Archeolog czyta Biblię. Historia biblijna w zarysie

Archeolog czyta Biblię. Historia biblijna w zarysie
współautor: S. Stasiak
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2011, ss. 100

Opis

Dwaj autorzy – ks. Mariusz Rosik i ks. Sławomir Stasiak – prowadzą czytelnika po najważniejszych wydarzeniach biblijnych: od początków historii zbawienia, przez historię patriarchów, początek historii pokoleń izraelskich, monarchię, niewolę babilońską, odbudowę państwa i kultu pod panowaniem Persji, helleński okres machabejski i hasmodejski, aż po czasy herodiańskie pod panowaniem Rzymu. W tej ciekawej wycieczce przez wieki bardzo pomocne są mapy, ryciny i barwne ilustracje. Tomik jest dopełnieniem wcześniej wydanej Geografii i archeologii w zarysie.

Spis treści

  1. Prolog dziejów zabawienia
  2. Historia patriarchów
  3. Początek historii pokoleń izraelskich w Kanaanie
  4. Monarchia
  5. Niewola (pod panowaniem Babilonii)
  6. Odbudowa państwa i kultu
  7. Okres machabejski i hasmonejski (pod panowaniem helleńskim)
  8. Czasy herodiańskie (pod panowaniem rzymskim)