Osiem szczęść. Całkiem inne kazania o Ośmiu Błogosławieństwach

Osiem szczęść. Całkiem inne kazania o Ośmiu Błogosławieństwach
współautor: S. Jóźwiak
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2011, ss. 109

Opis

Błogosławieństwa – ta opowieść o Bogu i człowieku, która pozwala widzieć przegraną zwycięstwem, smutek radością, ubóstwo bogactwem, ofiarę darem, śmierć życiem. Trudno nam uwierzyć, że takimi właśnie drogami idzie szczęście. A trudniej jeszcze, że to droga dla nas. Kościół przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości. W liturgii Kościoła każdego dnia poznajemy ludzi, którzy żyli przed nami i osiągnęli świętość. Święci są zwiastunami prawdziwego świata. Ich życie, realizacja drogi Błogosławieństw jest dla nas znakiem nadziei. Jeśli oni potrafili, jeśli oni szli drogami Ewangelii, drogą cichych, którzy nie podnoszą głosu, drogą miłosiernych, którzy dzielą się z innymi, drogą tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości – to my też spróbujmy!

Spis treści

Wprowadzenie

  1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie

Kliknij tytuł „Osiem szczęść. Całkiem inne kazania o Ośmiu Błogosławieństwach” lub obrazek, by pobrać PDF