W ostatnich miesiącach miałem zaszczyt zostać recenzentem kilku znakomitych książek dotyczących Biblii lub związanych z tematyką biblijną. A ponieważ fragmenty recenzji trafiły na okładki, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do lektury!

***

I tak:

1. Ks. Sławomir Stasiak jest autorem obszernego komentarza do Listu do Rzymian (NKB VI, Częstochowa 2020). Książka ukazała się w szacownej serii „Nowy Komentarz Biblijny” i liczy niemal dziewięćset stron! W polskiej bibliografii biblijnej na pewno nie znajdziecie bardziej szczegółowej analizy poszczególnych perykop jednego z najważniejszych listów Nowego Testamentu. Możemy być dumni! Polski biblista w niczym nie ustępuje, a w wielu analizach przewyższa rzetelnością najbardziej liczących się na świecie egzegetów świata! Brawo, Sławek!

***

2. Barbara Szubert jest autorką absolutnego bestselleru na temat starożytnej Arabii. Ktokolwiek interesuje się Biblią, historią biblijną, archeologią starożytnego Bliskiego Wschodu, antyczną literaturą grecką i dawnym światem arabskim, ten nie może przeoczyć książki Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich, I, Epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna (Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2020). Gratulacje, Basia!

***

3. Jacek Konik, fascynat archeologii biblijnej, jest autorem najnowszej monografii dotyczącej odkryć qumrańskich, zatytułowanej Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e. (Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2020). Autor nie jest teoretykiem. Spędził długie miesiące w Ziemi Świętej z łopatą w ręku. Właśnie dlatego jego książka jest lekturą obowiązkową dla każdego badacza, który chciałby przedstawić najnowsze wyniki badań qumranologicznych.

***

4. Warto także zaprezentować numer czasopisma Biblical Annals dedykowany Jubilatowi, Nestorowi polskiej biblistyki, Ojcu Profesorowi Hugolinowi Langkammerowi. Ojciec Profesor właśnie ukończył 90 rok życia. Wielu znakomitych biblistów wystosowało listy gratulacyjne dla Ojca Profesora. Artykuły dedykowane Jubilatowi można przeczytać tutaj.