„Plemię żmijowe” i psie wymiociny czyli o funkcji antycznej inwektywy

  Sięgając po starożytne pisma chrześcijan i Żydów (z Biblią włącznie), nie sposób nie natknąć się na inwektywy, zarówno te proste, jak i bardziej rozwinięte. Współczesny czytelnik może być wstrząśnięty niektórymi epitetami lub porównaniami. Reakcja ta przybrać może łagodniejszą formę, gdy przyjrzymy się roli inwektywy w antyku w ogóle. Starożytni pisarze, zarówno greccy, rzymscy, chrześcijańscy …

Вогнище конфлікту між Церквою і Синагогою (до 135 року)

Перше століття існування християнства і розвитку Церкви в Сиро-Палестинському регіоні, а також в басейні Середземного моря позначене зростаючим конфліктом з юдаїзмом, який у той час переживає одну з найбільших криз у своїй історії. Її кульмінаційна точка припала на знищення Єрусалиму, а разом із ним єрусалимського храму. Розходження шляхів молодої Церкви й – умовно кажучи – …

Zapowiedź Nowego Przymierza (Jr 31,31-34) w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna

Św. Augustyn był bez wątpienia największym egzegetą swojego czasu. Jako spadkobierca (po aleksandryjczykach) prymatu sensu duchowego w lekturze Biblii, w swoich pismach natury egzegetycznej podejmował każdy żywotny wówczas temat teologiczny. Jednym z nich jest  przymierze, które należy do centralnych zagadnień teologicznych Starego Testamentu[1]. Zagadnienie przymierza kilkukrotnie powraca w augustyńskich objaśnieniach psałterza (Enarrationes in Psalmos). Biskup …

40 SYMPOZJUM BIBLISTÓW POLSKICH

„Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, 19-20 IX 2002. W dniach 19-20 września bieżącego roku Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie odbyło się 40 Sympozjum Biblistów Polskich. Temat spotkania nawiązywał do ostatniego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej”. Główne linie dokumentu …