Charyzmat proroctwa (1Kor 14). Ks. Przemysław Przyślak

Szczególne przebudzenie charyzmatyczne, którego jesteśmy świadkami w XXI wieku przyniosło ze sobą rozpalenie na nowo charyzmatów, o których od dawna myśleliśmy, że zanikły, albo że są właściwe tylko mistykom, bądź wybranym jednostkom. Szczególnymi charyzmatami, które budzą chyba najwięcej emocji są glosolalia i proroctwo.

Obydwa dary są szczególnymi przejawami działania Bożej mocy, jednak proroctwo wydaje się być bardziej kontrowersyjne, gdyż już sama nazwa „prorok” bywa w dzisiejszej kulturze masowej kojarzona z wieszczami takimi jak Nostradamus, czy z telewizyjnymi wróżkami. Współcześni „prorocy” wieszczą zbliżający się koniec świata bądź rewolucję na skalę światową, która zmieni porządek społeczny, itd.

Niewątpliwie zatem potrzebujemy przyjrzeć się bliżej charyzmatowi proroctwa, który coraz częściej staje się udziałem wspólnot ewangelizujących.Odkrycie biblijnego znaczenia i rozumienia charyzmatu proroctwa, oraz osadzenie tej wiedzy w konkretnych realiach teologicznych pozwoli nam na dostrzeżenie dynamiki, z którą Bóg interweniuje w świecie.

Niezwykle interesującą refleksję na temat charyzmatu proroctwa w korespondencji św. Pawła z Koryntianami przedstawił w swej pracy ks. mgr lic. Przemysław Przyślak, obecnie student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyrażam nadzieję, że Jego zgoda na publikację w Internecie zachęci młodych teologów do podzielenia się wynikami swych badań i uda się w ten sposób stworzyć żywą platformę wymiany myśli.

A tymczasem zapraszam do lektury!

Charyzmat proroctwa w korespondencji Pawła z Koryntianami (1Kor 14) [PDF]

Polub stronę na Facebook