Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką

Archeolog czyta Biblię.
Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką 
A. Rambiert
red. M. Rosik
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2013

 

Opis

Czytelnik studiujący listy Pawła z Tarsu często myśli o autorze w błędnych kategoriach, uznając go, za przekazem Łukaszowym, wyłącznie za Żyda, który konwertował na chrześcijaństwo. Przy uważnej lekturze zostanie jednak zaskoczony licznymi odwołaniami do obrazów z życia codziennego miast greckich – w tym praktyk sportowych. Niniejsza książeczka koncentruje się właśnie na zagadnieniu sportu, ukazując w tym świetle Pawła jako człowieka o otwartym umyśle, wychowanego w wielokulturowym Tarsie i być może bacznego obserwatora greckich świąt i rozrywek, w których najistotniejsze miejsce zajmowały cyklicznie organizowane igrzyska – głównie cztery: w Olimpii, Delfach, Nemei i Istmii – fascynujące cały zhellenizowany świat, w którym przyszło Pawłowi żyć.

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

I. Stan polskich badań nad sportem starożytnym

II. Sport grecki

III. Igrzyska panhelleńskie

IV. Istmia i igrzyska

V. Panatenaje

VI. „Biegacz” z Tarsu

VII. Paweł z Tarsu o sporcie

VIII. Konkurencje sportowe w listach św. Pawła

IX. Nagroda

Zakończenie

Aneks

Bibliografia