Ciemna strona wiary? Dobroć Boga wobec zła świata

Ciemna strona wiary? Dobroć Boga wobec zła świata
Oficyna Wydawnicza „W Misji”
Wrocław 2014, ss.102

Opis

Bóg jest artystą, a Jego płótnem jest czas i przestrzeń. Patrząc z perspektywy ludzkiej, nie jesteśmy w stanie dostrzec całości planu zbawienia, a cierpienie (zwłaszcza niezawinione) wydaje się nie mieć sensu. Dopiero z Bożej perspektywy utkana cierpieniem historia ludzkości widziana jest inaczej. Innymi słowy, zło jest tajemnicą – misterium iniquitatis. Niniejszy szkic dotyka niektórych zagadnień związanych z pytaniem o ludzkie cierpienie. Pytanie to w sercu człowieka wierzącego, zwłaszcza człowieka chcącego wierzyć rozumnie, zawsze stawiane jest w perspektywie Boga. Tego samego Boga, którego nie byle kto, bo sam Umiłowany Uczeń Pana, nazwał imieniem agape.

Spis treści

DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU

ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA

Dramat buntu aniołów

Dramat ogrodu Eden

Dramat ludzkiego grzechu

DOBROĆ BOGA WOBEC ZŁA ŚWIATA

Miłosierny i sprawiedliwy

Jezus odpowiedzią Boga

W oczekiwaniu

DOBROĆ BOGA A ZŁO ŚWIATA – KONTEKSTY

Zły Bóg Starego Testamentu?

Dlaczego cierpią niewinni?

Czy Bóg dopuszcza zło?

Czy Bóg zsyła choroby?

Czy można Bogu ofiarować cierpienie?

Dobroć Boga a istnienie piekła

ZAKOŃCZENIE

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

SPIS TREŚCI

***

PDF książki do pobrania: tutaj Ciemna strona wiary?