Wokół metod egzegezy biblijnej

fot. archiwum M. Rosik

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem, Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Szkoły Doktorskiej US zaprosiło 25 maja 2022 roku wszystkich doktorantów i studentów do uczestnictwa w II Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym pt. Krytyka redakcji (Redaktionsgeschichte) i elementy innych metod badań tekstu biblijnego na podstawie wybranych przykładów.

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Doktoranci zobligowali się przed wysłuchaniem wykładu do przestudiowania pierwszego rozdziału dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Pisma Świętego w Kościele”.

Za organizację spotkania serdecznie dziękuję doktorantom Kaciarynie Bychak i Łukaszowi Paluchowi oraz ich opiekunom, ks. prof. Cezaremu Korcowi i ks. prof. Andrzejowi Dragule.

Serdecznie zapraszam do odsłuchania wykładu wokół problematyki metod badań nad Biblią.