Za progiem Słowa

Biblioteka „Niedzieli” 316,
Częstochowa 2013, ss. 263

Opis

Niniejszy tomik został pomyślany w taki sposób, aby Czytelnik mógł towarzyszyć Jezusowi w Jego ziemskiej wędrówce od narodzenia aż do wstąpienia do nieba. Każda z krótkich refleksji osnuta jest najczęściej wokół jednego tylko zdania Ewangelii. Przez lata ukazywały się one na łamach „Niedzieli”, a teraz – zebrane razem – mogą posłużyć bardziej uporządkowanemu zaglądnięciu za próg Słowa. Zaglądnięciu – bo każda z refleksji jest zaproszeniem, by już samodzielnie ten próg przekroczyć i poprzez medytację i modlitwę zamieszkać w Biblii – domu Słowa. A dzięki temu z radością jechać swoją drogą.

Spis treści

Bliżej Słowa

Prorocze milczenie

Akatyst w domu Zachariasza

Narodzony przed narodzeniem

Świętego Józefa rozterki szczególne

Dziecięce królowanie

Stary Mojżesz na nowo narodzony

Pielgrzymka w głębiny serca

Herod, oliwa i zmartwychwstanie

Z Panem Bogiem po imieniu

Niewymierny wymiar sprawiedliwości

Muzyka trzcinowego sitowia

Kanonizacja nad Jordanem

Trochę jazzu nad Jordanem

Poczta z niebios

Pustynia – przestrzeń wolności

Na granicy światów

Cud dorastania na weselnym przyjęciu

Matczyne szepty

Wejść w skórę Boga

Synagoga na islamskiej wyspie

Sznur słowa Bożego

Bóg na wygnaniu

Zbijając gorączkę… teściowej

Pokrzyżowane plany Jezusa

Przez dach do konfesjonału

Bliźniaczki

Kraina dzieciństwa Jezusa i Kościoła

Jezus, Wieliczka i Matka Teresa

Z wyciągniętą dłonią

Czego Bóg nie potrafi?

Skalne konfiguracje

Przesuwając granice

Pieśni w tyglu huraganu

Mądrości niemądre

Boski pomysł na papieża

Lisie pałace

Ryzyko powiedzenia: tak

Z poradnika ogrodnika

Chrystus z masy perłowej

Rozterki ekonomów

Między kartkami brewiarza

Ziarna niezauważone

W Jezusowym dendrarium

Złote liście winorośli

Zaprzańcy z papieskiej rodziny

Katolicyzm w sercu Florydy

Dom w ramionach Ojca

Samarytanie w sercu Argentyny

Pochwała natręctwa

Z perspektywy wieży

Wielkoduszność pod krzewem winorośli

Zwykła pomyłka?

Płacz nad złotą monetą

Noce na Majorce

Bez względu na Boga

Na scenie antycznego teatru

Konsekwentny brak konsekwencji

Maminsynek – niemowa i dominująca matka

Duchowa laryngologia

Kolorowy szal

Gdy świat się wali

Grzechy wiatrem rozmiatane

Psychologia i łzy

Grosz za twoje myśli

Rozszerzanie filakterii – zawężanie serc

W kolejce po dziecko

W Jezusowym orszaku

Rozwodowe świętowanie

W klubie milionerów

Bezkresne przestrzenie miłości

Bez trzeciego filaru

Oto Bóg królował z drzewa

Piękno jest, by zachwycało

Świat bielą malowany

Przestrzeń przemiany

Maryi kłopoty z Jezusem?

Pozwolić Bogu być Bogiem

15 lipca dawno temu

Grzeszne życie miast?

W kościele Świętego Cudu

Wziąć sobie pustynię

Jezusowa lekcja gramatyki

Pokarm wieczności na teraźniejszość

Zarzewie konfliktu czy miłości?

Odłączyć się ku zjednoczeniu

Kompleks niższości czyli celnik na sykomorze

Miłość spóźniona?

Modlitwy bezczynne

Łódź na dnie jeziora

Plewy rzucane na wody

Podążając za echem

Zdobywając skały

Wąż w Bożej kieszeni?

Zostawić swój dzban

Pascala Pignault przypadek szczególny

Aplikacja Duch Pocieszyciel

Atrament na ścianie

Renesansowa Trójca

Wybrał katolicyzm

Kamienie modlitwą gładzone

Na zmierzwionych falach

Muzeum końca świata

Mesjasz on line

Mała wielka święta

Opierając się o kamień

Osioł i Król

Z biczem w ręku

Z berłem w ręku

Samotność Boga?

Wczoraj nawróciłem się na chrześcijaństwo

Miłosny poemat nad grobem Jezusa

Uciekając z Rzymu

Poliglota z Bożej łaski

Ryby i antropologia

Słońce znów wschodzi

Niechęć do gramatyki

Błogosławiona niewiara

On był w centrum

Posłany do posłanych

Kłopoty z matematyką i strażą pożarną

Pójdziesz dokąd nie chcesz

Orły ponad królestwami

Do niebios bez śladu na ziemi?

Jezusowa Odyseja do nieba