Rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny, więc czas na solidną lekturę Dziejów Apostolskich. Bardzo serdecznie zapraszam od dziś w każdy wtorek przez najbliższe dwadzieścia kilka tygodni do refleksji nad poszczególnymi rozdziałami drugiego po Ewangelii dzieła Łukasza.

Rozmowy prowadzone przez Adriannę Sierocińską nagrane zostały w studio radia „Rodzina” we Wrocławiu.

Mam nadzieję, że pozwolą one Słuchaczom głębiej spojrzeć na pierwsze dziesięciolecia istnienia rodzącego się Kościoła. Dostrzeżemy nie tylko ludzkie zmagania o rozprzestrzenianie się dobrej nowiny, ale przede wszystkim boskie interwencje w osobistą historię tych, dla których smak życia miał tylko jedno imię: Jezus Chrystus.

Wstępujący do niebios Jezus obiecuje uczniom dar Ducha Świętego, który poprowadzi ich w dziele głoszenia dobrej nowiny. Ewangelia będzie głoszona najpierw w Jerozolimie, następnie w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Ten geograficzny schemat rozprzestrzeniania się wieści o Mesjaszu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie doskonale harmonizuje z historycznym rozwojem Kościoła, który najpierw tworzyli judeochrześcijanie w Jerozolimie i okalającej ją Judei, a następnie – po przepowiadaniu Filipa – mieszkańcy Samarii i ostatecznie etnochrześcijanie z całego basenu Morza Śródziemnego.

Polub stronę na Facebook