W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie

W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie
M. Gołębiewski,
red. M. Rosik,
Wrocław 2012

 

Opis

Przepowiadaniem Chrystusa i ciągłym wskazywaniem na Niego naznaczone jest pięćdziesiąt lat kapłańskiej posługi Dostojnego Jubilata. Z radością oddajemy w ręce Czytelników pisane świadectwo tego przepowiadania, którym jest część pasterskiego nauczania Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Sięga ono czasów posługi biskupiej w Koszalinie (1996 – 2004) i obejmuje posługę arcybiskupią w stolicy Dolnego Śląska. I choć ziemia koszalińsko-kołobrzeska i wrocławska nie są przecież pustynią, potrzeba, by i tu równie potężnie brzmiał głos przepowiadający Chrystusa, jak niegdyś na Pustyni Judzkiej.

Nauczanie pasterskie Dostojnego Jubilata przeniknięte jest Biblią, nabrzmiałe odniesieniami do historii, przepełnione refleksjami wielkich teologów i zakotwiczone w życiu świętych. Bogactwo myśli miesza się tu z pięknem języka i wyszukaną formą, a głębia przekazywanych treści nie jest pozbawiona prostoty przekazu. Właśnie dlatego zbiór homilii, listów i konferencji Księdza Arcybiskupa czyta się z dużą satysfakcją intelektualną i duchową. Mamy nadzieję, że właśnie z taką postawą Czytelnicy sięgną po książkę Autora, który dziś przeżywa swój jubileusz, a którego głos mamy nadzieję słyszeć jeszcze przez lata.

 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Zgłębiając tajemnicę Chrystusa
 3. Zgłębiając tajemnicę Maryi
 4. Z pielgrzymką do Pani Jasnogórskiej
 5. Zgłębiając tajemnicę świętych i błogosławionych
 6. Verbum Domini
 7. Listy pasterskie na Adwent
 8. Listy pasterskie na Wielki Post
 9. Święcenia kapłańskie i diakońskie
 10. Okolicznościowe (1)
 11. Okolicznościowe (2)
 12. Okolicznościowe (3)
 13. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek…
 14. Konferencje ascetyczne
 15. Posługa biskupia