Bartymeusz – ślepiec o przenikliwym spojrzeniu

Jakimi znakami wykaże się Mesjasz? Po czym będzie można Go rozpoznać? Czym potwierdzi swoje posłannictwo? Znaki, które miały towarzyszyć Mesjaszowi wymienił prorok Izajasz: Przejrzą oczy niewidomych, oczy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń, a język niemych wesoło krzyknie.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.