Ciebie”, czyli wspólnego czytania Pisma Świętego. Uczestnicy czytają jeden rozdział dziennie. Celem projektu jest przeczytanie całej Biblii, a lekturę wspierają wprowadzenia ks. Mariusza Rosika do poszczególnych części Pisma Świętego” (http://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/). Inną inicjatywą biblijną w Archidiecezji Wrocławskiej są spotkania wokół Ewangelii św. Jana w domu Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Więcej o inicjatywie Lumen Vitae ...
W roku liturgicznym

Spotkać się w Słowie. Lektura obowiązkowa

Już za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, którą rozpoczniemy liturgiczny okres „w ciągu roku”, potocznie zwany „zwykłym”. Jest więc jeszcze czas, by – choćby w ramach noworocznych postanowień – zamówić wyśmienitą pozycję: egzegetyczno-duchowy przewodnik po kartach ewangelijnych perykop czytanych podczas codziennej liturgii! Jego autorem jest znakomity polski biblista, ks. prof. Wojciech Pikor, kapłan diecezji pelplińskiej, profesor nauk teologicznych, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich. ...
KonferencjeVideoW roku liturgicznym

Rekolekcje adwentowe

Zapraszam do wysłuchania trzech konferencji wygłoszonych w dniach 12-14.12.2021 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, prowadzonej przez oo. kapucynów. Rekolekcje oparte zostały o trzy fragmenty Ewangelii św. Jana: nowe przykazanie (J 15,12-17), kobieta cudzołożna (J 8,1-11) i mowa eucharystyczna (J 6,53-56). Serdecznie zapraszam! Link: tutaj.
W roku liturgicznym

Na skrzydłach wiatru

Internauci buszujący po biblijnych blogach zżymają się czasem na napuszony, patetyczny czy archaizujący, a mało zrozumiały dziś język niektórych przekładów. Ot, choćby wzmianki o wiejadle i omłocie. Mówił Jan Chrzciciel o Jezusie: „Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy zgasi w ogniu nieugaszonym”(Łk 3,17). Komentatorzy spieszą wyjaśnieniami: „wiejadło to wielka drewniana łopata, którą podrzucało się zboże. Ciężkie ziarno spadało w dół, a plewy były odwiewane przez wiatr”. Techniczny rozwój maszyn rolniczych sprawił, ...
W roku liturgicznym

Christ’s coming

[fot.: wikipedia] Over 150 years ago, a very famous English painter, Holman Hunt painted the picture known today as “The light of the world”. In it we see the figure of Christ holding a lamp (candle) in his hand. Christ stands in front of a door and knocks. The door is the door of the human soul. Why do we begin our reflection with this image? We are very close to the end of the liturgical year.  During this time ...
W roku liturgicznym

Hieronim. Patron biblistów

„Św. Hieronim” autorstwa Domenico Ghirlandaio, przedstawiciela szkoły florenckiej okresu quattrocento (wszystkie fot.: archiwum M. Rosik) Hieronim to z pewnością jeden z geniuszy przełomu IV i V stulecia. Urodził się w Strydonie, w dzisiejszej Chorwacji, około 345 roku. Studia z retoryki odbył w Rzymie. Przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza, a po pewnym czasie został mnichem. Niedługo potem wyruszył do Palestyny, ale w Antiochii zachorował. Dwóch towarzyszy jego podróży zmarło, on sam natomiast musiał przerwać wędrówkę. Znał już wtedy znakomicie tajniki łaciny ...
KonferencjeVideoW roku liturgicznym

Co się wydarzyło w wieczerniku?

W Wielki Czwartek Kościół celebruje ustanowienie dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Rozpocznijmy od tego drugiego. Ewangelie zawierają trzy opisy ustanowienia Eucharystii (Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; Mt 26,26-29). Lista ta została wzbogacona przez relację św. Pawła (1Kor 11,23-25). Ewangeliści dokładają wszelkich starań, by ukazać, że ostatnia wieczerza była ucztą paschalną. Żydowskie święto Paschy zakorzenione jest w uroczystościach rolników, którzy składając Bogu dziękczynienie za pierwsze zbiory, ofiarowywali Mu pierwociny trzód i przaśne chleby. Rolnicze święto nabrało nowego, głębszego wymiaru po wyzwoleniu Izraelitów ...
AudioKonferencjeW roku liturgicznym

Trzech króli w „Trójce”

James Tissot, „The Journey of the Magi” (wikipedia/public domain) Materiał przygotował Piotr Kaszuwara. Mini-audycja została nadana 6 stycznia 2021 w Polskim Radio Program Trzeci. Zapraszam! Listen to Trzech króli w Trójce # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
W KościeleW roku liturgicznym

Chanuka

Do menory dodaj jeszcze dwa światła, a otrzymasz świecznik chanukowy. Dziś wyznawcy judaizmu świętują Chanukę – święto rekonsekracji świątyni jerozolimskiej. A ponieważ według przekonań chrześcijan to Jezus jest „nową świątynią”, warto przypomnieć korzenie tego święta. Według 1Mch 4,36-59, Juda Machebeusz, który poprowadził naród do walki przeciw usiłującemu narzucić pogańskie zwyczaje królowi syryjskiemu Antiochowi IV Epifanesowi[1], po pokonaniu wojsk Lizjasza, wkroczył do Jerozolimy i dokonał oczyszczenia świątyni. Ołtarz, który został zbezczeszczony, zniszczył, a na jego miejsce wybudował nowy; sprawił nowe naczynia, ...
VideoW roku liturgicznym

Adwent z Niepokalaną

Zapraszam do odsłuchania czterech konferencji wygłoszonych w ramach rekolekcji adwentowych w parafii Matki Bożej Bolesnej we wrocławskim Strachocinie w dniach 6-9.12.2020 roku. Co mówi Biblia o Maryi? Oto cztery odsłony rekolekcyjnych refleksji. Tekst poniżej – Agata Combik (Gość Niedzielny). Czy cześć dla Maryi w Kościele katolickim jest pozbawiona podstaw biblijnych, wypływa jedynie z płytkiej czułostkowości i ludowych tradycji? O fundamentach maryjnego kultu i jego właściwych formach mówił ks. Mariusz Rosik podczas rekolekcji w parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu-Strachocinie. Uczestnicy cyklu ...
W KościeleW roku liturgicznym

Pięć talentów

Zarówno listopadowa zaduma nad życiem i śmiercią, jak i klimat kończącego się już roku liturgicznego (niedługo rozpoczynamy Adwent), skłania nas do podsumowań. W czytaniach dzisiejszej liturgii Słowa Bożego powraca niczym echo motyw ostatecznego spotkania z Chrystusem. Św. Paweł napomina Tesaloniczan: „Dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy”. W Ewangelii natomiast słyszymy przypowieść, której symbolikę łatwo rozpoznać: gospodarz to Chrystus, słudzy, którzy otrzymują talenty – to każdy z nas, powrót pana – to paruzja lub nasze odejście z tego świata, ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Jezus głosi błogosławieństwa

Materiał zarejestrowano, gdy Asia Bibi przebywała jeszcze w Pakistanie i wciąż nie było wiadomo, czy uda jej się ocalić życie. Dziś jest już wolna i – jak donoszą media – przebywa najprawdopodobniej wraz z całą rodziną w Kanadzie.
Strona z Pisma ŚwiętegoW roku liturgicznym

Mojżesz i Eliasz przy przemienieniu

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela” (08.03.2020) Uważny czytelnik sceny przemienienia Jezusa bez wysiłku odnajdzie w niej wiele elementów łączących ją z wyjściem Izraelitów z Egiptu i ich czterdziestoletnią wędrówką przez pustynię. Po pierwsze, jest góra, a w mentalności Izraelitów symbol góry niemal zawsze przywodził na myśl Synaj, gdzie naród wybrany otrzymał Dekalog. Po drugie postać Jezusa jaśnieje ogromnym światłem, podobnie jak twarz Mojżesza, który schodził z Synaju po spotkaniu z Bogiem. Po trzecie jest obłok, jak ten, który prowadził orszak Izraelitów ...
W KościeleW roku liturgicznym

Chrześcijanie dla lwa

Briton Riviere, „Odpowiedź Daniela królowi” Jeżeli Tyber sięga murów, a Nil nie nawadnia pól, jeżeli niebo jest nieruchome, a ziemia drży, jeżeli panuje głód czy zaraza, rozlega się krzyk: »Chrześcijanie dla lwa!«. Co, wszyscy dla jednego lwa? Z dzieła Tertuliana „Apologetyk” Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Pomimo drzwi zamkniętych

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Wielkanocną Polub stronę na Facebook II W A II W B II W C
W roku liturgicznym

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Polub stronę na Facebook NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA A NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA B NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Pierwszego dnia po szabacie

Komentarz do Ewangelii na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Polub stronę na Facebook NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA A NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA B NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA C
W roku liturgicznym

Wielka Sobota

Polub stronę na Facebook WIELKA SOBOTA  
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Co się wydarzyło w Betanii?

fot. G. Pazdro Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Co się wydarzyło przy Siloe?

Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Przy studni Jakuba

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Bliżej nieba. Przemienienie

Komentarz na II Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik
W KościeleW roku liturgicznym

Czas pustyni

Jezus, Karol de Foucauld, Antoine de Saint Exupéry – co łączy te postacie? Umiłowanie pustyni. Przed rozpoczęciem swej publicznej działalności Jezus czterdzieści dni przebywał na pustyni, gdzie wśród modlitw i postów przygotowywał się do swej misji. Gdyby hipotetyczny wędrowiec dysponował czasem i nie zamierzał iść najkrótszą drogą z Jerozolimy do Jerycha, znaleźć by się mógł na Górze Kuszenia, Dżabal Quruntul. Trzy pokusy i trzy zwycięstwa Syna Bożego. Przemądrzali poszukiwacze mitów twierdzą, że również i dziś zamiana kamienia w chleb wydaje ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Potyczki z diabłem

Komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Nie stawiać oporu złemu?

Komentarz do Ewangelii na VII Niedzielę w ciągu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Antytezy. Moc słowa Jezusa

Komentarz do Ewangelii na VI Niedzielę w ciągu Roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik  
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Miasto, światło, sól

Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę w ciągu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Znak sprzeciwu

Komentarz do Ewangelii na Święto Ofiarowania Pańskiego Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik (fot. wikipedia) Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Zostawili wszystko

Komentarz do Ewangelii na Niedzielę Słowa Bożego – III Niedzielę w ciągu roku A. Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
AudioSłowo blisko CiebieW roku liturgicznym

Słowo blisko Ciebie

Z Magdaleną Ludwiną ze wspólnoty Hallelu Jah i ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wice-moderatorem Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej rozmawia Adrianna Sierocińska Chcesz przeczytać całe Pismo święte, ale nie wiesz, jak się za to zabrać i wytrwać w swoim postanowieniu? Wspólnota Hallelu Jah zaprasza do włączenia się w program „Słowo blisko ciebie”. Posłuchaj: Listen to Słowo blisko Ciebie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Inicjatywa zakłada przeczytanie Biblii w 3 lata i 8 miesięcy. Program przewiduje czytanie jednego rozdziału Pisma świętego ...
W KościeleW roku liturgicznym

Rośnie apetyt na Biblię

Czy przeczytałeś choć raz w życiu całe Pismo św.? Wiesz jak się do tego zabrać? O Niedzieli Słowa Bożego dla obchodzonej po raz pierwszy w Kościele 26 stycznia i jednej z inicjatyw jej towarzyszących dla „Gościa Niedzielnego” mówi wrocławski biblista ks. prof. Mariusz Rosik. Agata Combik: Papież Franciszek ustanowił III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Napisał o tym w liście ogłoszonym 30 września 2019 r. – w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima. Cóż to za list? Ks. Mariusz Rosik: Nosi ...
W KościeleW roku liturgicznym

Czy niedziela jest szabatem?

Najwcześniejszy tekst chrześcijański świadczący o obchodach niedzieli znajdujemy w Pierwszym Liście do Koryntian. Jest to końcowy fragment listu, w którym Paweł zachęca do zbiórki na rzecz chrześcijan w Jerozolimie. Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem dla Tygodnika „Niedziela” rozmawia Agnieszka Bugała Czy niedziela jest szabatem? – Jak powinniśmy, jako katolicy, rozumieć hasło z Księgi Wyjścia „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować”? – Temat tegorocznego Dnia Judaizmu z pewnością ma zwrócić uwagę na fakt, że zwyczaj świętowania niedzieli wywodzi się ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Oto Baranek Boży

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę w ciągu roku A
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Dokąd gwiazda prowadziła

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego: http://mariuszrosik.pl/?p=14533 OBJAWIENIE PAŃSKIE
VideoW roku liturgicznym

Nowe stworzenie – światłość prawdziwa

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Link: tutaj. II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
VideoW roku liturgicznym

Nadano Mu imię

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Bożej Rodzicielki. Link: tutaj. UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI
VideoW roku liturgicznym

W cieniu piramid

Komentarz do Ewangelii na Niedzielę Świętej Rodziny – link: tutaj. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY A
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Nadano Mu imię Jezus

Bazylika Narodzenia Pańskiego, Betlejem (fot. G. Pazdro) Komentarz do Ewangelii na Boże Narodzenie: link – tutaj. BOŻE NARODZENIE
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Głos znad Jordanu

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Adwentu roku A  
VideoW roku liturgicznym

Posłał Bóg anioła

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik) NIEPOKALANE POCZĘCIE
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Król wywyższony

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

I Pan zapłakał…

Komentarz do Ewangelii na XXXIII Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Bóg żywych

Komentarz do Ewangelii na 32 Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Celnik na drzewie

Komentarz do Ewangelii na 31 Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Faryzeusz i celnik

Komentarz do Ewangelii na XXX Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Wdowy i sędziowie

Komentarz do Ewangelii na 29 Niedzielę w ciągu roku C
W KościeleW roku liturgicznym

Zaniedbany Skarb Kościoła

fot. M. Rosik Szkaplerz – dwa prostokątne kawałki sukna połączone sznurkiem, albo ozdobną tasiemką. Na jednym naszyty obraz Serca Pana Jezusa, na drugim Serca Maryi. Czasem to obrazek z chwili objawienia – św. Szymon Stock klęczy a Matka Boża, jak zapracowana mama, na jednej ręce trzyma małego Jezusa a drugą wręcza Szymonowi sznureczki z kawałkami Jej płaszcza. Przyjmując szkaplerz to pod ten płaszcz chowamy się przed zakusami złego. Biblista ze szkaplerzem – Szkaplerz noszę od 35 lat – mówi ks. ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Uroczystość Bożego Ciała. Geneza

Ołtarz adoracyjny w Milk Grotto, Betlejem (fot. M. Rosik) Posłuchajcie o pochodzeniu i znaczeniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wszystko dzięki życzliwości Piotra Czyszkowskiego. Zapraszam! NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Z krzyżem

Komentarz do Ewangelii na XII Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Na trzy

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Trójcy Świętej roku C Link: tutaj TRÓJCY ŚWIĘTEJ C
VideoW roku liturgicznym

Przyjdź!

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego roku C VII W C ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO C
W KościeleW roku liturgicznym

Trzeciego dnia

Festiwal nazywał się „Odnowienie”. Trwał kilka dni, a jego kulminacją było stadionowe spotkanie z Nickiem Vujicicem 2 czerwca 2019 roku. To właśnie wtedy nazwa okazała się nieco nietrafiona. Odnowienie sugeruje reparację, naprawę, oczyszczenie i renowację czegoś starego. Tymczasem dla tysięcy ludzi nie chodziło o odnowienie. Chodziło o zupełnie nowy początek! Początek świadomego życia w przyjaźni z Jezusem. Piszę post trzeciego dnia po tych wydarzeniach. Vujicic nie jest katolikiem. Z całą pewnością grubo ponad dziewięćdziesiąt procent osób obecnych na stadionie ochrzczonych ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Wstąpił

Komentarz do Ewangelii na VII Niedzielę Wielkanocną roku C – Wniebowstąpienie Pańskie WNIEBOWSTĄPIENIE C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Parakletos

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na VI Niedzielę Wielkanocną roku C VI W C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Dlaczego nowe?

Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Wielkanocną roku C V W C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Dobry

Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Wielkanocną roku C IV W C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Nadanie prymatu

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Wielkanocną roku C III W C
AudioW KościeleW roku liturgicznym

Tajemnice Wielkiej Nocy w „Dwójce” PR

fot. M. Rosik Męka, śmierć i nadzieja. Tajemnice Wielkiej Nocy  – Nie wiemy, jak zmartwychwstanie wyglądało, bo nikt nie był jego świadkiem. Znamy jedynie opowiadania o pustym grobie i ukazywaniu się Jezusa powstałego z martwych uczniom i bliskim. Na bazie tych opisów możemy dokonać rekonstrukcji tego wydarzenia – mówił w Dwójce ks. prof Mariusz Rosik. Najpierw męka, później zadziwienie, a na końcu wielka radość! Wszystkie emocje w jednym wydarzeniu… Opisy w Ewangeliach na pierwszy rzut oka wydają się nam dość oszczędne ...
W KościeleW roku liturgicznym

10 przykazań uczestnika Eucharystii

Na początek trochę etymologii. Nie-dziela to dzień, w którym się nie działa, czyli nie podejmuje ciężkich prac. Dlaczego? Niech pomogą nam językoznawcy. Po rosyjsku niedziela to woskriesjenie, czyli zmartwychwstanie. Sunday to dzień słońca, przecież to Jezus jest „z wysoka wschodzącym Słońcem”. Włoskie domenica wskazuje na łacińskie Dominus (Pan), bo to dzień Pański. Po hebrajsku wreszcie to dzień kadosz – święty, czyli całkowicie inny niż wszystkie. Dlaczego inny? Bo jego centrum jest Eucharystia. Warto się przygotować do jej przeżywania. W sobotę wieczór ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Uzdrowiona przez przebaczenie

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Wielkiego Postu roku C V WP C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Między braćmi

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Wielkiego Postu roku C IV WP C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Na biało

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Wielkiego Postu roku C Tabor wypiętrza się na wysokość niemal sześciuset metrów w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu płaskiej Doliny Jezreel. Właśnie dlatego widoki ze szczytu zachwycają. W starożytności stanowiła znakomity punkt obserwacyjny i obronny. Nic dziwnego, że Debora wybrała ten właśnie szczyt, by z niego zaatakować Siserę, zręcznie przebijając skroń wodza wojsk nieprzyjacielskich palikiem. Tabor był także miejscem bałwochwalczego kultu, potępianego przez Ozeasza. Góra znana jest jednak przede wszystkim z przemienienia Jezusa w ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Pustynne zmagania

Komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Wielkiego Postu roku C 1 WP C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Na górze czy w dolinie?

Komentarz na VIII Niedzielę w ciągu roku C Sceniczne wprowadzenie do Kazania na górze (Mt 5 – 7) Mateusz rozpoczyna słowami: „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie” (Mt 5,1). Ta sama mowa u Łukasza wprowadzone została zupełnie inaczej: „Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu” (Łk 6,17). ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Stare czy nowe?

Dlaczego Jezusowe przykazanie miłości nazywamy nowym? Czyż nie jest tak stare, jak stare są kamienie na Synaju pamiętające Mojżesza? Czy nie zapisano go na kartach Księgi Kapłańskiej przypisywanej wyłowionemu z Nilu wybawcy Izraelitów? Czy Żydzi nie odmawiają codziennie Szema, Israel: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich” ze świadomością, że Księga Kapłańska nakazuje miłować bliźniego jak siebie samego? Dlaczego więc stare przykazanie miłości bliźniego, gdy tylko pojawia się w ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Zostawić wszystko. Czyli co?

Komentarz na V Niedzielę w ciągu roku C Na kanwie opowiadania o powołaniu pierwszych apostołów w sposób naturalny rodzi się refleksja nad naturą powołania. W języku biblijnym jest to wezwanie Boga do spełnienia powierzonej misji. Obejmuje ono wszystkie wymiary życia powołanego i ustanawia zupełnie nową jakość relacji z Bogiem. V C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Przeszedłszy, oddalił się

Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę w ciągu roku C Łukasz ewangelista kończy opowiadanie o wystąpieniu Jezusa w synagodze w rodzinnym mieście słowami: „Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się”. Co takiego było w Jezusie, że nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki?
VideoW roku liturgicznym

Jezus w synagodze

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę w ciągu roku C W opowiadaniu o wystąpieniu Jezusa w synagodze w Nazarecie (Łk 4,16-30) Łukasz kreśli program Jego zbawczej działalności. Cytaty zaczerpnięte z Iz 61,1-2 i 58,6 służą przedstawieniu Jezusa jako namaszczonego proroka, który zapowiada swą misję. Zgodnie z porządkiem liturgicznym obowiązującym w synagogach początku pierwszego wieku, po odczytaniu tekstu świętego należało go zinterpretować. III C
VideoW roku liturgicznym

Wtorkowe wesele

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę w ciągu roku C II C
W KościeleW roku liturgicznym

Antoni Pustelnik

Pustynia w Biblii jest z jednej strony miejscem doświadczania obecności Boga, z drugiej wzmożonej działalności sił zła. Ze względu na ten pierwszy czynnik mnisi, asceci i eremici wybierali pustynię jako miejsce swych duchowych wzlotów; nie mogli jednak nie brać pod uwagę pokus twórcy chaosu, który zgodnie ze swym imieniem, fabricator fragmentorum, nie pominie żadnej okazji, by wprowadzać w uładzonej duszy ciemny nieporządek. Udręczona samotność, walka z niewidocznymi siłami ciemności, często właśnie „walka w ciemno”, pokonywanie impulsów cielesnych i próba sublimacji ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Królów trzech

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego: http://mariuszrosik.pl/?p=11489 Zapisana na karcie Ewangelii scena owiana jest poświatą tajemniczości. Rozgrywa się pod rozgwieżdżonym niebem, we wschodnich – pełnych kolorów i zapachów – klimatach, co jeszcze bardziej fascynuje i zaciekawia. Ewangelista posłużył się gatunkiem literackim zwanym legendą. Legenda opisuje wydarzenia historyczne, używając bogatej symboliki, aby przekazać przesłanie ponadczasowe. Jednak legenda o trzech tajemniczych wędrowcach obrosła legendami, które nie mają nic wspólnego z Mateuszowym opowiadaniem. Jakimi? Pierwsza dotyczy tożsamości wędrowców. Niektórzy nazywają ich królami, inni ...
VideoW roku liturgicznym

O czym śniła Maryja?

Komentarz na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Oto współczesna irlandzka legenda. Maryja opowiada mężowi swój sen: „Miałam sen, Józefie. Nie rozumiem go do końca, ale wiem, że był o urodzinach naszego Syna. Ludzie przygotowywali się do nich cztery tygodnie. Dekorowali domy i kupowali nowe rzeczy. Przygotowywali dziesiątki prezentów. Ale – co dziwne – prezenty nie były dla naszego Syna. Owijali je w kolorowy papier, przewiązywali złotymi wstążkami i składali pod drzewkiem ozdobionym światłami. Wszystko wyglądało tak cudownie. Wszyscy się uśmiechali ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Rodzina święta. Czyli jaka?

Ewangelię Dziecięctwa u Łukasza zamyka opowiadanie o „objawieniu się” dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Pobyt Maryi, Józefa i Jezusa w Jerozolimie spowodowany był zwyczajem udawania się dorosłych (powyżej trzynastu lat) Żydów, trzy razy do roku (Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów) z pielgrzymką do Jerozolimy. Jeśli dystans był zbyt duży, Prawo zezwalało na jedną pielgrzymkę w roku, właśnie na święto Paschy (Łk 2,41). Choć kobiety nie były zobowiązane do takiej wizyty, często towarzyszyły swoim mężom. Celebracje paschalne trwały tydzień, natomiast każdy Izraelita ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Szczęśliwi prześladowani?

W czasie prześladowań Kościół w Jerozolimie modli się o odwagę w głoszeniu słowa ewangelii (Dz 4,24-31). Po tej modlitwie „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (Dz 4,31). Męczeństwo św. Szczepana, który był „pełen Ducha Świętego” (Dz 7,55), również naznaczone jest modlitwą. Pierwszy męczennik Kościoła najpierw polecał swego ducha Zmartwychwstałemu Panu, a następnie modlił się za swych prześladowców, którzy „sprzeciwiają się Duchowi Świętemu” (Dz 7,51).
VideoW roku liturgicznym

Głos na pustyni

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Adwentu roku C II ADWENT C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Czuwajcie i módlcie się

fot. M. Rosik Zapraszam na komentarz do Ewangelii I Niedzieli Adwentu roku C I ADWENT C
VideoW roku liturgicznym

Wszechświata Król

Edgar  Mitchell w  1971  roku, jako pilot Apollo 14, został szóstym człowiekiem, który postawił swą nogę na srebrnym globie. Astronauta tak wspomina tamte chwile: „Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, kiedy patrzyłem za  Ziemię, było  jej  niewiarygodne piękno. Nawet najbardziej spektakularne fotografie  nie  są w  stanie tego oddać. To był majestatyczny widok. Wspaniały niebieskobiały klejnot zawieszony na  tle atłasowego nieba. W punkcie kulminacyjnym tego przeżycia obecność  Boga stała się niemal namacalna i zdałem sobie sprawę, że to On jest Królem Wszechświata”. Nie potrafimy wyznaczyć granic ...
VideoW roku liturgicznym

Apokalipsa. Przeżyjemy?

fot. M. Rosik We współczesnej teologii coraz bardziej uwiarygadniają się dwie powiązane ze sobą hipotezy: hipoteza wyboru podstawowego oraz hipoteza ostatecznej decyzji. Pierwsza z nich, określana łacińskim terminem optio fundamentalis, głosi, iż każdy człowiek przez wybory moralne dokonywane w ciągu całego życia wytwarza w sobie podstawowe nastawienie ku dobru lub ku złu. Jeśli ktoś zasadniczo stara się wybierać dobro i unikać grzechu, to nawet gdy czasem upada, jego sumienie wciąż pozostaje ukierunkowane ku dobru. Jeśli natomiast ktoś zupełnie świadomie, z ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Wdowa kontra faryzeusze

Święty grzeszy i ze skruchą powstaje z upadku. Perfekcjonista unika najmniejszej niedoskonałości, którą mogliby dostrzec inni. Święty koncentruje się na miłości ku innym, dostrzegając z daleka ich potrzeby i wychodząc im naprzeciw. Perfekcjonista koncentruje się na sobie, by okazać się doskonałym. To zwykła miłość własna. Święty delektuje się obecnością Boga. Lubi przebywać przed Najświętszym Sakramentem. Perfekcjonista w takiej sytuacji co chwile spogląda na zegarek sądząc, że Bóg wciąż spogląda na jego niedoskonałości. Uczeni w Piśmie okazali się perfekcjonistami. Uboga wdowa ...
VideoW roku liturgicznym

Kochać jak Jezus? Czyli jak?

Jezus okazywał miłość w sposób bardzo zróżnicowany. Gdy spotykał ludzi dobrej woli, ludzi, którzy się nawracali i chcieli żyć blisko Boga, okazywał im swoją czułość i delikatność. Nawracającej się cudzołożnicy mówił: „Ja cię nie potępiam” (J 8,11), i żeby jej nie zawstydzić, nie patrzył jej w oczy, lecz pisał palcem po ziemi. Garnących się do słuchania Jego nauki mówił: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12,37). Brał w objęcia dzieci i błogosławił ...
VideoW roku liturgicznym

Święty? Czyli kto?

W 1917 roku we Wrocławiu ukazała się książka Rudolfa Otto, należąca do klasyki badań nad świętością. Nosi ona tytuł Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych). Idea świętości zaproponowana przez Otto, niemieckiego fenomenologa, religioznawcę i teologa, kształtowała się nie tylko w oparciu o systematyczne badania religioznawcze, ale zasadza się także na osobistym doświadczeniu autora, zdobytym podczas podróży do Indii, Japonii, ...
W KościeleW roku liturgicznym

Październikowe Ave Maria

Z biblistą ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia Agnieszka Kępowicz O Pozdrowieniu Anielskim wiele już powiedziano i napisano. Dla niektórych chrześcijan jest to najważniejsza modlitwa. Czym jest ona dla Księdza?Jakie przywołuje skojarzenia? – Zazwyczaj pierwszym arcydziełem, które przykuwa uwagę wchodzących głównymi drzwiami do Bazyliki Watykańskiej jest Pieta Michała Anioła, rzeźba, której kopia znajduje się także w kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Gwarantem umowy zawartej pomiędzy genialnym, dwudziestoczteroletnim wówczas rzeźbiarzem a kardynałem Jeanem de Bilhères de Lagraulas, był rzymski kupiec Jakub Galo, który ...
W KościeleW roku liturgicznym

Konsekracja nowych świątyń

Być może na wakacyjnych szlakach przyszło nam spotkać – zwłaszcza w Niemczech czy Francji – opustoszałe kościoły lub świątynie zamienione w sale kinowe lub markety. Na szczęście w wielu miejscach Polski i nieco na wschód lub południe wciąż powstają nowe kościoły. Są jeszcze w budowie, a po jej zakończeniu czeka je obrzęd konsekracji. Czym jest? Po długim spacerze krzyczącymi ulicami Manhattanu chłód wnętrza katedry św. Patryka, zagubionej ze swymi dwiema strzelistymi wieżami pośród przytłaczających ją drapaczy chmur, okazuje się niczym ...
W KościeleW roku liturgicznym

Święta liturgiczne w czasie urlopu

Maryja i Jan pod krzyżem Chrystusa, nad wejściem do zakrystii w katedrze w Segowii, Hiszpania Nikt nie ma wątpliwości, że katolicy obowiązani są do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii. Wielu jednak nie do końca zdaje sobie sprawę, które z innych dni świątecznych są tzw. świętami obowiązującymi, czyli takimi, w których również należy dopełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. Otóż świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, jest w czasie wakacji uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia). W tym dniu katolicy zobowiązani ...
W KościeleW roku liturgicznym

Przemienił się wobec nich

Mateusz zauważa, że wydarzenie, które według tradycji rozegrało się na górze Tabor, odbyło się „po sześciu dniach”. Owe sześć dni minęło zapewne od wyznania Piotra pod Cezareą Filipowi; tam Piotr uznał w Jezusie Syna Bożego, teraz na górze przemienienia sam Bóg wyznaje synostwo Boże Jezusa. Przemienienie zostało umieszczone także w kontekście zapowiedzi męki i zmartwychwstania. Wiara uczniów mogła doznać wstrząsu po oznajmieniu Jezusa, że idzie do Jerozolimy, aby tam cierpieć i ponieść śmierć. Dlatego uczniowie potrzebowali wzmocnienia w wierze. Właśnie ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Obecny w Chlebie

fot. archiwum M. Rosik Tradycja głosi, że w 1263 roku pewien czeski ksiądz podróżował z pielgrzymką do Rzymu, mając nadzieję, że w Wiecznym Mieście uda mu się wyzbyć wątpliwości co do możliwości przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Pańską podczas Eucharystii. Zatrzymując się w swej podróży w pobliżu miejscowości Lago di Bolsena, odprawiał Mszę św. Właśnie wtedy z Hostii zaczęła kapać Krew na leżący na ołtarzu lniany korporał. Materiał przesłano do Urbana IV, który w tym właśnie czasie ...
W KościeleW roku liturgicznym

Dwadzieścia pięć

„Nasze życie jest darem Bożym. Powinniśmy uczynić z niego coś dobrego. Wiele jest sposobów dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Jeżeli dzisiaj mówię wam o całkowitym poświęceniu się Bogu w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w życiu misjonarskim, to dlatego, że wielu z was Chrystus wzywa do tej nadzwyczajnej przygody. On potrzebuje, chce potrzebować waszej inteligencji, waszych sił, waszej wiary, waszej miłości, waszej świętości. Jeżeli Chrystus wzywa was do kapłaństwa, to dlatego, że On chce pełnić ...
W KościeleW roku liturgicznym

Tydzień Biblijny

Dla wrocławskiej „Niedzieli” Gdzie jest Twoja Biblia? Za szybą, aby się nie zakurzyła? Czy może właśnie zakurzona na bibliotecznej półce pomiędzy przewodnikiem Pascala po Grecji a książką kucharską? A może dokładnie nie wiesz? Pamiętasz tylko, że gdzieś tu była… A może zwyczajnie nie masz osobistego egzemplarza? Gdy na wykładzie z Nowego Testamentu proszę studentów o otwarcie Ewangelii, niemal połowa sięga po… telefon. Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał: „Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo ...
W KościeleW roku liturgicznym

Ostatnia Wieczerza – w czwartek czy piątek?

Pomiędzy Janem ewangelistą i synoptykami (Markiem, Mateuszem i Łukaszem) ujawnia się wyraźna różnica co do datowania Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swymi uczniami. Według Marka (i konsekwentnie Mateusza i Łukasza) uczta ta miała miejsce w dniu, gdy zabijano baranki paschalne: „W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: ‘Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?’ […] Z nastaniem wieczora przyszedł tam Jezus razem z dwunastoma” (Mk 14, 12.17). Chodzi więc o wigilię święta Paschy, czyli ...
AudioW KościeleW roku liturgicznym

Wielki Post. I co z tego … wynika?

Gdy Jezus pojawił się w okolicach Jeziora Galilejskiego, nawoływał zgromadzony tam lud: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Wezwanie to często daje się usłyszeć w okresie Wielkiego Postu. Nawrócenie O Franciszku Salezym opowiada się taką anegdotę: gdy okrył się już sławą świętości, pewnego razu przyszła do niego arystokratka z pytaniem: „Co mam zrobić, aby naprawdę się nawrócić?”. Franciszek spojrzał na nią przenikliwie i rzekł: „Proszę ciszej zamykać drzwi”. Bo nawrócenie często rozpoczyna ...
W KościeleW roku liturgicznym

Od Słowa do życia

W miesięczniku liturgicznym „Od SŁOWA do ŻYCIA” w miesiącu lutym zamieszczono komentarze do czytań autorstwa ks. Mariusza Rosika. W czasopiśmie znajdą Państwo teksty liturgiczne Mszy Św. na każdy dzień, a także kilka pytań do refleksji na temat Słowa Bożego. Zapraszamy również na stronę www.odslowadozycia.pl, gdzie przeczytać można komentarze do czytań mszalnych na każdy dzień miesiąca.
W KościeleW roku liturgicznym

Świąteczne nieporozumienia

Rozmowę dla wrocławskiej „Niedzieli” prowadzi Adrianna Sierocińska Mit narodzin Jezus urodził się kilka lat przed swoim narodzeniem i nie musiało to być w grudniu. Data Jego narodzin – 25 grudnia – nie jest datą historyczną i przypuszczalnie wiązała się z próbą wyeliminowania pogańskiego święta obchodzonego w dniu przesilenia zimowego. Jeśli chodzi o rok, w błąd wprowadził nas Dionizy Mniejszy. Na przełomie V i VI papież o imieniu Jan zlecił Dionizemu Mniejszemu obliczenie, kiedy urodził się Chrystus. Punktem początkowym, datą wstępną, ...
W KościeleW roku liturgicznym

Kiedy urodził się Jezus?

Rozmowa z red. Joanną Grabowską „I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2, 10-12) – Kiedy było to „dziś” z anielskiego zwiastowania? – Jezus urodził się w 7 lub 6 roku przed Chrystusem. Właśnie tak! Zdaję sobie sprawę z paradoksu zawartego w takim stwierdzeniu, ale dzisiejszy stan wiedzy dowodzi, że mnich żyjący na przełomie V ...
W KościeleW roku liturgicznym

Boże Narodzenie okiem biblisty (II)

fot. Agnieszka Bugała Ciąg dalszy rozmowy dla oławskiego „Głosu Apostołów” prowadzą ks. Janusz Gorczyca i Piotr Wróbel. Redakcja: – Co jeszcze badania naukowe korygują w naszym wyobrażeniu o narodzeniu Pana Jezusa? Ks. M. Rosik: – W Ewangelii Mateusza czytamy: „Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,18-19). Większość z nas ...
W KościeleW roku liturgicznym

Boże Narodzenie okiem biblisty (I)

Z oławskiego pisma „Głos Apostołów” (część pierwsza) Z ks. M. Rosikiem rozmawiali ks. Janusz Gorczyca i Piotr Wróbel. Redakcja: – Gdzie lepiej przeżywa się Boże Narodzenie: w Polsce, w bardzo słowiańskiej atmosferze, czy tam, gdzie judaizm z islamem przeplata się z chrześcijaństwem, często mocno komercyjnym? Ks. Mariusz Rosik: – Najtrudniejsze Boże Narodzenie przeżyłem właśnie w Izraelu. Nie obchodzi się tam wigilii, która jest wyłącznie polskim zwyczajem. Mogłem się o tym przekonać studiując w jerozolimskiej filii Papieskiego Instytutu Biblijnego „Biblicum” w ...
AudioW KościeleW roku liturgicznym

Tuż przed spotkaniem Oblubieńca

Pewnej nocy pod rozgwieżdżonym niebem w górach Judy rozegrała się ta niezwykła w swej prostocie scena, która zmieniła bieg historii świata. Bóg uśmiechnął się do człowieka i otworzył niebo. Jezus narodził się wśród nas. Ciepło matczynych dłoni pokonało chłód skalnej groty. A później wszystko potoczyło się już szybko: śpiewy aniołów, pokłon pasterzy, jasna łuna na niebie i dary wędrujących królów. Bóg zamieszkał wśród ludzi. Z Adrianną Sierocińską rozmawiamy o liturgii Słowa 21 grudnia. Listen to Boże Narodzenie tuż tuż # ...
AudioW roku liturgicznym

O narodzinach Mesjasza

Tylko od nas – od naszych pragnień, postanowień i dążeń – zależy, czy Jezus narodzi się i pozostanie w naszych sercach. Nam nie objawił się anioł z nieba. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich. Bóg jednak rodzi się właśnie dla nas. Dla mnie. O ewangelijne narracje o narodzinach Jezusa pyta Patrycja Jenczmionka-Błędowska. Listen to O narodzinach Mesjasza byOrygenes+ on hearthis.at   
W KościeleW roku liturgicznym

Sakramenty – przestrzeń spotkania z Bogiem

Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób absolutnie pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje subiektywne odczucia, gdyż właśnie taka jest natura siedmiu ustanowionych przez Chrystusa znaków. Przyjąć Bożą łaskę płynącą z sakramentu można na tyle, na ile otwarte jest nasze serce, jednak w sposób obiektywny łaska ta zawsze jest udzielana. Grecki ...
W KościeleW roku liturgicznym

Eucharystia – Sakrament przemiany

fot. M. Rosik Nablus w Samarii to miasto nowoczesne, położone kilkadziesiąt kilometrów na północ od Jerozolimy. Otaczają je łagodne wzgórza pokryte zielenią. Za czasów Jezusa nosiło nazwę Sychem. Zostało zniszczone w 72 roku z rozkazu Tytusa, a zamieszkujący je Żydzi ulegli rozproszeniu. Na ich miejsce przyszli rzymscy koloniści. W tym właśnie mieście przyszedł na świat ok. 100 r. w rzymskiej rodzinie arystokratycznej człowiek znany z niezwykłej dociekliwości w poszukiwaniu prawdy. Zdobył wszechstronne wykształcenie, przebadał dogłębnie filozoficzne systemy: Platona, Arystotelesa, Pitagorasa, ...
AudioKonferencjeW roku liturgicznym

Czy Jezus musiał umrzeć?

Św. Tomasz z Akwinu twierdził, że wystarczyłaby jedna przelana kropla krwi Chrystusa, aby dokonać dzieła zbawienia. Inni sądzili, że nawet to nie byłoby potrzebne, gdyby Bóg postanowił inaczej. Dlaczego więc Jezus umarł na krzyżu? Listen to Czy Jezus musiał umrzeć? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioKonferencjeW roku liturgicznym

Misterium mortis

To prawda niezwykle trudna, prawda o tym, że Chrystus uczy nas akceptacji śmierci. Trudna, gdyż On sam miał trudności z akceptacją swej śmierci. Modlił się w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. Ostatecznie jednak zgodził się na nią. A czy mógł się nie zgodzić? Owszem, mógł. W historii teologii zastanawiano się w pewnym czasie, czy Chrystus mógł nas zbawić na innej drodze, nie przez śmierć. Okazuje się, że mógł. Dlaczego więc wybrał śmierć? Z miłości do ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (1)

W 1917 roku we Wrocławiu ukazała się książka Rudolfa Otto, należąca do klasyki badań nad świętością. Nosi ona tytuł Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych). Idea świętości zaproponowana przez Otto, niemieckiego fenomenologa, religioznawcę i teologa, kształtowała się nie tylko w oparciu o systematyczne badania religioznawcze, ale zasadza się także na osobistym doświadczeniu autora. Człowiek doświadcza fascinosum et tremendum, gdy zdaje ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (2)

Świątynia jerozolimska była wyjątkowym miejscem spotkania świętości Boga i czystości człowieka. Architektura świątyni odzwierciedlała głębokie przekonanie Żydów o obecności Boga (Šekînāh) w Miejscu Najświętszym. W całym kompleksie sakralnym wyróżniano koncentryczne sfery ustopniowanej świętości. Poszczególne stopnie przedstawiały się następująco: w samym centrum przybytku znajdowało się Miejsce Najświętsze – mieszkanie Boga. Przylegało ono do Miejsca Świętego. Kolejne kręgi ustopniowanej świętości to dziedzińce. Na dziedzińcu kapłańskim mogli przebywać jedynie kapłani i lewici. Na dziedziniec mężczyzn mieli wstęp jedynie Izraelici. Osobno wystawiono dziedziniec dla ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (3)

W perspektywie nowotestamentalnej daje się zauważyć zdecydowane przesunięcie akcentu z czystości rytualnej na moralną. Świętym jest ten, kto się uświęca poprzez wysiłek podejmowany w sferze wyborów etycznych. W ten sposób upodabnia się do Chrystusa, który jest święty. W ten sposób podobnie jak Chrystus staje się „świątynią”: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1Kor 3,16). http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/biblia_cz4.mp3
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (4)

fot. M. Rosik Idea zniesienia w Chrystusie granicy pomiędzy sacrum a profanum – doczekała się na kartach Nowego Testamentu kilku obrazów. Warto wspomnieć w tym kontekście o pięciu z nich: otwarcie się nieba podczas chrztu Jezusa w Jordanie (Mk 1,9-11), ukrzyżowanie Jezusa poza miastem (Hbr 13,10-14), rozdarcie zasłony przybytku (Mk 15,38), obraz zasłony okrywającej twarz (2Kor 3,14-16) oraz wizja otwierającej się niebiańskiej świątyni (Ap 11,9). http://rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/biblia_cz3.mp3
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (5)

Wyznawcy judaizmu biblijnego rozumieli świętość Boga jako Jego transcendencję i nieprzystępność. Ponieważ termin qādôš etymologicznie wywodzi się z rdzenia oznaczającego czystość, stąd ideę świętości Boga złączono z wymogiem czystości rytualnej i moralnej tych, którzy chcą się do Boga zbliżyć. Uprzywilejowanym miejscem spotkania świętości Boga i czystości człowieka stała się instytucja świątynna. Myśl teologiczna autorów Nowego Przymierza przenosi atrybuty świątyni na samego Chrystusa. To w nim spotyka się boska świętość i ludzka czystość, przy czym czystość ta ma zdecydowanie charakter moralny, ...
AudioW roku liturgicznym

Po tamtej stronie życia

Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. Ale nigdy nie może na to przystać, kiedy chodzi o tych, w których dojrzał blask piękna, dobra, o tych, których kochał. Z pewnością prawdą jest, że człowiek nigdy nie chciałby utracić tych, których kocha i pragnie być z nimi również w wieczności. Ale prawdą jest również to, że człowiek zatroskany jest także o swoją wieczność, czy ...
AudioW roku liturgicznym

Jednomyślni w modlitwie

Gdy Duch Święty zstępuje na rodzący się Kościół, przynagla wiernych do głębokiego życia modlitewnego. Co więcej, jest to modlitwa wspólnotowa. Co się dzieje, gdy wierzący w Chrystusa trwają jednomyślnie na modlitwie? http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/jednomyslni_w_modlitwie.mp3
AudioW roku liturgicznym

Trwali w nauce apostołów

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest nauczanie apostołów i ich następców. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_01.mp3
AudioW roku liturgicznym

Trwali we wspólnocie

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny są więzy wspólnotowe. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_02.mp3
AudioW roku liturgicznym

Trwali w łamaniu chleba

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest Eucharystia. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_03.mp3
AudioW roku liturgicznym

Trwali jednomyślnie na modlitwie

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest modlitwa. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_04.mp3
AudioW roku liturgicznym

Tajemnica Wielkiego Piątku

Bazylika Grobu Pańskiego (fot. M. Rosik) Dobra Nowina przyniesiona przez Jezusa głosi, że Bóg pragnie szczęścia człowieka. Miłość, którą Bóg ukochał świat jest tak szeroka, że ogarnia każdego człowieka we wszystkich jego doświadczeniach. Jednak sytuacja grzechu, w której znajduje się człowiek uniemożliwia lub utrudnia spotkanie z miłującą obecnością Ojca. W perspektywie napięcia: miłość Boga – grzech człowieka, spotkanie z Jezusem, który żyje i działa w Kościele i świecie okazuje się wyzwalające. Właśnie przez Niego mamy dostęp do Ojca i możemy ...
AudioW roku liturgicznym

Tajemnica Wielkiej Soboty

fot. M. Rosik Tuż przed naszą erą, a także u początków czasów chrześcijańskich w Palestynie stosowano praktycznie dwa rodzaje grobów: były to groby kopane w ziemi, oraz groby drążone w skale na wzór izby. Wchodząc do nich, należało się pochylić. Niekiedy zawierały przedsionek, który prowadził do kilku komnat grobowych. W komnatach znajdowały się kute w kamieniu ławy, na których kładziono namaszczone balsamem ciała zmarłych. Uboższe groby zamykano sposobem murarskim, bogatsze zaś zastawiano kamieniem. Zamknięcie grobu miało chronić spokoju zmarłych między ...
AudioW roku liturgicznym

TAJEMNICA NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Patrząc na Zmartwychwstałego Maria Magdalena pomyślała: „To ogrodnik”. Czy to przypadek? Nie! Ewangelia Jana pełna jest symboliki. Ogród to również symbol. Jezus ukazuje się po swym zmartwychwstaniu jako ogrodnik, bo chce oschłą i pozbawioną życia duszę zamienić w kwitnący ogród. Scena ta uświadamia nam, że życie bez Boga jest pustynią – szarą, smutną, bez wody i bez życia. Pustynią, na której nikt nie słyszy wołania człowieka. Pustynią, na której doskwiera samotność. Jezus zmartwychwstał, aby wyschłą i pustą duszę człowieka zamienić ...
AudioW roku liturgicznym

W poszukiwaniu grobu Jezusa

Poza Bazyliką Grobu Pańskiego w Jerozolimie do „grobu Jezusa” pretenduje także „grób w ogrodzie”, położony niedaleko Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej. Generał Charles Gordon był neofitą, gdy w 1883 roku zabrał się za poszukiwanie grobu Jezusa. Lokalizacja grobowej pieczary w tradycyjnym miejscu, na którym stanęła bazylika, nie przekonywała go. Wpadł na pomysł dość oryginalny, kreśląc plan Jerozolimy. Skoro grób Jezusa był na Golgocie, czyli w Miejscu Czaszki – myślał – oznacza to, że plan miasta musi przybrać kształt ludzkiego szkieletu. ...
AudioW roku liturgicznym

CZY OSTATNIA WIECZERZA BYŁA UCZTĄ PASCHALNĄ?

Ostatnia Wieczerza, którą Jezus pożył ze swymi uczniami, miała charakter uczty paschalnej. Jezus jednak wprowadził pewne zmiany do ogólnie przyjętego rytuału. Choć każdy z uczestników wieczerzy paschalnej miał przed sobą swój własny kielich, Jezus bez wątpienia podaje uczniom swój kielich. Gest ten stanowi novum wprowadzone w przebieg wieczoru paschalnego. Kolejne novum, które Jezus wprowadził w ustalony porządek rytuału, to pominięcie czwartego kielicha. Bezpośrednio po odśpiewaniu Hallelu wraz z uczniami udał się na Górę Oliwną. Pominął ostatni kielich z tego powodu, ...
AudioW roku liturgicznym

Jak słuchać Boga?

Przez proroka Amosa Bóg zapowiadał głód na ziemi. Nie głód chleba, lecz głód słuchania słowa Pańskiego. Czy dziś spełnia się wyrocznia Amosa? Czy jesteśmy głodni słowa Boga? Oto kilka sposobów, za pomocą których Bóg wciąż mówi do swojego ludu. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sluchac.mp3
AudioW roku liturgicznym

Modlitwa

Albert Einstein nazywał modlitwę „poznawaniem myśli Boga”. Czy jesteśmy w stanie to uczynić? Czy Bóg odsłania nam rąbka tajemnicy, byśmy mogli poznać Jego myśli? Czy są jakieś konkretne praktyki, które sprawią, że nasza modlitwa okaże się skuteczna?   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/modlitwa.mp3
AudioW roku liturgicznym

Zachariasz

Wczesnochrześcijańska tradycja niemal jednogłośnie wskazuje na Ain Karem, dziś niewielkie miasteczko na zachodnich przedmieściach Jerozolimy, w połowie drogi do Betlejem. Tu waśnie stał dom, w którym Zachariasz zamartwiał się kondycją swojej niepłodnej żony, Elżbiety. Pierwszy kościół ku czci Poprzednika Pańskiego powstał w V w. Po zniszczeniach został odbudowany przez krzyżowców, jednak szybko przeszedł w ręce muzułmanów (w 1187 roku). W drugiej połowie XVII w. teren przejęli franciszkanie i odbudowali zniszczoną świątynię.  W ołtarzu głównym przedstawiono postać samego Chrzciciela, boczne dedykowane ...
AudioW roku liturgicznym

Dążenie ku szczęściu

Starożytny mędrzec Arystoteles, założyciel ateńskiej szkoły zwajen Likejon (stąd nasze „liceum”), mawiał, że szczęście człowieka nie tkwi w osiągnięciu celu, ale w samej drodze ku niemu. Jeśli porównać by tę prawdę do wspinaczki na Mont Blanc, szczęściem jest nie tyle dotarcie na szczyt, ale sama wędrówka – zmaganie się z każdym uciążliwym etapem drogi. Wymaga to pracy i wysiłku. I właśnie on czyni nas lepszymi ludźmi. Jezus mógł zamienić kamień w chleb, jednak wolał pokazać, że to ma prawdziwą wartość, ...
AudioW roku liturgicznym

Przebaczenie

Greckie słowo afiemi, które zazwyczaj tłumaczymy jako „przebaczyć”, w pierwszym znaczeniu niesie w sobie ideę „puszczenia kogoś lub czegoś wolnym”. Uwolnić kogoś lub uwolnić coś, tzn. przebaczyć. W relacji z drugim człowiekiem trzeba nam więc często uwalniać swoje serce od złości, od przykrych, złych uczuć, wtedy gdy ta druga strona żałuje popełnionego zła. Przebaczenie to ważny kamień domu, który budujemy na skale. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/przebaczenie.mp3
AudioW roku liturgicznym

Rekolekcje adwentowe – wprowadzenie

Śpiew, wino i kobiety – to hasło poprowadzi nas przez adwentowe rekolekcje. Tylko od nas – od naszych pragnień, postanowień i dążeń – zależy, czy Jezus narodzi się i pozostanie w naszych sercach. Nam nie objawił się anioł z nieba, jak Józefowi. Nie otrzymaliśmy znaku, o którym mówił prorok Izajasz do króla Achaza w pierwszej lekturze. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich. Ale jak wszyscy oni – ...
AudioW roku liturgicznym

Rekolekcje adwentowe – śpiew

Biblia odznacza się swoistym paradoksem. Jest w niej księga, w której ani razu nie pojawia się słowo „Bóg”, a jednocześnie jest to jedna z najpiękniejszych ksiąg Biblii. Pieśń nad pieśniami. To księga, która pięknymi słowami, pełnymi zapachów, kolorów i świateł opowiada o miłości kobiety i mężczyzny, o ich zauroczeniu i zakochaniu. Opowiada o ich tęsknocie. Właśnie dlatego od najdawniejszych czasów chrześcijanie w osobie oblubieńca widzieli Chrystusa, w osobie oblubienicy – Kościół. I właśnie dlatego chętnie czytano ją w Adwencie, bo ...
AudioW roku liturgicznym

Rekolekcje adwentowe – wino

Maria Roseels, w swojej książce: „Nie oczekujcie poranka”, przekazuje bardzo prostą prawdę: „Każda miłość jest związana niekiedy ze strachem, niepokojem i bólem”. I również o takich uczuciach należy mówić. Sam Jezus jest tutaj dla nas wzorem. Płakał nad Jerozolimą, płakał nad grobem swego przyjaciela Łazarza, ale zapewne cieszył się i tańczył na weselu w Kanie Galilejskiej. Potrafił wyrażać na zewnątrz swoje uczucia. Jest jednak w opowiadaniu o przemianie wody w wino przesłanie dużo głębsze…   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/rekolekcje4.mp3
AudioW roku liturgicznym

Rekolekcje adwentowe – kobiety

Przepełniony zapachem oliwek ogród był ulubionym miejscem modlitwy Jezusa. Modlitwy nocą. To tak jakby nazaretański Nauczyciel chciał dołączyć swój głos do hymnu uwielbienia, które po zmroku śpiewają Bogu zawieszone na atłasie nieba gwiazdy. Rzeczywiście w takiej scenerii przy lekkim nocnym wietrze, pośród owianych ciszą drzew, których liście wznoszą ku niebu delikatną muzykę, łatwiej się modlić. Gdy jednak tylko słońce wychyliło o świcie swą głowę zza horyzontu, Jezus rozpoczyna kolejny pracowity dzień: „o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud ...
AudioW roku liturgicznym

Postacie Adwentu – Szunemitka

„Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry!” (Pnp 2,8) – wołaniem zakochanej do dna serca dziewczyny, bohaterki biblijnej Pieśni nad pieśniami, Kościół w dniach Adwentu wypełnia swoje serce i swoje usta. Woła nim o przyjście Zbawiciela. „Niech się otworzy niebo i niech zejdzie Sprawiedliwy! Niech się otworzy ziemia, i wyda Zbawiciela!” Wołanie o spotkanie. O obecność. O bycie razem, w jedności, nierozdzielnie, na zawsze. Zapraszam do odsłuchania! http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_adwent1.mp3
AudioW roku liturgicznym

Postacie Adwentu – Jan Chrzciciel

Wystąpił na pustyni – Jan Chrzciciel wystąpił na pustyni, wzywając do nawrócenia; Jezus udał się na 40 dni na pustynię, by w duchowej walce pokonać Szatana; Izraelici 40 lat wędrowali przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Pustynia na kartach Biblii jest miejscem próby, miejscem zmagania się dobra ze złem, miejscem działania Szatana i zwycięstwa Boga. Zapraszam do odsłuchania! http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_adwent2.mp3
AudioW roku liturgicznym

Postacie Adwentu – Maryja

W jaki sposób Maryja trafiła do Nazaretu, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że udała się tam po to, by poślubić Józefa. Pod koniec VI w. nieznany z imienia pielgrzym z Piacenzy odwiedził Nazaret. W swoich zapiskach zanotował: „Żydówki są tu piękniejsze niż gdziekolwiek indziej w kraju”. Nie ma podstaw wątpić, że tak samo było sześć wieków wcześniej. Gdy anioł Gabriel pojawia się przed młodziutką Maryją, by w oznajmić Jej, iż Bóg wybrał Ją na Matkę swego Syna, nazywa Ją tajemniczym imieniem ...
AudioW roku liturgicznym

Postacie Adwentu – Józef

Józefowa historia zaufania Bogu to historia słuchania słowa Boga. Słowo spada w serce Józefa podczas ciszy nocy (Mt 2,14), gdy ustaje ludzka aktywność i otwiera się czas kontemplacji. Według tradycji sapiencjalnej to właśnie pod osłoną nocy słowo Boga wkracza potężnie w ludzką historię: „Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy… runęło pośrodku zatraconej ziemi” (Mdr 18,14-15). Gdy słabną siły człowieka znużonego pracą i wszelka broń, którą walczy ...
AudioW roku liturgicznym

Wielki Czwartek – wprowadzenie biblijne

Eucharystia  nazywana jest Ucztą Miłości.  Jezus,  którego miłość do człowieka zaprowadziła aż na krzyż  staje się obecny pośród nas pod postaciami Chleba i Wina. Zaprasza  do  udziału  w  tej  uczcie  wszystkich: zarówno tych, którzy żyją blisko Niego, jak i tych, których grzech oddziela od Boga;  zarówno  przyjaciół,  jak i ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. Jednym  i  drugim  pragnie  udzielić  swych darów. Pragnie,  abyśmy  zaczerpnęli  ze źródła tej miłości, która Jego zawiodła   na   krzyż,  a  nas  prowadzić  może  drogami  służby potrzebującym. ...
AudioW roku liturgicznym

Wielki Piątek – wprowadzenie biblijne

Wrocławianka, alpinistka i himalaistka zarazem, Wanda Rutkiewicz, mawiała, że są w górach takie przepaści, których jeden człowiek nie potrafi pokonać, potrzebny jest ktoś drugi, kto poda linę. Bóg nie tylko podaje linę, ale przerzuca most nad przepaścią, która dzieli Go od człowieka. Mostem tym jest krzyż Chrystusa, most pomiędzy niebem a ziemią. Każdy kto wierzy w to co dokonało się na krzyżu i przyjmie dzieło Zbawienia przez wiarę, może otrzymać przebaczenie grzechów, a więc na nowo nawiązać relację z Bogiem. ...
AudioW roku liturgicznym

Wigilia paschalna – wprowadzenie biblijne

Nie ma innego rozwiązania problemu grzechu, jak tylko przyjęcie dzieła dokonanego przez Jezusa w czasie męki, śmierci i zmartwychwstania. On jest „ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,2). „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Sam Jezus stwierdza o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do ...
VideoW roku liturgicznym

Jezus Chrystus Królem Wszechświata – homilia

  Edgar  Mitchell  w  1971  roku,  jako pilot Apollo 14, został szóstym człowiekiem, który postawił swą nogę na srebrnym globie. Astronauta tak wspomina tamte chwile: „Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, kiedy patrzyłem za  Ziemię,  było  jej  niewiarygodne  piękno. Nawet najbardziej spektakularne  fotografie  nie  są  w  stanie tego oddać. To był majestatyczny widok. Wspaniały niebieskobiały klejnot zawieszony na  tle atłasowego nieba. W punkcie kulminacyjnym tego przeżycia obecność  Boga stała się niemal namacalna i zdałem sobie sprawę, że to On ...
VideoW roku liturgicznym

Jezus, Nikodem i Edyta Stein– homilia na inauguracji roku akademickiego ...

Edyta Stein przyszła na świat 12 października 1891 roku, jako najmłodsze dziecko państwa Stein. Jej fascynującej i dramatycznej drogi odkrywania wiary chrześcijańskiej, drogi która prowadziła poprzez porzucenie judaizmu i ateizm (bądź przynajmniej agnostycyzm), poprzez refleksję psychologiczną i filozoficzną, poprzez doświadczenie cierpienia i dramatu wojny, nie trzeba tu przypominać. Warto natomiast wspomnieć piękne i bardzo głębokie w swej prostocie wyznanie późniejszej Teresy Benedykty od Krzyża, wyznanie, które dotyczy ateistycznego okresu jej życia: „Moje poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą”. Niech te ...
VideoW roku liturgicznym

Istota chrześcijańskiej miłości – homilia podczas Kursu Walki Duchowej

 Najpopularniejszą formą komunikacji jest dialog. Właśnie dialog stanowi łożysko, w które wpleciona została – jak drogocenna złota nić w atłasowy materiał – Jezusowa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37). Jezus rozmawia z uczonym w Piśmie, który jest zatroskany o osiągnięcie życia wiecznego. Najpewniejsza droga – tłumaczy Jezus – to zachowanie przykazania miłości Boga i bliźniego: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego” (Łk 10,27). Co jest ...
VideoW roku liturgicznym

Czy miłość jest sztuką? – rekolekcje adwentowe: Polkowice 2014

  Szczęście przyjmuje twarz osoby. Staje się osiągalne poprzez nawiązanie głębokiej relacji z drugim. Ukonkretnia się w przyjaźni i miłości. Jest to zresztą zgodne z naturą człowieka, który – jak mówił John Donne – nie jest samoistną wyspą i w pełni realizuje siebie dopiero we wspólnocie. Dopiero w relacji z drugim człowiek jest w stanie w pełni rozwinąć swoje możliwości. A ta najgłębsza relacja zwie się miłością. Ostatecznym źródłem miłości jest zawsze Bóg. „Czy miłość jest sztuką? – pytał niegdyś ...
VideoW roku liturgicznym

Cztery kroki w procesie przebaczania– rekolekcje adwentowe: Polkowice 2014

  W zakończeniu Mowy o Kościele, Jezus opowiedział przypowieść, która uczy, że nosząc w sobie żal do drugiego, nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożego przebaczenia. Pewnemu człowiekowi darowano olbrzymi dług, on jednak nie był w stanie darować swemu współsłudze małej kwoty. Jezus kontynuuje : Pan wezwał przed siebie swojego sługę i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? ...
VideoW roku liturgicznym

Jak usłyszeć Boga? – rekolekcje adwentowe: Polkowice 2014

  Św. Augustyn w Wyznaniach opowiadał pewne zdarzenie ze swojego życia, kiedy miał podjąć bardzo ważną, osobistą decyzję. Nie zdradzając, o co chodziło, mówił jednak, że długo się wahał, targały nim wątpliwości, wciąż zadawał sobie pytania i wciąż nie wiedział, co ma zrobić. Modlił się do Boga. Kiedy po raz kolejny w swych rozterkach rzucił się na kolana, by prosić Boga o pomoc i światło (a działo się to w ogrodzie przy jego mediolańskim mieszkaniu), z sąsiedniego domu usłyszał dobiegający ...
VideoW roku liturgicznym

Modlitwa źródłem życia duchowego – rekolekcje adwentowe: Polkowice 2014

Na kartach Starego Testamentu natrafić możemy na opowiadanie zawarte w Księdze Wyjścia: Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, ...