Chrześcijaństwo jest religią pełną paradoksów. Jednym z nich są skutki świadectwa dawanego o Chrystusie. Dzielenie się wiarą nie poddaje się prawom ekonomii. Według jej zasad, gdy dzielę się jakimś dobrem z innymi, mi ubywa tego dobra. Ze świadectwem jest odwrotnie. Gdy dzielę się swoją wiarą z innymi, wiara rośnie w sercach słuchaczy, ale także i w moim sercu! Czy to nie paradoks?

Konferencja wygłoszona dla wspólnoty „Galilea” u oo. dominikanów we Wrocławiu w marcu 2018