Prawosławny kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny wybudowany został na Górze Oliwnej przez cara Aleksandra III w 1885 roku na cześć ostatniej carycy Marii Aleksandry. Wzorowany jest na rosyjskim budownictwie cerkiewnym. Jego złote, cebulaste kopuły dumnie wznoszą swe głowy nad Górą Oliwną, przyciągając wzrok ciekawskich pielgrzymów. Ich ilość (jest ich siedem) ma rzekomo przypominać o liczbie złych duchów, które opuściły patronkę świątyni na rozkaz Jezusa. Za bramą prowadzącą do kompleksu cerkiewnego, po lewej stronie ścieżki znajdują się dwa kamienne stopnie. Możliwe, że one właśnie są wzmiankowane w „Commemoratorium” z 808 roku Wewnątrz cerkwi uwagę przykuwa grób Wielkiej Księżnej Elżbiety Fiodorówny, zmarłej w 1917 roku Urodzona w Darmstadt księżniczka Hesji poślubiła rosyjskiego księcia z rodziny Romanowów. Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru, a dziś czczona jest w prawosławiu jako święta. Warto zwrócić uwagę na wiele wspaniałych ikon i obrazów zdobiących oświetlane zwieszanymi ze sklepienia lampami wnętrze kościoła. Do cerkwi Marii Magdaleny przylega prawosławny klasztor żeński. Mniszki oddają się tu nie tylko modlitwom, ale i śpiewom. Ich chór jest ponoć jednym z najlepszych w Jerozolimie.