Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II

Dwa fakty sprawiają, że książka D’Costy zatytułowana „Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II” (Wydawnictwo „Bratni Zew”, Kraków 2022, ss. 370) jest pozycją z gatunku must read dla każdego, komu leży na sercu nie tylko dobro własnego Kościoła lokalnego, ale Kościoła jako Ciała Chrystusa w ogóle. Pierwszym jest nawiązanie i prowadzenie trudnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego zapoczątkowanego przez soborową deklarację Nostra aetate ponad pół wieku temu. Drugim – coraz większa obecność w Kościele tych, którzy sami siebie określają Ecclesia de circumcisione.

Dlaczego przymierze Boga z Izraelem jest wciąż aktualne? Czy rytuały judaizmu rabinicznego są ważne w drodze ku zbawieniu? Czy powstanie państwa Izrael to realizacja obietnicy ziemi, obietnicy danej przez Stwórcę narodowi wybranemu? Misja wśród Żydów – tak czy nie? To tylko niektóre pytania, z którymi zmaga się Autor na kartach tej książki. A do tych zmagań zaprasza Czytelnika.

Prof. Gavin D’Costa, teolog na Uniwersytecie Bristolskim i rzymskim Angelicum przeprowadza rzetelną analizę posoborowych dokumentów Magisterium Kościoła, pokazując, w jakich kierunkach może rozwinąć się refleksja teologiczna o narodzie wybranym, a wraz z nią – relacje katolicko-żydowskie. Według autora jego wnioski dają

„możliwość powolnego otwarcia się na bardziej skruszoną, pokorną, pozytywną i chętną nauki postawę w relacjach z narodem żydowskim, pamiętając, że judaizm wywodzi się z Boskiego źródła żywiącego również Kościół katolicki. Jeżeli Oblubienica Chrystusa nie zdoła rozpoznać Bożych działań widocznych w judaizmie, wówczas nie zdoła poznać samej siebie”.

Gavin D’Costa urodził się w Kenii, a jego rodzice pochodzą z Indii. Jest autorem ośmiu książek, w tym jednej z ostatnich: „Sobór Watykański II. Doktryna katolicka dotycząca Żydów i Muzułmanów”. Jego zainteresowania dotyczą teologii religii, szczególnie relacji między katolicyzmem a Żydami i Muzułmanami. Jest doradcą przy watykańskiej Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz dla rzymsko-katolickich biskupów w Anglii i Walii w sprawach związanych z innymi religiami.

Fotografia z autorem podczas promocji książki (V Konferencja Mesjańska, Tyniec, 12.11.2022)

Polub stronę na Facebook