Ewangelia dla sceptyków

Roman Brandstaetter tak pisał o czytaniu Biblii: „każde słowo Pisma kryje tajemnicę. A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię czytać na różne sposoby. Niekiedy czytaj z mędrca szkiełkiem i okiem, badaj uważnie każde słowo tekstu, innym zaś razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyostrzoną, ale za to z sercem bardziej otwartym, wypadki dziejące się na kartach Księgi. Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości”.
Ewangelie czytajmy sercem!

AudioEwangelia dla sceptyków

Symbolika liczb

Wiele liczb na kartach Biblii ma znaczenie symboliczne. Siódemka wskazuje na pełnię i Boga, piątka na Pięcioksiąg, a czwórka na cztery strony świata. Dwunastka to Izrael, a czterdziestka oznacza po prostu „dużo”. Jest jeszcze gematria. Co to takiego? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Magia liczb # ks. Mariusz Rosik.mp3 byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Narodziny Jezusa – jak było naprawdę?

fot. A. Bugała Pasterze trzymali straż nocną nad swą trzodą, gdy dotarła do nich wieść o narodzinach Mesjasza. Skoro pilnowali trzód, widocznie te były na pastwiskach. A w grudniu w Izraelu trawa nie rośnie. Kiedy więc przyszedł na świat Jezus? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Narodziny Jezusa – jak było naprawdę? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Kim są aniołowie?

Nazywają ich Bożymi posłańcami. Mówią, że śpiewają w chórach niebiańskich. Ponoć mają skrzydła. Ale czy rzeczywiście istnieją? Aniołowie – duchy czy forma literacka? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Kim są aniolowie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Czemu Herod bał się dzieci?

Herod otrzymał przydomek Wielki ze względu na swe poczynania budownicze i architektoniczne. Władca jednak owładnięty był manią prześladowczą. Wszędzie widział zagrożenie dla swego tronu. Nawet wśród niemowląt. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Czemu Herod bał się dzieci? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Miłosierdzie w Nowym Testamencie

Największym przejawem Bożego miłosierdzia względem człowieka jest śmierć Jezusa na krzyżu. Paweł apostoł zapewniał, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus przyjął śmierć zamiast każdego z nas. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Miłosierdzie w Nowym Testamencie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Miłosierdzie w Starym Testamencie?

Niekiedy wydaje się, że Stary Testament jest pełen scen przemocy, a obraz Boga, jaki rysuje przed czytelnikiem niewiele różni się od sędziego w czarnej todze. Czy tak jest w istocie? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Miłosierdzie w Starym Testamencie? # ks. Mariusz Rosik.mp3 byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Babel w wieczerniku

Budowniczowie wieży Babel mówili: „Zbudujmy sobie wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba”. Bóg pomieszał ich języki, by nie mogli się porozumieć. Apostołowie w wieczerniku zapomnieli o sobie, a głosili wielkie dzieła Boga. I choć mówili różnymi językami, byli rozumiani doskonale. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Babel w wieczerniku # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Prawo odwetu

Jezus zachęca swych słuchaczy, by ich sprawiedliwość była większa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Jak należy rozumieć tę zachętę? Nie chodzi zapewne tylko o zwiększenie ilości czynów sprawiedliwości, ale także o oczyszczenie intencji, które do takich czynów prowadzą. Nie powinny być one wykonywane tylko z czystego posłuszeństwa nakazowi Prawa, ale z płynącego z serca głębokiego przekonania, że czyny te są słuszne. Sprawiedliwość winna więc być dopełniona miłością. Sześć antytez zaczynających się od słów „słyszeliście, że powiedziano” i rozwiniętych ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Maryja – Mistrzyni duchowości

Maryja w ogrodzie różanym, kościół dominikanów, Colmar, Francja (fot. M. Rosik) „Niech mi się stanie” Maryi to nie westchnienie rezygnacji i bierna zgoda na Bożą wolę, ale entuzjastyczny okrzyk radości z faktu, że Stwórca wybrał Ją na Matkę swego Syna. Tak właśnie spełnia się Jej największe marzenie. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Maryja – Mistrzyni duchowości # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Obowiązek przebaczania

W kontekście upomnienia braterskiego, do którego wzywa Jezus, pojawia się pytanie Piotra, o ilość razy okazywania przebaczenia wobec tych, którzy grzeszą. Piotr pytał Jezusa, czy człowiek winien przebaczyć aż siedem razy? Liczba siedem oznacza swoistą doskonałość. Nie chodzi więc o konkretną liczbę aktów przebaczenia, Piotr pyta, czy przebaczać ma zawsze? Jezus odpowiadając, jeszcze dobitniej podkreśla fakt, iż zawsze należy udzielić przebaczenia. Mówi bowiem, iż przebaczyć należy 77 razy; dwie „siódemki” oznaczają pełną doskonałość. Nauka Jezusa różni się od nauczania rabinów, ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Z Ewangelią na kozetce

Badania o skuteczności komunikacji prowadzone przez Alberta Mehrabiana, profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles dowodzą, że treść wypowiedzi (czyli przekaz słowny) tylko w siedmiu procentach wpływa na wiarygodność i skuteczność komunikacji. W trzydziestu ośmiu procentach decyduje o tym ton głosu, natomiast w pięćdziesięciu pięciu procentach istota przekazu zależna jest od komunikacji pozawerbalnej. To właśnie dzięki mowie ciała można poznać uczucia i emocje rozmówcy. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.  Listen to Z Ewangelią na kozetce # ks. ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Psychologa zmagania z Biblią

Niektórzy nazywają ich psychologami wiary. W rozmowach z pacjentami chętnie sięgają po Biblię, mówią o wartości modlitwy, medytacji, zaufania do Boga. Nieco inaczej też czytają wiele fragmentów z Pisma Świętego. Jak? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Psychologa zmagania z Biblia # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Odkrycie w koszu na śmieci

Do Lengenfeld, oddalonego zaledwie około dwustu pięćdziesięciu kilometrów od Wrocławia, jedzie się około czterech godzin. To właśnie tu, w Lengenfeld, 18 stycznia 1815 roku przyszedł na świat późniejszy doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Mija właśnie dwieście lat od jego narodzin. Lengenfeld to rodzinna miejscowość Konstantina von Tischendorfa, odkrywcy Kodeksu Synajskiego, najstarszego, bo pochodzącego z IV w., rękopisu całej Biblii w języku greckim. Wiosną 1844 roku niemiecki badacz wyruszył do Egiptu. Gdy statek przybił do brzegów Aleksandrii, podróżnik przedostał się do ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Feministki kontra św. Paweł

Apostoł Paweł odkrył ponoć lekarstwo, które pozwala uniknąć kłopotów w małżeństwie. Jakie? Zachęca, aby w ogóle się nie żenić. Kobietom nakazuje w kościele milczeć. I przykrywać głowę. Prawdopodobnie apostoł narodów nie jest ulubieńcem niektórych pań. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Feministki kontra św. Paweł # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Jezusowa sztuka pamiętania

W starożytności sztuka pisania nie była powszechnie znana. Posiedli ją jedynie ludzie wykształceni i oddający się studiom. Stąd też nauczanie starożytnych filozofów greckich, mędrców rzymskich czy żydowskich wędrownych nauczycieli przekazywane było ustnie. Nie umiejący czytać słuchacze ćwiczyli w sobie umiejętność zapamiętywania ze słuchu, nauczyciele i mówcy zaś korzystali ze specjalnie obranej pedagogii, by ułatwić słuchaczom zapamiętanie głoszonych nauk. Umiejętność zapamiętywania – wydaje się – była wówczas posunięta dużo dalej niż ma to miejsce dziś. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Po co Jezusowi chrzest?

Scena chrztu Jezusa stanowi punkt kulminacyjny wstępnej części dzieła Markowego, przy jednoczesnym wskazaniu na wypełnienie się misji Jana Chrzciciela, która tu jest potwierdzona przez znaki towarzyszące: wizja Ducha Świętego zstępującego z nieba i głos Ojca, obwieszczający Boże synostwo Jezusa. Jan Chrzciciel wzywając do nawrócenia, udzielał chrztu nad Jordanem. Chrzest ten przyjął także sam Jezus. W toku narracji Marek wyjaśni, że Jan Chrzciciel jest oczekiwanym przez Żydów Eliaszem, którego pojawienie się miało poprzedzić nadejście Mesjasza (Mk 9,11-13). Uczniowie z pewnością odczytali ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Jezus poliglota

Aramejski to codzienny język Jezusa. Żydzi posługiwali się nim od czasów niewoli babilońskiej, a więc od VI w. przed Chr. Główny język imperium perskiego posiadał wiele dialektów. Odmianą galilejską posługiwali się apostołowie. Bezbłędnie rozpoznała ją służąca na dziedzińcu pałacu Kajfasza, gdy wyrzucała Piotrowi: „Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i mowa twoja cię zdradza” (Mt 26,73). Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Jezus poliglota # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Wątpliwości w wierze? Mile widziane (1)

  Choć poszczególne księgi Nowego Testamentu w ich obecnym kształcie liczą już niemal dwadzieścia wieków, to współczesne badania i odkrycia naukowe pozwalają wydobywać całą masę nowych znaczeń tekstu natchnionego. Znaczeń, których istnienia dawniej nikt by nie przypuszczał. Niekiedy odkrywanie tych znaczeń pozwala stopnieć wątpliwościom, które rodzą się przy lekturze Biblii. Choć pewna dawka sceptycyzmu jest zawsze mile widziana. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Wątpliwości w wierze? (1) – ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Wątpliwości w wierze? Mile widziane (2)

Z Kiko Argüello w Domus Galilaeae „Tekst bez kontekstu jest pretekstem” – takim powiedzeniem chętnie posługują się literaturoznawcy. W przypadku Pisma Świętego chodzi nie tylko o kontekst literacki. Aby głębiej zrozumieć znaczenie tekstu natchnionego, warto sięgać po jego kontekst kulturowy, religijny, historyczny, społeczny, a nawet polityczny. Każdy z nich rzuca snop światła wydobywający z cienia przesłanie teologiczne i egzystencjalne całych ksiąg biblijnych i poszczególnych ich fragmentów. Może takie spojrzenie pozwoli rozwiać niektóre wątpliwości sceptyków? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Celibat. Czy konieczny?

Oczywiście nie. Jest obowiązkowy od pięciuset lat, a to zaledwie jedna czwarta historii chrześcijaństwa. Czy w Kościele jest konieczna dyskusja na temat celibatu? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Celibat – czy konieczny? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioEwangelia dla sceptyków

Śmierć Jezusa – czy konieczna?

Tomasz z Akwinu twierdził, że wystarczyłaby jedna kropla krwi Chrystusa, by zbawić cały świat. Jeszcze inni dowodzili, że nawet to nie byłoby konieczne. Bóg w swej wszechmocy mógł zbawić człowieka bez żadnego wysiłku, po prostu decyzją swej woli. Dlaczego więc Jezus musiał umrzeć? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Czy Jezus musiał umrzeć? – ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioEwangelia dla sceptyków

Kuszenie Jezusa – fakty czy mity?

Niektórzy teologowie scenę kuszenia Jezusa na pustyni chcieliby wpisać w ciąg legend i pobożnych mitów. Odmawiają jej historyczności. Czy słusznie? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Kuszenie Jezusa # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_podejrzane_kuszenie.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Upomnienie braterskie – przysługa czy donosicielstwo?

„A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik”. Dlaczego należy donosić Kościołowi na notorycznych grzeszników? Czym zawinili celnicy, że stawia się ich w jednej linii z poganami? I czy bycie poganinem to grzech? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Upomnienie braterskie – przysługa czy donosicielstwo? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioEwangelia dla sceptyków

Grzech przeciw Duchowi Świętemu. Ograniczone miłosierdzie?

Rozpisując się na jeden z najtrudniejszych tematów w teologii moralnej, autorzy komentarzy biblijnych wylali morze atramentu. Co miał na myśli Jezus mówiąc o grzechu, który nie może być odpuszczony? Co dziś mówi na ten temat Kościół? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Grzech przeciw Duchowi Świętemu. Ograniczone miłosierdzie? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioEwangelia dla sceptyków

Uzdrowienia – czy dla wszystkich? (1)

Postawa Jezusa wobec choroby była zawsze jednoznaczna. Nikomu nie powiedział: Ni mogę cię uzdrowić, bo mój Ojciec pobłogosławił cię chorobą. Czy uzdrowienia są dla wszystkich? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Uzdrowienia – czy dla wszystkich? (1) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioEwangelia dla sceptyków

Uzdrowienia – czy dla wszystkich? (2)

Jezus nie mógł uczynić wielu cudów w rodzinnym Nazarecie z powodu braku wiary mieszkańców miasta. Uzdrowił tam jedynie kilku chorych. Czy Bóg rzeczywiście chce uzdrowić wszystkich, a jedynie nasz brak wiary krzyżuje Mu plany? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Uzdrowienia – czy dla wszystkich? (2) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
AudioEwangelia dla sceptyków

Był umarły, a ożył. Dowody?

  W wielkanocny poranek najpierw kobiety, a potem apostołowie odnaleźli pusty grób Jezusa. Jakie są współczesne argumenty za zmartwychwstaniem? Czy więcej przemawia za czy przeciw niemu? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_prawdziwie_zmartwychwstal.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

O niewiernym, który przysporzył nam wiary

Tomasza nazywamy niewiernym, ale to przecież on przez swój sceptycyzm dostarczył ważnych argumentów do wiary w Zmartwychwstałego. Jakie są jego zasługi? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pozytywny_niedowiarek.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Chrześcijanin bez grosza przy duszy?

Czy chrześcijanin może być bogaty? Czy Jezus nie mówił o błogosławionych ubogich? I co to znaczy, aby pozyskiwać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_ogolocony_chrzescijanin.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Kłopoty z tłumaczeniem Biblii. Dlaczego?

  Biblia powstała w trzech językach. Dziś przetłumaczono ją na tysiące języków i dialektów. Jednak każde tłumaczenie jest już swoistą interpretacją tekstu natchnionego. Dlaczego? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_niejasne_tlumaczenie.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Jezusowe nieporozumienia z Matką?

Pierwszy cud Jezusa – przemiana wody w wino – wydaje się łączyć z nieporozumieniem pomiędzy Jezusem i Jego Matką. Czy rzeczywiście miało ono miejsce? A może jest pomysłem ewangelisty? Jaką pełni rolę w całości narracji? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_matka_rozumie.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Jezus – człowiek wewnętrznie scalony

Karol Jung twierdził, że nerwica to stan wojny z samym sobą i świadczy ona o braku wewnętrznej jedności w człowieku. Innym przejawem braku tej jedności jest życie w poczuciu winy. Jezus nie miał grzechu. Czy był człowiekiem scalonym? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_Jezus-czlowiek.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Jeden w Trójcy – jak to możliwe?

fot. M. Rosik Przy wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, która porywa w świat fresków Michała Anioła, Ojciec Święty stawiał sobie pytanie o Boga, na które w „Tryptyku Rzymskim” dawał zagadkową odpowiedź: „Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia”. „Niewysłowiona przestrzeń” – mówi o Bogu Jan Paweł II – dodając przy tym Pawłowe: „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_o_relacji_doskonalej.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Dzieci w oczach Jezusa – kim są?

Naturalną cechą dziecka jest to, że ufa swojemu ojcu. Ufać ojcu, to znaczy mieć w nim nadzieję. Hemingway pisał kiedyś: Głupio jest nie mieć nadziei. A poza tym to chyba grzech. Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać. Bądź więc nieustraszony i ufny. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mali_rozrabiacy.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Józef – bohater czy tchórz? (1)

Zwolennikom fabularnych filmów, barwnie ukazujących wydarzenia związane z narodzinami Jezusa, zwłaszcza oburzenie mieszkańców Nazaretu faktem, iż Maryja oczekuje Dziecka, pospieszmy od razu z wyjaśnieniem. Maryja była już zaślubiona Józefowi, a ten był Jej mężem, nikt więc z mieszkańców galilejskiego miasteczka nie powinien się dziwić Jej brzemiennemu stanowi. Raczej składano Jej gratulacje. Tylko Józef miał prawo do oburzenia, zdziwienia, niedowierzania… Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_bohater_czy_zwykly_tchorz1.mp3 Polub stronę na Facebook
AudioEwangelia dla sceptyków

Józef – bohater czy tchórz? (2)

fot. M. Rosik Ku zadowoleniu dzisiejszych zwolenników oniryzmu, Józef zbudziwszy się z proroczego snu, wziął swoją małżonkę do siebie. Tym samym Jezusa uznał za swego Syna. W starożytnym Izraelu panował piękny zwyczaj przyjęcia noworodka do grona rodziny. Ojciec, tuż po narodzinach, sadzał dziecko na swe kolana i tym symbolicznym gestem uznawał je za swoje. Przypuszczać należy, że tak też postąpił nazaretański cieśla. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_bohater_czy_zwykly_tchorz2.mp3 Polub stronę na Facebook
AudioEwangelia dla sceptyków

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (1)

Cztery błogosławieństwa zapisane przez Łukasza, czy osiem błogosławieństw zanotowanych w Mateuszowym Kazaniu na Górze to ewangeliczny program dający priorytet takim wartościom, jak pokora, prawda, służba i wierność. Zawsze o odniesieniu do Boga. Tylko taka postawa – według Jezusa – jest gwarantem szczęścia. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (1) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioEwangelia dla sceptyków

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (2)

Filozofia próbuje określić szczęście jako stały, trwały stan zadowolenia z życia. Współczesne kierunki myśli o człowieku głoszą, że szczęście przybiera postać osoby. Nie można być szczęśliwym bez bliskiej relacji z drugą osobą, bez przyjaźni czy miłości – nawet wtedy, gdyby miały być one złączone z niepokojem czy bólem. Człowiek odkrywa i poznaje siebie najpełniej w odniesieniu do innych. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (2) # ks. Mar byOrygenes+ on ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (1)

W Kazaniu na Górze Mateusz bez wątpienia nawiązuje do góry Synaj, na której Mojżesz otrzymał od Boga Prawo Starego Testamentu. Czy Jezus przyszedł, aby znieść to Prawo? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mowa_ponadczasowa1.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (2)

Ewangelista Mateusz postanowił ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. Jak niegdyś Mojżesz przyniósł Dekalog, tak teraz Jezus przynosi przykazanie miłości bliźniego posunięte do miłości nieprzyjaciół. Czy jednak Jezus znosi Prawo? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mowa_ponadczasowa2.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Niebo – miejsce dla naiwnych? (1)

Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. Ale nigdy nie może na to przystać, kiedy chodzi o tych, w których dojrzał blask piękna, dobra, o tych, których kochał. Z pewnością prawdą jest, że człowiek nigdy nie chciałby utracić tych, których kocha i pragnie być z nimi również w wieczności. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_niebo1.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Niebo – miejsce dla naiwnych? (2)

Szczęście ma nie tylko wymiar doczesny. Sięga poza granice naszego ziemskiego życia. Dlatego św. Paweł zauważa: „Gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję pokładali w Chrystusie, bylibyśmy bardziej od innych godni politowania”. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_niebo2.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Niebo – miejsce dla naiwnych? (3)

Søren Kierkegaard u schyłku swych lat wyznał: „Całe życie spędziłem na poszukiwaniu prawdy. Teraz dochodzę do przekonania, że lepiej byłoby je poświęcić na czynienie dobra”. Kierkegaard zdał sobie sprawę z prawdy oczywistej: że tak naprawdę, życie ludzkie jest krótkie. Może zgasnąć zupełnie nieoczekiwanie, tak jak gaśnie zdmuchnięty podmuchem wiatru płomień. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_niebo3.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Niebo – miejsce dla naiwnych? (4)

U schyłku swych lat, w jesień swojego życia, laureat literackiej nagrody Nobla z 1982 roku Gabriel Garcia Marquez, pisał: „Jeśliby Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem marionetką i podarował mi odrobinę życia, wykorzystałbym ten czas najlepiej jak potrafię. Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno przemyślałbym wszystko, co powiedziałem. Oceniałbym rzeczy nie ze względu na ich wartość materialną, ale na ich znaczenie. Przekonywałbym ludzi, jak bardzo są w błędzie myśląc, że nie warto się kochać. Nie wiedzą ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Piekło – aż takie straszne? (1)

  Są trzy rzeczy ostateczne: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Śmierć duchowa – co to takiego? Kiedy o komu zagraża? I w jaki sposób łączy się z piekłem? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pieklo1.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Piekło – aż takie straszne? (2)

Jezus przestrzegał przed piekłem. Porównywał je do Doliny Gehenny, jerozolimskiego śmietniska, w którym wiecznie płonął ogień. Czy Bóg wrzuca grzeszników do piekła czy może idą tam na własną prośbę? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pieklo2.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Piekło – aż takie straszne? (3)

Kościół nigdy nie wypowiedział się na temat tego, czy ktoś jest potępiony. Wiemy tylko o zbawionych. Czy więc może okazać się, że przy końcu czasów piekło będzie puste? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pieklo3.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Genealogia Jezusa – fakty czy mity?

W Mateuszowej genealogii Jezusa pojawiają się cztery kobiety. To coś niespotykanego w żydowskich rodowodach. Dlaczego ewangelista o nich wspomina? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_zawile_genealogie.mp3  
AudioEwangelia dla sceptyków

Mowa misyjna – czy wciąż aktualna?

Dzielenie się wiarą cechuje pewien paradoks. Wiara dzielona z innymi rośnie nie tylko w słuchaczach, ale także w nas samych. Świadectwo składane przed innymi buduje naszą osobistą wiarę. O tym paradoksie, jakiego doświadczają chrześcijanie, pod koniec II wieku pisał pewien wyznawca Chrystusa do Diogneta: „Posyła się ich na śmierć, a oni w niej otrzymują życie. Są ubogimi, a wzbogacają wszystkich… Są pogardzani, a uważają to za tytuł do chwały”. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_rozeslanie.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Mowa misyjna – chrześcijanin wobec prześladowań

  Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu, zanim Chrystus ze stoków Góry Oliwnej, z której rozciąga się zachwycająca panorama Jeruzalem ziemskiego został uniesiony do Jeruzalem niebieskiego, pouczał swoich uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Ta obietnica Pana zaczyna się realizować bardzo szybko. Już w dziesięć dni później w sali na górze pojawiają się tajemnicze płomienie i obca mowa. Ci, których drzwi ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Pościć czy nie pościć? Dylematy wierzącego

Czy post ma dziś jeszcze jakąś wartość? Czym różni się od diety? Jakie intencje winny mu towarzyszyć? To tylko niektóre z dylematów wierzącego, dotyczące postu.. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_03_06_Poscic_czy_nie_poscic.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Fałszywi prorocy – czy działają także dziś?

Prorok Amos był zwykłym pasterzem i hodowcą owiec. W wolnych chwilach pielęgnował również drzewa figowe. Na osiem wieków przed Chrystusem Bóg skierował do niego swe słowo. W dzisiejszym I czytaniu Amos zwierzał się nam: „wziął mnie Pan i rzekł do mnie: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego”. Na wypełnianie tej prorockiej misji wysyłał również Jezus swych apostołów: „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch”. To wezwanie Jezusa dotyczy nie tylko apostołów – dotyczy każdego z nas, ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Córka Syrofenicjanki – egzorcyzm na odległość?

Jezus miał władzę nad złymi duchami. Wcale nie musiał widzieć osób, które uwalniał. Rozkazywał demonom na odległość, a te były mu posłuszne. Nawet jeśli nękały pogan. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_03_20_Corka_Syrofenicjanki.mp3  
AudioEwangelia dla sceptyków

Przebaczenie – naiwność czy uzdrowienie?

Przebaczenie nie jest przede wszystkim kwestią naszych uczuć, lecz jest decyzją woli. Trudno na przykład żywić pozytywne uczucia wobec osób, które wyrządzają nam krzywdę. Liczy się więc przede wszystkim chęć przebaczenia. Jeśli decyzja ta będzie głęboka, to szybko może okazać się, że również zanikają negatywne uczucia wobec ludzi, którzy nam zawinili. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_03_27_Przebaczac_ale_jak.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Bartymeusz – ślepiec o przenikliwym spojrzeniu

Jakimi znakami wykaże się Mesjasz? Po czym będzie można Go rozpoznać? Czym potwierdzi swoje posłannictwo? Znaki, które miały towarzyszyć Mesjaszowi wymienił prorok Izajasz: Przejrzą oczy niewidomych, oczy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń, a język niemych wesoło krzyknie. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_04_03_EdS_Bartymeusz.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Zawstydzony uzdrowiony – paraliż ręki czy wiary?

Czy wstyd jest nam potrzebny do wiary? Czy to uczucie krepujące czy może wyzwalające? Niech w refleksach poprowadzi nas zawstydzony uzdrowiony. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_05_22_Zawstydzony_uzdrowiony.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Modlitwa Pańska – żydowska czy chrześcijańska?

Modlitwa Pańska – ta najbardziej chrześcijańska z chrześcijańskich modlitw jest jednocześnie na wskroś żydowska. Nie mam wątpliwości co do tego, że pierwsi chrześcijanie, którzy szli w szabat do synagogi, odmawiali tam „Ojcze nasz”. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_05_29_Ojcze_nasz.mp3
AudioEwangelia dla sceptyków

Samarytanin – optyka miłosierdzia

Z powodów znaczących różnic religijnych, wielu Żydów, zmierzając do Jerozolimy w związku ze świętami zobowiązującymi do pielgrzymki do świętego miasta, świadomie omijało osady Samarytan. Wrogość pomiędzy dwiema grupami etnicznymi stała się wręcz przysłowiowa, gdyż ukuto powiedzenie, które głosi: „Ten, kto je chleb Samarytan jest równy temu, który je wieprzowinę”. Z tego powodu Żydzi unikali nawet używania terminu „Samarytanin”. Tak właśnie uczynił uczony w Piśmie rozmawiający z Jezusem. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_06_05_Milosierny_Samarytanin.mp3